Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Άρα δεν είναι φήμη, ο ουρανός υπάρχει-Κική Δημουλά«Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια.
Άρα δεν είναι φήμη, ο ουρανός
υπάρχει
και δεν είναι το χώμα λοιπόν 
η μόνη λύση
όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.»


ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ
.............................................................................................
Λόγος στην Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Βλέπετε αυτή τη κοινή για μας, εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την Ανάσταση και Ανάληψή του στους πιστούς;

Επήγασε από θλίψη.

Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την αθανασία;

 Επιφάνηκε σε μας, από θάνατο.

Βλέπετε το ουράνιο ύψος, στο οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάσθηκε κατά σάρκα;
Το πέτυχε με τη ταπείνωση και την αδοξία.
Όπως λέγει ο απόστολος γι' αυτόν, «εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό κι' ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός».(Φιλιπ. 2: 8-11).

Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε το Χριστό του για το λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάσθηκε, ότι πειράσθηκε, ότι υπέμεινε επονείδιστο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πως θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, αν δεν επιλέξωμε τη ταπείνωση, αν δεν δείξουμε την προς τους ομοφύλους αγάπη, αν δεν ανακτήσωμε τις ψυχές μας, δια της υπομονής των πειρασμών, αν δεν ακολουθούμε δια της στενής πύλης και οδού, που οδηγεί στην αιώνια ζωή, τον σωτηρίως καθοδηγήσαντα σ' αυτήν; «διότι, και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό (παράδειγμα), για να παρακολουθήσουμε τα ίχνη του». (Α' Πέτρ. 2:21).

Η ενυπόστατος Σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος Λόγος, που από φιλανθρωπία ενώθηκε μ' εμάς και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτως μια εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση, της σ' αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του δεσπότη των πάντων.

Σήμερα ο Κύριος όχι μόνο στάθηκε, όπως μετά την ανάσταση, στο μέσο των μαθητών του, αλλά και αποχωρίσθηκε από αυτούς και, ενώ τον έβλεπαν, αναλήφθηκε στον ουρανό και εισήλθε στ' αληθινά άγια των αγίων «και εκάθησε στα δεξιά του Πατρός πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα και αξίωμα, που γνωρίζεται και ονομάζεται είτε στον παρόντα είτε στον μέλλοντα αιώνα».(Εφ. 1:20)

Γιατί λοιπόν στάθηκε στο μέσο τους κι' έπειτα τους συνόδευσε;
«Τους εξήγαγε, λέγει, έξω έως τη Βηθανία», αλλά «και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε». (Λουκά 24:50).
Το έκαμε για να επιδείξει τον εαυτό του ολόκληρο σώο και αβλαβή, για να παρουσιάσει τα πόδια υγιή και βαδίζοντα σταθερά, αυτά που υπέστησαν τα τρυπήματα των καρφιών, τα ομοίως επί του σταυρού καρφωμένα χέρια, την ίδια τη λογχισμένη πλευρά, αν έφεραν πάνω τους, τους τύπους των πληγών, προς διαπίστωση του σωτηριώδους πάθους.

Εγώ δε νομίζω ότι δια του «στάθηκε στο μέσο των μαθητών» δεικνύεται και το ότι αυτοί στηρίχθηκαν στη πίστη προς αυτόν, με αυτή τη φανέρωση και ευλογία του.

Γιατί δεν στάθηκε μόνο στο μέσο όλων αυτών, αλλά και στο μέσο της καρδιάς του καθενός, γιατί από εκείνη την ώρα οι απόστολοι του Κυρίου έγιναν σταθεροί και αμετακίνητοι.

Στάθηκε λοιπόν στο μέσο τους και τους λέγει, «ειρήνη σε σας», τούτη τη γλυκιά και σημαντική και συνηθισμένη του προσφώνηση.
Την διπλή ειρήνη, προς το Θεό που είναι γέννημα της ευσέβειας και αυτή που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας.
Και καθώς τους είδε φοβισμένους και ταραγμένους από την ανέλπιστη και παράδοξη θέα, γιατί νόμισαν ότι βλέπουν πνεύμα - φάντασμα, αυτός τους ανέφερε πάλι τους διαλογισμούς της καρδιάς των, και αφού έδειξε ότι είναι αυτός ο ίδιος, πρότεινε τη διαβεβαίωση δια της εξετάσεως και ψηλαφήσεως.

Ζήτησε φαγώσιμο, όχι γιατί είχε ανάγκη τροφής, αλλά για επιβεβαίωση της αναστάσεώς του.


Έφαγε δε μέρος ψητού ψαριού και μέλι από κηρήθρα, που είναι και αυτά σύμβολα του μυστηρίου του.
Δηλαδή ο Λόγος του Θεού ένωσε στον εαυτό του καθ' υπόσταση τη φύση μας, που σαν ιχθύς κολυμπούσε στην υγρότητα του ηδονικού και εμπαθούς βίου, και την καθάρισε με το απρόσιτο πυρ της Θεότητός του.

Με κηρήθρα δε μελισσιού μοιάζει η φύση μας γιατί κατέχει το λογικό θησαυρό τοποθετημένο στο σώμα σαν μέλι στη κηρήθρα.

Τρώγει από αυτά ευχαρίστως γιατί καθιστά φαγητό του τη σωτηρία του καθενός από τους μετέχοντας της φύσεως.

Δεν τρώει ολόκληρο, αλλά μέρος «από κηρήθρα μέλι» επειδή δεν πίστευσαν όλοι και δεν το παίρνει μόνος του, αλλά προσφέρεται από τους μαθητές, γιατί του φέρνουν, μόνο, τους πιστεύοντες σ' αυτόν, χωρίζοντάς τους από τους απίστους.

Κατόπιν τους υπενθύμισε τους λόγους του πριν το πάθος, που όλοι πραγματοποιήθηκαν.

Τους υποσχέθηκε να τους στείλει το άγιο Πνεύμα, τους είπε να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβουν δύναμη από ψηλά.

Μετά τη συζήτηση ο Κύριος τους έβγαλε από το σπίτι και τους οδήγησε έως τη Βηθανία και αφού τους ευλόγησε, όπως αναφέραμε, αποχωρίσθηκε από αυτούς και ανυψώθηκε προς τον ουρανό, χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα και ανήλθε ενδόξως στους ουρανούς, στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Πατρός, καθιστώντας ομόθρονο το φύραμά μας.

Καθώς οι Απόστολοι δεν σταματούσαν να κοιτάζουν τον ουρανό, με τη φροντίδα των αγγέλων πληροφορούνται ότι έτσι θα έλθει πάλι από τον ουρανό και «θα τον ιδούν όλες οι φυλές της γης, να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». (Ματθ. 24: 30).

Τότε οι μαθητές αφού προσκύνησαν από το Όρος των Ελαιών, από όπου αναλήφθηκε ο Κύριος, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ χαρούμενοι, αινώντας και ευλογώντας το Θεό και αναμένοντες την επιδημία του θείου Πνεύματος.

Όπως λοιπόν εκείνος έζησε και απεβίωσε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, έτσι κι' εμείς ζούμε και πεθαίνουμε και θα αναστηθούμε όλοι.

Την ανάληψη όμως δεν θα πετύχουμε όλοι, αλλά μόνο εκείνοι για τους οποίους ζωή είναι ο Χριστός και ο θάνατος είναι κέρδος, όσοι προ του θανάτου σταύρωσαν την αμαρτία δια της μετανοίας, μόνο αυτοί θα αναληφθούν μετά την κοινή ανάσταση σε νεφέλες προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. (Α' Θεσ. 4:17).

Ας έρθουμε στο υπερώο μας, στο νου μας προσευχόμενοι, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να πετύχουμε την επιδημία του Παρακλήτου και να προσκυνήσουμε Πατέρα και Υιό και άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.

 Γένοιτο.

(Πηγή: "Χ.Φ.Ε.")

http://www.alopsis.gr/
23 σχόλια:

 1. Κάθε φορά που βρέχει μοναξιά φουσκώνουνε της ποίησης τα ρυάκια.
  Ν. Χριστιανόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Κική Δημουλά σαν Ποιήτρια Κυρίως είναι Μοναδική. το Έργο της είναι το Κάτι το Ιδιαίτερο και Μοναδικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λατρεμένα μου
  σας ευχαριστώ...
  Και η Κική Δημουλά, και ο Ν. Χριστιανόπουλος και ο Νικηφόρος Βρεττάκος και ο Τάσος Λειβαδίτης και ο Γιώργης Μαρκάκης είναι μοναδικοί ο καθένας στον ήχο της ποιητικής τους φωνής σήμερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Απόψε μια εξαιρετική παράσταση στο Λιθογραφείο σε στίχους Λειβαδίτη!!!! Τρέξτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 9.30

  http://www.patrinorama.com/v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=10929:2011-04-01-07-31-55&catid=55:theatre&Itemid=533

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Όλοι τρέχανε στο μικρόν άγγελο που μοίραζε ουρανό Ας μην το κρύβουμε.
  Διψάμε για ουρανό!"
  (Μίλτος Σαχτούρης, το Ψωμί)

  καλως σε βρηκα
  και καλο μηνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Νηφάλια Μέθη
  ;-)
  τι υπέροχο όνομα!
  Υπέροχος και ο Μίλτος Σαχτούρης!
  Καλό μήνα,και διάθεση γεμάτη αγγέλους κι αστέρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Kαλησπέρα αγαπητή Σαλογραία!Καλό μήνα σε όλους..Ευχαριστούμε για το ποίημα της Κ.Δημουλά!
  Τι μπορεί να πεί κανείς για τη δημιουργία;
  πην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλό μήνα Πηνελοπάκι!
  ;-)
  Με αντοχή και φώτιση στον καθημερινό μας αγώνα...

  Θαύμασα αυτές τις μέρες τη δημιουργία, ένεκα του μεγαλείου της σοφίας που κρύβεται πίσω της...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Άρα δεν είναι φήμη,η Σαλογραία ξαναγύρισε!!
  Φιλιά-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Φαντάσου αγαπητή Σαλογραία που εμείς βλέπουμε το 1/3 του ουρανού κατά τον γερ.Κλεόπα Ηλιέ ο Θεός έδημιούργησε τρείς ουρανούς.Πρώτα τον ορατό,δεύτερον αυτόν που έχει ένα είδος πυρός και είναι υπεράνω του αιθέρος και τρίτον τον ουρανό των αγγέλων..εδώ αρπάχτηκε ο Απόστολος Παύλος και ΗΚΟΥΣΕ ΑΡΡΗΤΑ ΡΗΜΑΤΑ..ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ [Μας λέγει]Εδώ αναπαύονται οι δίκαιοι μέχρι τη Μέλλουσα κρίση.Οι δίκαιοι συνεχίζει ο πατήρ,δεν λάβουν μετά τη Μέλλουσα κρίση τον παράδεισο στον οποίον ήταν μέχρι τότε,αλλά την ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Και κάπου αλλού λέγει ο Θεός εδημιούργησε τρεις κόσμους:Τον καταχθόνιο[κόλαση που τη δημιούργησε τη στιγμή της πτώσης του διαβόλου]τον επίγειο,όπου είναι ανακατεμένο το καλό με το κακό..η χαρά με τη λύπη..η ζωή και ο θάνατος και ο τρίτος κόσμος είναι ο παράδεισος και η Βασιλεία των ουρανών..πην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πηνελόπη μου
  Αυτά είναι μεγάλα μυστήρια...
  Θα τα γνωρίσουμε επακριβώς μετά θάνατον...
  Προς το παρόν μια μικρή νύξη γίνεται και από τους αγίους...
  Σημασία έχει να βρισκόμαστε εν μετανοία και πνευματική εγρηγόρσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Στα 20 μου είχα διαβάσει τον φτωχούλη του θεού του καζαντζάκη και με είχε επηρεάση αρκετά.Τότε είχα γράψειτο παρακάτω και τώρα το μοιράζομαι μαζί σας.
  Οι δρόμοι είναι άπειροι
  ποτέ δεν θα τούς δείτε
  κι αν με νομίσετε τρελό
  επάνω μου δεθείτε
  βγάλτε τα ρούχα τα καλά
  γυμνοί να περπατάτε
  και διώχτε απ την έννοιά σας
  το βράδυ τι θα φάτε
  να είναι χάδια οι πληγές
  στα πόδια τα γυμνά σας
  και στα λειβάδια του ουρανού
  να βόσκει η καρδιά σας
  ο πόνος που σας δώρισαν
  να είναι ευλογία
  και μεσ'την περιπλάνηση
  θερίστε ευτυχία
  τότε οι δρόμοι της πνοής
  θ'ανοίγονται μπροστά σας
  θα δείτε την ψυχή πουλί
  ν'αγγίζει την ματιά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. barbaka
  Και γω στα είκοσι είχα διαβάσει το Φτωχούλη του Θεού..
  Σ'ευχαριστώ για τους ενθουσιώδεις στίχους που μοιράστηκες μαζί μας.

  Συνεχίζεις να γράφεις ακόμα;
  :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ναι ποτέ δεν σταμάτησα,άλλες φορές πιο θερμά κι αλλες χλιαρά.Εξαρτάται που βρίσκεται η στάθμη της ψυχολογίας μου και της πίστης.Πάνω σ'αυτό το θέμα θα σας γράψω αργότερα κάτι που εγω το θεωρώ θαύμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εξαιρετικό , κάτι απλώθηκε μέσα μου πέρα ως πέρα.
  Να σαι καλά Σαλογραία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 777
  Και γω ευχαριστώ το γλυκό κοριτσάκι που μου το προώθησε...
  Να είσαι καλά αγαπημένο μου...
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αγαπητή Σαλογραία, σε ευχαριστούμε για τους υπέροχους στίχους της Κ.Δ. που βρήκες και την ταιριαστή εικόνα...

  Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Παναγιώτη
  τι κάνει ο Γιώργης;
  η μανούλα του;
  γιατί τον έχασα;
  Πες του χαιρετίσματα...

  Και μένα με αγγίζει η θεσπέσια βροχή της απόλυτης ειλικρίνειας της Κικής Δημουλά...

  Να είστε όλοι καλά!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου!...

  Ο Γιώργης έχει πολύ δουλειά, (νομίζω ότι μόλις προλαβαίνει να σε διαβάζει...)

  Η μανούλα στις επάλξεις: σχολείο, επιμόρφωση στα computer, εξαιρετική και πληθωρική στην κουζίνα...και τρία πλυντήρια το Σάββατο/μετά σιδερώματος...

  Δόξα τω Θεώ /και πάλι Δόξα που μας ανέχεται
  (Αχρείοι δούλοι εσμέν)

  Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή