Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Λόγος Ευχαριστήριος επί τη Ενώσει και τη Ανοίξει-Μητροπολίτου. Ωρωπού και Φυλής Κυπριανού


Συλλείτουργον νωτικν

ες τν ερν Μονν το γίου Νικολάου Παιανίας ττικς

10/23.3.2014
Λόγος Εχαριστήριος
π τ νώσει κα τ νοίξει

« νότης εναι ατς οτος
τρόπος πάρξεως τς κκλησίας»

Μητροπολίτου
ρωπο κα Φυλς Κυπριανο

Μακαριώτατε·
Σεβασμιώτατοι κα Θεοφιλέστατοι γιοι ρχιερες·
Σεβαστο Πατέρες κα δελφοί·
σιώτατοι Μοναχοί, Γέροντες κα Γερόντισσες·
γαπητο ν Χριστ δελφο κα δελφές·
Τν στιγμ_ ατή· τν ντως στορικ ατ στιγμή,
στς ν τόπ γί κα ν ρ γί· σήμερα, πο
χει πιτευχθ στν λοκληρία της ποθητ νωσις
τς ρθοδόξου Κοινότητος τν νισταμένων μετ τς
ερς Συνόδου π τν Μακαριώτατον 
ρχιεπίσκοπον κύριον Καλλίνικον· τώρα, πο χομε δη εσέλθει στν εφρόσυνη
περίοδο τς νοίξεως κα τ πανευφρόσυνο Πάσχα εναι γγύτερον·

τν στιγμ λοιπν ατή, ασθάνομαι τν νάγκη ν ναφωνήσω
μεγάλ τ φων:

«Ατη μέρα, ν ποίησεν Κύριος, γαλλιασώμεθα κα εφρανθμεν
ν ατ...»!... «Σήμερον αρ μυρίζει, κα καιν κτίσις
χορεύει...»!... «Φωτίζου, φωτίζου» Χορεία τν ρθοδόξων π
τ νώσει τν τέκνων Σου, κα τ νοίξει μις νέας πράγματι
Περιόδου στν στορία το γνος τς Γνησίας ρθοδοξίας!...
2
«ρον κύκλ τος φθαλμούς Σου, Μήτηρ ρθοδο-
ξία, κα δε· δο γρ» χουν προσέλθει, «θεοφεγγες
ς φωστρες, κ δυσμν κα βορρ, κα θαλάσσης κα
ἑῴας τ τέκνα Σου», γι ν δοξολογήσουν 
ν τ νώσει κα π τ νώσει ατν τν Θεον τς κκλησίας
Δομήτορα Χριστόν!...
* * *
γαπητο ν Χριστ δελφο κα δελφές·

μεθύσθημεν_  μέθην θείαν κα ερν τν
μεγάλη ατ Κυριακ 
τς Σταυροπροσκυνήσεως...

νοιξις, κα Σταυρς ξήνθησε
νθη πανευώδη γάπης κα Ερήνης κα νότητος...

Σταυρς το γαπημένου Νυμφίου τς
κκλησίας εωδίασε κα νωσε τ πρν δι-εσττα...

νοιξις, κα Μητρικ γκάλη τς Γνησίας ρθοδοξίας
να-νεώνει τ ραμα τν νωμένων τέκνων Της...

Σταυρός, κα πάλι ψώθηκε, ν θριάμβ κα κατανύξει κα
λαλαγμ, γι ν μς πενθυμίση, 
τι Γνησία ρθοδοξία
παι-τε θυσιαστικ διάθεσι κα αταπάρνησι· 
παιτε ψηλ ασθημαεθύνης
ναντι το Θεο, τς κκλησίας, τς στορίας...

νοιξιάτικη νακαίνισις μς θε δυναμικ 
πρς τ Μέλλον... 

Τ λιμάνια το Παρελθόντος δν χουν νόημα, ταν μς
κινητοποιον σ μία παθητικ θεώρησι τς στορίας...

Τ Παρελθόν, μόνον ς Φάρος πρέπει ν θεωρται· ς Φάρος,
γι ν φωτίζη κα δηγ σ τολμηρς ποντοπορίες, 
σ ποφασιστικς κινήσεις, σ θυσιαστικ βήματα...

ταν μάλιστα κούγεται χηρότατα τ ρώτημα τς στορίας:
«Μεμέρισται Χριστός;»...

ταν γλυκυτάτη φων το Σωτρος μας πευθύνεται δίως
πρς τος Ποιμένας: 
«Μακάριοι ο Ερηνοποιοί, τι ατο υοΘεο
κληθήσονται »...
* * *
γαπητο ν Χριστ δελφο κα δελφές·

Σήμερα,_ νθισμένος Σταυρς το Κυρίου
μς πενθυμίζει, τι  «μερισμς το Χριστο» ποτελε
3
μέγα σκάνδαλο· διότι, τ νομα το Χριστο
εναι νομα Κοινω-νίας κα νότητος, λληλο-περιχωρήσεως 
κα λληλο-αναγνωρίσεως τν Χαρισμάτων κάστης Πλευρς, 
λληλο-εμπλουτισμο
κα Πανηγύρεως Πνευματικς.

Σήμερα, εωδιασμένος Σταυρς το Κυρίου,
μς μπνέει προφητικά, στε μ διεισδυτικ βλέμμα
ν μβαθύνωμε στ Παρελθόν, 
ν δραστηριοποιηθομε στ Παρόν, 
κα ν ραματισθομε
τ Μέλλον.

Δν εναι δυνατν ν νσαρκώνωμε στ κάστοτε Παρν\
την ν Χριστ πευθυνότητά μας, 
ντες προσκολλημένοι νοσηρὰ στ Παρελθόν, 
κα ποφεύγοντες τ χρέος κα τν θυσία, 
στποα μς προσκαλε τ Μέλλον.
* * *
γαπητο ν Χριστ δελφο κα δελφές·

Σήμερα,_ στν σκι το νθισμένου κα μυροβόλου Σταυρο
κφράζομε –μες, 

ο πρώην νι-στάμενοι, Κλρος κα Λας–
τν εγνωμοσύνη μας 
πρς τν Κύριό μας, τν Παναγία μας 
καὶ λους τος γίους, 
διότι μς δωσαν τ Χάρισμα
τς νοποιο γάπης, 
λλ κα τν ασθησι
τς Εθύνης, το Χρέους κα τς Θυσίας, 
στε ν βιώνωμε τώρα
τ Θαμα τς νώσεως ν τ Γνησί Πίστει κα ρθοδοξί.

πίσης, εχαριστομε τν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπό μας,
ς κα παντας τος ρχιερες, ο ποοι
μ πολλ γάπη καὶ χαρ
μς πεδέχθησαν, 
στε σήμερα ν ποτελομε

μία καὶ νιαία Σύνοδο, 
μία κα νωμένη Οκογένεια 
τς Γνησίας νλλάδι ρθοδοξίας.

διαίτερη εγνωμοσύνη ασθανόμεθα πρς παντα τ Μέλη
τν δύο πιτροπν το πισήμου Διαλόγου, 
τ ποα
μ ντυπωσιακ αταπάρνησι, σοφία κα διάκρισι
συνεργάσθηκαν πὶ να δεκατετράμηνο, 
γι ν ξεύρουν λύσεις κα ν τοιμάσουν
τ ναγκαα πρς τν νωσι.

Μνημονεύω μ συγκίνησι το Θεοφιλεστάτου πισκόπου
Μαραθνος
κ. Φωτίου, τν δύο λαϊκν Θεολόγων δελφν μας 
κ.Ζήση Τσιότρα κα κ. Κωνσταντίνου Πάνου· 
πίσης, τν Θεοφιλεστάτων πισκόπων Μεθώνης κ. μβροσίου
 κα Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, 
ς κα τν Κληρικν μας π. Γλυκερίου, 
π. γγέλου κα π.Γεωργίου.
4
Βεβαίως, εχαριστομε κα λα τ πνευματικά μας τέκνα,
Μοναχος Μοναχς-Λαϊκούς, τ ποα μ γάπη, προσευχ
κα μπιστοσύνη σαν ο νύστακτοι συνοδοιπόροι μας
στν μακρ κα πίπονη νωτικ διαδικασία.

ν μέσ τς συναρπαστικς ατς Πανηγύρεως, 
δν θ πέτρεπα στν αυτό μου ν παραβλέψη
τος σθενες κα δυνάτους
δελφούς μας·

ναγκαλιζόμεθα μ στοργ κα τρυφερότητα
κα νεξικακία
τ προβατάκια κενα, τ ποα πέλεξαν τν καταθλιπτικ
δρόμο τς συγκρούσεως μ τος Ποιμένας... 

Τν δρόμο τς κατακρίσεως, τς συκοφαντίας, το ξτρεμισμο,
τς νοσηρς σωστρέφειας, τς πομονώσεως... 

λα ατ συνοψίζουν
τ ντι-εκκλησιατικ θος κα μαρτυρον, τι δν τήρησαν
ναντι τς κκλησίας κα τν προκλήσεων τς στορίας
μίαν πεύθυνη, 
θαρραλέα, τίμια κα ελικριν στάσι...

Παρ τατα, τος ναμένομε ν νανεώσουν
τος δεσμος τς γάπης μ τος Ποιμένας τους, 
στε ν συνεχίσωμε μαζ
τ πράγματι συναρπαστικ Ταξίδι· 
να Ταξίδι μ ραμα: 

το ραμα τς νώσεως τν διηρημένων Γνησίων ρθοδόξων.

Τος ναμένομε, προκειμένου ν τος ξηγήσωμε
τι νωσίς μας δν ποτελε ναν στορικ συμβιβασμό· 

νωσίς μας δν κλεισε μία πληγή, πως τυχς γραψάν τινές...

νωσίς μας ταν τ φυσικ ποτέλεσμα τς κατ᾿ ξοχν
πευθύνου Διακονίας νς Ποιμένος: 

τς Διακονίας τς νώσεως, τς νότητος 
κα τς πανενώσεως τν ρθοδόξων.


πίσκοπος καλεται ν λειτουργήση 
τ Μυστήριο τς νότητος τς κκλησίας, 
φ᾿ σον νότης 
εναι ατς οτος ὁ τρόπος πάρξεως τς κκλησίας.


πίσκοπος φείλει ν λειτουργ τ Μυστήριο ατό, 
ν ναλίσκεται πρ ατο, ν πάσχη, ν γονυπετ, ν σταυρώνεται...

...Μ να σχατολογικ ραμα: τ ραμα ν νωθ κόσμος
ν τ Θελήματι το Θεο· 
ν τ γάπ το Θεο· 
ν τ ληθείτο Θεο.
* * *
γαπητο ν Χριστ δελφο κα δελφές·

Κλείνω_ τς ταπεινς ατς σκέψεις, πικαλούμενος τς προσευχές
Σας, στε νωσίς μας, 
π τν λόφωτον Σκέπην τςΘεοτόκου, 

ν δραιώνεται κα σχυροποιται
λονν κα περισ-σότερο, 
ν ποκτ συνεχς κα περισσότερο βάθος κα ποιότητα·

κα τέλος, ν διευρύνεται κα ν γκαλιάζη
λο κα περισσότερους Γνησίους ρθοδόξους Χριστιανούς, 
πρς κατίσχυσιν τς ληθείας κα καταισχύνην
τς Καινοτομίας κα τς κακοδοξίας
το Οκουμενισμο.


Χάρις το Κυρίου μν ησο Χριστο·
κα γάπη το Θεο κα Πατρός·
κα Κοινωνία το γίου Πνεύματος·

ς εναι μαζί Σας, πάντοτε, νν κα εί,
κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. 

μήν!

ρωπο κα Φυλς Κυπριανς10/23.3.2014

Κυριακ Σταυροπροσκυνήσεως__

9 σχόλια:

 1. Φώτιος Αθανασόπουλος30 Μαρτίου 2014 - 11:50 μ.μ.

  Ηταν ιδιαίτερη ευλογία γιά όσους εζησαν το Ενωτικό Συλλείτουργο που το επιστέγασε και έξεφρασε θεολογικώς ο Μητροπολίτης Κυπριανός . Ζή Κύριος ο Θεός μας ! Ελπίδα Πίστις Αγάπη , Ενότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Φώτιο Αθανασόπουλο

  Τα μάθαμε! Τα μάθαμε!

  Απίστευτη Πνευματική Νίκη!

  Σχεδόν δεν μπόρεσα μια νύχτα ολόκληρη να κοιμηθώ από τη Χαρά μου, αδερφέ.

  Δεν μπορέσαμε να ανέβουμε στην Αθήνα για το συλλείτουργο, μια και μένουμε στην Πάτρα, αλλά...πνευματικά, ήμασταν μαζί τους.

  Εστω και εξ αποστάσεως λάβαμε τη ευλογία της Ένωσής τους.

  Μακάρι να δοθούν στο Σώμα των Ορθοδόξων και άλλες Χαρές με τη Δύναμη της Κυρίας των Αγίων Αγγέλων και τις Ευχές Πάντων των Αγίων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φώτιος Αθανασόπουλος31 Μαρτίου 2014 - 9:35 μ.μ.

   Αγαπητή μου , είθε νά έλθουν καί άλλες χαρές : Η ενότητα των υγιών και καλοπροαίρετων του Πατρώου Εορτολογίου και περαιτέρω η ενότητα των ορθοδόξων σε αντιοικουμενιστική και παραδοσιακή βάση. Ο γλυκύς μας Ιησούς δεν θα παρίδη τα δάκρυα καί τις έμπονες προσευχές . Νά δίδουμε μαρτυρία Πίστεως συνοδευόμενη απο ορθόδοξο ήθος Αγάπης , μετριοπαθείας μακράν του αυτοδικαιωτικού φαρισαισμου.
   Υ.Γ Επίτρεψέ μου ένα θετικό σχόλιο γιά τό blog σου .Εσχάτως περιδιαβαίνω τόν χώρο και γνώμη μου είναι ότι τό υμέτερο διακρίνεται από ποιότητα , ευαισθησία και ποικιλία . Είναι μιά ευχάριστη όασι.

   Διαγραφή
 3. Φώτιε Αθανασόπουλε, αδελφέ
  ευχαριστώ για την επίσκεψη και για την αγαθή σου προαίρεση.

  Και γω ευχαριστώ τον ιερέα που έγινε αφορμή (εκών άκων) να ανοίξω αυτή τη σελίδα γράφοντας" ραβασάκια" ποικίλου περιεχομένου με την ελπίδα ότι θα διαβαστούν κάποτε απ' τα παιδιά μου- κυρίως μετά την κηδεία.!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φώτιος Κ Αθανασόπουλος1 Απριλίου 2014 - 10:00 μ.μ.

  Ειχα την καλή περιέργεια νά πάρω το blog σου απ την αρχή . Και ειπα σε πρωτη ευκαιρία να διαβάσω το πρώτο σου κείμενο. Κατι σαν δημόσια εξομολόγηση . Θά σχολιάσω εκει εν ευθέτω χρόνω. Καλό στάδιο ,καλή συνέχεια Σαρακοστής και καλή Ανάσταση.
  Υ.Γ Πάντως οι τελευταιες αναρτησεις σου ωφέλησαν και τη δική μου κόρη ( τα περιστερακια και τα φτερά του παραδεισου) . Έρρωσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σαλή,
  καταλαβαίνω ὅτι θἆναι κάτι σημαντικό γιά σᾶς. Περί τίνος πρόκειται ἀκριβῶς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χριστός Ανέστη Κούμουλε φίλε!
  Θα σου εξηγήσω με προσωπικό μέιλ διότι δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμούλα.
  Σε αδρές γραμμές να πω ότι ενώθηκαν δύο Σύνοδοι σε μία, με μια κοινή ομολογία που υπέγραψαν ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και ΚΑΤΑ ΤΗΣ Καινοτομίας του Νέου εορτολογίου που εισήχθη ΣΤΑΝΙΚΩΣ και ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΣ στην Ελλάδα, το 1924...

  ΑπάντησηΔιαγραφή