Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Εάν μη πασπατεύσω, ου μη πιστεύσω!


- Γρια βάβω μ', 

κόβουνε, λένε, σεβαστοί κατά τα άλλα, Αγιονορείτες πατέρες 
το Εκκλησιαστικό Μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου
και άλλων επισκόπων που μετείχαν στο Παναιρετικόν  Κολυμβάριον  σόου; 
-Αμήν και πότε, Παναγίτσα μου, να το δω και να μην το πιστεύω
τέτοιον τρισμέγιστον θαύμα!
-Να το δω κι ας πεθάνω! 
-Ε! ε! Μην το παρακάνουμε κιόλας στον ενθουσιασμό! 
Δεν θα αφήσεις ορφανά, τ' απαρηγόρητα  τα παιδιά σου!  
- Το κυριότερον. 
Μη χάσουμε και τη σύνταξη τώρα πάνω στην οικονομική κρίση
-Ναι, το κυριότερον. 
Στάκα, Σάκη μου, να δούμε την τελική πράξη.
-Όλα τα καλά στην τελική  πράξη κρίνονται 
διότι από  παπα-ωραιολογίες μπουχτίσαμε, αδέρφια μου, αλήτες γαλιά!
-Ο χρόνος θα δείξει, γριά καρακάξα. "Ο χρόνος είναι ο μόνος αληθινός δοκιμαστής της Αληθείας και του Έρωτος. Ο χρόνος είναι ο μόνος αληθινός φιλόσοφος,καθότι όλοι οι άλλοι τυγχάνουσι σοφισταί", που έγραφε και κάποιος (δε θυμάμαι ποιος ) διανοούμενος 
εδώ και πολλά χρόνια.

-Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο  περί διακοπής μνημοσύνου που ακολουθεί, 
 δικές μου. 

-Ο Κύριος, Ιησούς, ο Εσταυρωμένος και
Αναστημένος,  τους εντίμους Μοναχούς και  Λαϊκούς αγωνιστές 
υπέρ της Παραδοθείσης Ορθοδόξου και Αμωμήτου, και Αγίας  ημών Πίστεως, 
ας ενδυναμώσει και ας στερεώσει εις Αιώνας Αιώνων...
-Αμήηην!

-Εύχου και υπέρ εμού,  της λωλοφρένας, τίμιε πάτερ...

...............................................................................................
................................................................................................

Ἐπὶ πολλὰ ἔτη γινόνταν λόγος γιὰ διακοπὴ μνημοσύνου,
 
ἀλλὰ δὲν προχωροῦσε στὴν πράξη, 
ἐνῶ τώρα στὶς μέρες μας ξεκίνησε συγχρόνως
ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἡ διακοπὴ μνημοσύνου ἑκάστου Ἐπισκόπου τῆς κάθε περιοχῆς.

Τί σημάδι εἶναι αὐτό; Ἁπλά, μέχρι τώρα γινόνταν παραβάσεις καὶ καταπατήσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ πολλὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας, πλὴν ὅμως μεμονωμένα, καὶ γι᾽ αὐτὸ ὁ Θεὸς μακροθυμοῦσε καὶ ἀνέμενε τὴν διόρθωση τῶν παρασυρομένων ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια τῆς ἀγαπολογίας καὶ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἰς βάρος τῆς ὀρθῆς πίστεως εἰς Χριστὸν καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων καὶ ἐντολῶν, ὅπως ἐκφράζονται ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ τὶς Συνόδους.

Ὅμως μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης τὰ πράγματα ἄλλαξαν, διότι πλέον δὲν εἶναι προσωπικὲς ἐνέργειες γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγον ἕκαστος, ἀλλὰ εἶναι Συνοδικὲς ἀποφάσεις τὶς ὁποῖες ἢ τὶς ἀσπάζεσαι καὶ τὶς ἀκολουθεῖς ἢ τὶς θεωρεῖς ἀπαράδεκτες καὶ ἀπομακρύνεσαι γιὰ νὰ μὴ ἀσεβήσεις.

Καὶ πρὶν γινόντουσαν παράνομες καὶ ἀσεβεῖς ἐνέργειες, ὅπως συμπροσευχὲς καὶ βλάσφημες δηλώσεις, στοὺς Διαλόγους, στὸ Π.Σ.Ε., στὶς συναντήσεις καὶ γιορτές, ἀπὸ τοὺς Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα, Δημήτριο, Βαρθολομαῖο κ.π.α. ποὺ εἶναι ἀμέτρητα, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐνοχλοῦσαν καὶ ἀντιδρούσαμε, ἀλλὰ ἦταν ἀπὸ ξεχωριστὰ πρόσωπα μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία καὶ ἀραιά, ὅμως τώρα ἔγιναν σύσσωμα ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, μὲ Πανορθόδοξη Σύνοδο, μὲ ὁμόφωνη  ὑπογραφὴ καὶ δεσμευτικὰ ὅπως λέει ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου κ. Βαρθολομαῖος.

 Ἆρα λοιπὸν ὅταν ἀκολουθεῖς μία Οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο, δεσμεύεσαι, ὅπως ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Πάπα εἶναι Παπικός, ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Λούθηρο εἶναι Προτεστάντης, τὸν Σεβήρο εἶναι Μονοφυσίτης, τὸν Βαρθολομαῖο Οἰκουμενιστής, τὸν Μωάμεθ Μωαμεθανός, τὸν Βούδα Βουδιστής, τὸν Σατανᾶ Σατανιστής.

Στὴν Σύνοδο ἔπρεπε ὁπωσδήποτε οἱ ἑτερόδοξοι νὰ ὀνομαστοῦν ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρχαν ἀντιδράσεις ἀπὸ παραδοσιακοὺς Μητροπολῖτες τὶς ὠνόμασαν ἱστορικὲς ἐκκλησίες, δηλαδὴ ὅπως σ᾽ ὅλες τὶς Συνόδους γινόνταν ἀγῶνας μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ καινοτόμων γιὰ τὸ ποῖοι θὰ ἐπικρατήσουν, ἔτσι καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν Σύνοδο ἐπεκράτησαν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενιστὲς ποὺ ἦταν συντριπτικὴ πλειοψηφία καὶ ἀναγνώρισαν αἱρετικὲς ὁμολογίες καὶ συναγωγές, αἱρετικοὺς Διαλόγους, αἱρετικὰ Παγκόσμια Συμβούλια, αἱρετικοὺς γάμους, αἱρετικὲς βαπτίσεις, ἐνῶ, ἂν ἦταν Ὀρθοδοξη Σύνοδος, θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικασει τὸ αἱρετικὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἔσχισε τὴν Ἐκκλησία καὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἔκανε, τὸν Μεταξάκη, τὴν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τῶν αἱρετικῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν βαπτίσεων καὶ αὐτὸν ποὺ τὴν ἔκανε, τὸν Ἀθηναγόρα, τὶς ἀμέτρητες καὶ ἀτελείωτες συμπροσευχὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ τὶς κάνουν, π.χ. Βαρθολομαῖο κ.α.π.

Αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὸ «Πιστεύω» δὲν εἶναι αἱρετικός; Ὁ Ἄρειος ἄλλαξε τὸ «γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα» γι᾽ αὐτὸ εἶναι αἱρετικός. Οἱ Παπικοὶ πρόσθεσαν τὸ filioque καί -ὄχι μόνο γι᾽ αὐτό- εἶναι αἱρετικοί. 

Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς προσπάθησαν 
ν᾽ ἀλλάξουν τὸ πιστεύω «εἰς Μίαν Ἁγίαν,Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» 
καί -ὄχι μόνο γι᾽ αὐτόεἶναι αἱρετικοί.

Ἐπίσης θέλουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς γι᾽ αὐτὸ ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μόνο αἵρεση ἀλλὰ παναίρεσηδηλαδὴ ἕνωση ὅλωντῶν αἱρέσεων
Στὴν Ἐκκλησία  Χριστὸς μᾶς ἔβαλε γιὰ νὰ σωθοῦμε καὶ ὄχι νὰκαταποντιστοῦμεΔὲν εἶναι κρῖμα ἕνας αἱρετικὸς Πατριάρχης νὰ μᾶςἑνώσει μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ μᾶς κερδίσει  «βύθιος δράκων» ὅπωςκατάπιε ὅλους τοὺς αἱρετικούς;

 Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση
 καὶ ἡ συνείδησή μας 
δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μνημονεύουμε αὐτοὺς
ποὺ ἀποδέχονται
καὶ ἀκολουθοῦνἕναν αἱρετικὸ Πατριάρχη.

Αὐτὸ δὲν εἶναι σχῖσμα, 
διότι ποῖος δημιουργεῖ σχῖσμα στὴν
Ἐκκλησίας; αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὰ δόγματα καὶ τὰ πιστεύω, 
ὅπως οἱ Ἄρειος,Νεστόριος, Μακεδόνιος, Πύρος, Βέκκος καὶ Σεβῆρος, 
ἢ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἀδιαφοροῦν, 
ἀλλ᾽ ἀγωνίζονται κατὰ τῶν αἱρέσεων; ὅπως οἱ ΜέγαςἈθανάσιος ὁ ἐξορισθείς, 
Ἅγιος Νικόλαος ὁ φυλακισθείς, Ἅγιος Παῦλος ὁ στραγγαλισθείς, 

Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ὁ ἀποκοπεὶς γλῶσσα καὶ χεῖρα,
Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁ ἀπολέσας τὴν Μονήν του μὲ χιλίους μοναχούς,
Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς τὴν ὄψιν μὲ πυρωμένο σίδηρο καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ
καθημερινῶς τιμάμε καὶ ἑορτάζουμε, ἀπὸ ὡρισμένους 
μᾶλλον ἐμπαικτικῶς, διότι τὰ ἔργα τους εἶναι ἀκριβῶς 
τ᾽ ἀντίθετα, ἐνῶ ὁ ἍγιοςΧρυσόστομος εἶπε· «τιμὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».


Αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε εἶναι νὰ γίνει μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος 
καὶ νὰ δικάσει κατὰ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας
 κυρίως τις κεφαλές  τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 
τοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες 
ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου μέχρι σήμερα.


 Μέχρι νὰ γίνει αὐτόἐμεῖς θὰ ἀγωνιζόμαστε κατὰ τῆς παναίρεσης τοῦΟἰκουμενισμοῦ
 μὲ κάθε τρόπο καὶ πρῶτον μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸτὴν ἀσέβεια στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ

ποὺ ἐπιτελεῖται ὅταν ἀποδέχεσαιτοὺς καταφρονητές Του
 καὶ δεύτερον μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν προδοτῶν Του,
ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν 
ποὺ πονοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία 
καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

 Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ σῶσε τὴν Ἐκκλησία Σου ἀπὸ τοὺς λύκους ποὺ
ἔχουν εἰσέλθει ἐντός της καὶ τρῶνε τὰ πρόβατά Σου,
 δηλαδὴ τὰ κάνουν λυκόπουλα

Γιατί Θεέ μου ἐπιτρέπεις αὐτὴν τὴν ἀπώλεια;

Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι
στὶς δοκιμασίες 
καὶ τοὺς πειρασμοὺς 
  Θεὸς 
ἀναδεικνύει Μάρτυρες 
καὶ στεφανώνει τοὺς ἀγωνιστὲς 
καὶ ἀποκαλύπτονταιοἱ προαιρέσεις
οἱ καλὲς καὶ οἱ κακές

Ἆρα ἀδελφοὶ καιρὸς ἀγώνων καὶ
στεφάνων
 Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν βιάζεται
 καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν” (Ματ. 11,12)

Ὑπεραγία Θεοτόκε 
σκέπασε καὶ φώτισέ μας
τὰ τέκνα σου τοὺς χριστιανούς
γιὰ κανένα λόγο νὰ μὴ διαλέξουμε
τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας
ἀλλὰ τὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῶν ἁγίων ποὺ γιορτάζουμε, 
ποὺ ὅμως γιὰ τοὺς ἀνδρείους πιστοὺς τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν παρηγοριὰ 
τοῦ ἀγωνοθέτη καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν Του
 ποὺ ὑποσχέθηκε· 
εὖδοῦλε 
ἀγαθὲ καὶ πιστέἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός
ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε εἰςτὴν χαρὰν 
τοῦ Κυρίου σου(Ματ. 25,23)


Μοναχὸς Παΐσιος Ἁγιορείτης

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ - Τ.Θ.76 -ΚΑΡΥΑΙ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - A.O.888@ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ-ΠΑΤΕΡΩΝ.GR

πηγή για την αναδημοσίευση:

 https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/01/blog-post_48.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου