Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Μια μικρή, σημερινή Ομολογήτρια ή αλλιώς:"Μία πολύ μεγάλη Ομολογία Πίστεως τόν έξαρνο τούτο αιώνα της αποστασίας, από μία Ορθόδοξη, νεανική, και πολύ γενναία, καρδιά!"


Αποτέλεσμα εικόνας για Στεφάνια
Μία μικρὴ σημερινὴ Ὁμολογήτρια
ἐναντίον τοῦ νεο-παγανιστικοῡ κατεστημένου

  «Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»
(Ἀπ. Παῦλος, Β΄ Τιμ. γ΄ 12)


Τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (17/28. 2.2016), στὴν «Ἀποκριάτικη Γιορτὴ ...χωρὶς Μάσκες», τὰ παιδιά μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ γιορτάσουν χα-ρούμενα καὶ χριστιανικά, ἐνι-
σχύθηκαν ταυτόχρονα ἀπὸ τὶς Κατηχήτριές τους, τὸ «
ργαστή-ριό» μας καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸν Σε-βασμιώτατο Μητροπολίτη μας Ὠ-
ρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, προ-κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐτήσιο με-γάλο καρναβαλικὸ πειρασμὸ αὐτῶν τῶν ἡμερῶν.
Σήμερα, λοιπόν, χαρήκαμε ἰδιαίτερα, ὅταν μάθαμε ὅτι ἡ πρώτη αὐτὴ μι-κρὴ προσπάθεια ἤδη ἄρχισε νὰ ἀποδίδει, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καλοὺς καρπούς.
Τὰ δημόσια σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ φροντιστήρια (τί φροντίζουν ἆρα γε;) ἀπογοήτευσαν γιὰ μία ἀκόμη φορά, μὲ τὸ νὰ ὀργανώνουν μὲ πρωτο-φανὴ ἐπιμέλεια «πάρτυ-μασκέ» καὶ νὰ προσκαλοῦν τὰ παιδιά πιεστικὰ νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτά, «ντυμένα». Τὸ σύνηθες βέβαια «ντύσιμο» ἔχει νὰ κάνει μὲ δαιμονικὲς φορεσιές, μουτσοῦνες, κέρατα, οὐρές κλπ.
Μάλιστα, σὲ κάποιες περιπτώσεις, τὸ «καλὸ παράδειγμα» φροντίζουν νὰ τὸ ἀποτελοῦν οἱ ἴδιες οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ ὁποῖες κυκλοφοροῦν «βαμμένες», μὲ καπέλλα καρναβαλικὰ καὶ διάφορα ἄλλα ...ἐπίκαιρα ἀξεσουάρ.
τσι, στὸ σχολεῖο τῆς μικρῆς μας Ἑ., Μαθήτριας τῆς πρώτης Δημοτι-κοῦ, ἡ ὁποία εἶναι Μέλος τοῦ Κατηχητικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ «ργαστηρίου» μας, τὴν Πέμπτη (Τσικνοπέμπτη), οἱ ἴδιες οἱ δασκάλες(;) προσκάλεσαν τὰ παιδιά, προκειμένου νὰ τὰ «μυήσουν» στὰ μυστικὰ τοῦ καρνάβαλου: νὰ τὰ βάψουν οἱ ἴδιες καὶ νὰ τὰ «ντύσουν», γιὰ τὴν καρναβαλικὴ σχολικὴ φιέστα!
Τὰ καημένα τὰ παιδάκια, ἀνύποπτα διασκέδαζαν καὶ προσέρχονταν στὶς δασκάλες τους γιὰ νὰ τὰ μετατρέψουν ἐπιδέξια, μέσα σὲ λίγα λεπτά, ἀπὸ ἀγγελούδια μὲ ὄμορφα, ἀθῶα, ἁγνὰ προσωπάκια σὲ ...διαβολάκια, νεράιδες, μπάτμαν κλπ., κλπ., μὲ πρόσωπα βαμμένα, ἀγριεμένα, ἀσχημισμένα...
ταν ἔφθασε ἡ σειρὰ τῆς μικρῆς Ἑ. εἶπε μὲ σταθερότητα ὅτι δὲν ἤθελε νὰ τὴν βάψουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ τὴν «ντύσουν».
Οἱ δασκάλες ὑπέθεσαν ὅτι δὲν θὰ εἶχε στολή, καὶ προσφέρθηκαν νὰ τῆς ἀγοράσουν οἱ ἴδιες μία, κάνοντας μεταξύ τους ἔρανο!
 μικρὴ Ὁμολογήτρια ἐπέμεινε στὴν ἄρνησή της καὶ ἄρχισε νὰ ἐξηγεῖ  ἐνώπιον δασκάλων καὶ συμμαθητῶν τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν πρέπει νὰ συμμετέχουμε μασκαρεμένοι στὶς ἐκδηλώσεις αὐτές.
Κανεὶς δὲν κατόρθωσε νὰ ἀντισταθεῖ σὲ μία λεπτὴ καὶ ἀδύνατη φωνού-λα, ἡ ὁποία κατήγγελε μὲ ἁπλά, παιδικὰ λόγια, ἀλλὰ ταυτόχρονα μὲ ἀκατα-γώνιστη δύναμη, τὴν μεγάλη ἀστοχία (ἁμαρτία) τῶν μεγάλων, ἐνισχυμένη ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου μας, κατὰ τὴν ἀψευδή Του ὑπόσχεση: « Ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν» (Λουκ. κα΄, 15)...
 λυπηρός, ἀλλὰ συνάμα ἐλπιδοφόρος ἐπίλογος γράφθηκε τὴν ἑπομένη, ὅταν ἡ μητέρα τῆς Ἑ. κλήθηκε στὸ σχολεῖο ἀπὸ τὴν δασκάλα.
- Γνωρίζουμε, τῆς εἶπε, τί πιστεύετε καὶ δὲν ἐπιμένουμε στὸ νὰ συμμετά-σχουν τὰ παιδιά σας στὶς γιορτές μας, ἐφ’ ὅσον δὲν θέλουν. Ἀλλὰ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μὴν μιλᾶνε στὰ ἄλλα παιδιά, γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα. Ἦλθαν σήμερα κάποιοι γονεῖς ἐξαγριωμένοι καὶ διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα, διότι τὰ παιδιά τους ἀρνοῦνται νὰ «ντυθοῦν», ἐπειδὴ φοβοῦνται, μετὰ ἀπὸ αὐτά, τὰ ὁποῖα ἄκουσαν ἀπὸ τὴν κόρη σας!!!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου