Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

"οι ψυχές μας κρυώνουν..ο κόσμος μοιάζει να παραδόθηκε"

Από τη συζήτηση δυο ανώνυμων στο διαδίκτυο, αλίευσα, περιστεράκι μου, τα παρακάτω:
Α. Ανώνυμος είπε...
Οι ψυχές μας κρυώνουν... Ο κόσμος μοιάζει να παραδόθηκε... Αχ και ν' ακούγαμε μέσα μας τη φωνή που λέει: 

Αποτέλεσμα εικόνας για O Χριστός με τους αποστόλους στην ταραγμένη θάλασσα
(H εικόνα από το 353agios.blospot..)


"... αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον"...
Β. Ανώνυμος είπε...
Toν νίκησε [ ο Ιησούς Χριστός ] πνευματικά.. νίκησε τους πειρασμούς του διαβόλου.. Ταπεινός, προδομένος, εγκαταλειμμένος και σταυρωμένος.. ο κόσμος φάνηκε "νικητής".. αλλά απλώς φάνηκε.. 
("ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ").. 

Εμείς τώρα νιώθουμε ακριβώς αυτό "..Ο κόσμος μοιάζει να παραδόθηκε".. ότι οι δυνάμεις του κακού έχουν καταλάβει τα πάντα.

Έχουμε μια ανθρώπινη αντίληψη της ιστορίας και του χρόνου. 

Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, η σχέση μας με το χρόνο. 

Θεωρούμε την ζωή μας ως μια "γραμμική" αλληλουχία γεγονότων, τα οποία δεν ελέγχουμε 
δεν κατανοούμε και δεν μπορούμε να αλλάξουμε.. 

Αλλά η ζωή μας είναι "μια στιγμή". 

Δεν εννοώ αυτό που λέμε "πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός". 
Αλλά ότι είναι κυριολεκτικά μια ενιαία άχρονη πράξη. 
Έτσι εμφανίζεται στη συνείδησή μας και έτσι θα υπάρχει στην αιωνιότητα. 
Όλα όσα βλέπουμε και ζούμε αλληλεπιδρούν "αχρόνως" μαζί μας. 

Είναι η "στημένη σκηνή" του κόσμου μέσα στην οποία "δημιουργούμαστε".. δηλ. αυτοπροσδιοριζόμαστε σαν ελεύθερα όντα. 

Ο Κύριος δεν την άλλαξε, τη νίκησε.. 

Ο διάβολος "παρουσίαζε" τις πέτρες σαν μελλοντικά ψωμιά, έδειχνε σε μια στιγμή χρόνου όλα τα βασίλεια και τον πλούτο της γης και "ανέβαζε" τον Κύριο στο πτερύγιο του Ναού. 

Εκείνος νίκησε με "την μάχαιρα του Λόγου".. "είναι γεγραμμένο.."

1 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος,
2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.
3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ
4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία..


Αυτή είναι η επίγνωση που δίνει ο Κύριος στους πιστεύοντας. 

Ζούμε σ΄ενα ειδωλολατρικό περιβάλλον και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι οι νέοι άνθρωποι (που είναι τουλάχιστον ειλικρινείς μέσα στην αποστασία τους). 

Ειδωλοποιήθηκε το χρήμα και η δόξα..

 Αυτά μας κληροδότησε η υποκριτική "γενιά του Πολυτεχνείου". 
Ορθολογισμός, αλαζονεία, επιδίωξη και απολυτοποίηση υλικών με επένδυμα "κοινωνικής δικαιοσύνης". Επαναστάτες επαγγελόμενοι δικαιοσύνη, με καρδιές γεμάτες πάθη.. 

Τι να πούμε.. Ζούμε μέσα στην απάτη του πνευματικού δαιμονικού μάτριξ. "ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ". 

"Αύτη η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστη ημών."

........................................................................................................
.......................................................................................................
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου