Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008

Ημείς μωροί δια Χριστόν!
"Ημείς μωροί δια Χριστόν" http://www.agiostheologos.com/2.html

.....................................................................................................................................
"Οι δε υπομένοντες τον Θεόν, αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυήσουσιν ως αετοί"

(Προφήτης Ησαϊας, κεφ. μ΄ 31)

http://www.youtube.com/watch?v=gKrmkHLYBug&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CaAkIBCudeI