Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Έκτακτο! Το νέο "Συνοδικόν" της Ορθοδοξίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι διαταγές της CIA

Έκτακτο: Το νέο «Συνοδικό» της Ορθοδοξίας

 από  το pentapostagma.gr, 26 Αυγούστου 2016, http://goo.gl/ziuQBQ
Ύστερα από πληροφορίες, στην εορτή της Ορθοδοξίας , την α΄εβδομάδα της Μεγ.Σαρακοστής θα αναγινώσκεται πλέον το παρόν νέο «συνοδικό» για να ταιριάζει απόλυτα με τον Οικουμενισμό και την πανθρησκεία που θεμελίωσε και συνοδικώς η εν Κολυμπάρικολυμπισμένη στην παναίρεση, ασυνόδευτη εκ Θεού Σύνοδο της Κρήτης:
(νταθα ναγινσκει  ερες τς ξς περικοπς κ το Συνοδικο τς εν Κολυμπαρίω συνόδου.)
« H CIA ως διέταξε ,
οι Φαναριώτες ως υπήκουσαν ,
οι Οικουμενιστές ως εδίδαξαν,
οι Δεσποτάδες ως επειθάρχησαν ,
 χρις ς σβησεν,
τ ψεδος ς ποδδεικται ,
 λθεια ς πελλαται,
 διάβολος ς βρβευσεν,
οτω φρονομενοτω λαλομενοτω κηρσσομεν :
Μίαν Οικουμενιστικήν και αόρατον εκκλησίαν.
Τον δε Χριστν κα τος Ατο γους ν λγοιςν συγγραφας και ν νομασιν ακυρούντες .
Ατη  πστις τν μετα-πατρων,
ατη  πστις της πανθρησκείας ,
ατη  πστις τν Οκουμνην
Οικουμενισμόν πλήρωσεν.
Άντε και βοήθειά μας!


Υπογραφή; -ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ-

1 σχόλιο: