Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

O θάνατός σου, Κύριε, η ζωή μου..Σήμερα γιά νά αποδείξεις ότι είσαι αληθινός χριστανός πρέπει νά σκοτώσεις τόν Κύριο. 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ. 

Αυτή είναι καί η θεολογία τού σταυρού τών νεοορθοδόξων. 
Δέν υπάρχουν παλαιά όπλα γιά τόν πόλεμο αυτόν. 
Ακόμη καί η αγάπη είναι όπλο τού εχθρού. 
Είναι τό Αγιο Πνεύμα τό οποίο έχουν στρέψει εναντίον τού Χριστού.
Αυτή είναι η οικονομία τού Αγίου Πνεύματος.
Μπορώ νά έχω τήν Χάρη τού Αγίου Πνεύματος χωρίς Τήν πίστη στόν Κύριο.
Χωρίς τίς εντολές του. Χωρίς τό Ευαγγέλιο. 
Η νέα εκκλησία δέν έχει κεφαλή της τόν Κύριο, δέν είναι τό αγιασμένο Του σώμα. 
Είναι Πνευματική καί όπου θέλει πνεί. Είναι εωσφορικός αέρας κοπανιστός.

Aμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου