Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

"ώσπερ γαρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο υιός ους θέλει ζωοποιεί" ( Ιωαν. ε΄21)
1 σχόλιο: