Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα και τι δίνει στον άνθρωπο;

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα

και τι δίνει στον άνθρωπο;Τ γιο Πνεμα εναι Θεός, τ τρίτο πρόσωπο τς γίας Τριάδος,
 παντοδύναμο πως Πατέρας κα Υός. 


Τ γιο Πνεμα ζωογονε, μψυχώνει κα νδυναμώνει τ πλάσματα. 
Ατ δίνει στ ζα τ ζωή, στος νθρώπους τ νο κα στος χριστιανος
τν νώτερη ζωή, τν πνευματική. 

Ατ φωτίζει τν νθρωπο 
κα τν βοηθάει ν μπε στ βασιλεία τν ορανῶν
Τ γιο Πνεμα δίνεται στν καθένα μας 
χι σύμφωνα μ τν ξία τν καλν ργων του
 λλ δωρεάν, σύμφωνα μ τ λεος το Θεο, γι τ σωτηρία του.
 Άγιος Ιννοκέντιος Βενιαμίνωφ

Στ συνέχεια θ δομε τί χαρίζει στν νθρωπο τ γιο Πνεμα.

1. ταν κατοικήσει μέσα στν νθρωπο τ γιο Πνεμα, το δίνει πίστη κα φωτισμό. 

Χωρς Ατό, κανες δν μπορε ν χει ληθιν κα ζωνταν πίστη. 

Χωρς τ φωτισμό Του, κα πι σοφς κα μορφωμένος νθρωπος
εναι λότελα τυφλς ς πρς τ ργα το Θεο κα τν κτίση Του. 

πεναντίας, τ γιο Πνεμα 
μπορε ν φωτίσει σωτερικ κα τν πι μόρφωτο κα πλοϊκ νθρωπο, 
ν το ποκαλύψει μεσα τ ργα το Θεο
κα ν το προσφέρει τ γλυκει γεύση τς βασιλείας Του. 

νθρωπος πο χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
ασθάνεται στν ψυχή του να συνήθιστο φς, 
πο το ταν λότελα γνωστο μέχρι τότε.


2. Τ
γιο Πνεμα γεννάει στν καρδι το νθρώπου τν ληθιν γάπη

ληθιν γάπη εναι σν μία καθαρ φωτιά, 
μία πηγ θερμότητας, πο ζεσταίνει τν καρδιά. 

Εναι μία ρίζα, πο βλαστάνει μέσα στν καρδι λα τ καλ ργα. 

Γι τν νθρωπο πο χει ζωογονηθε π τν ληθιν γάπη, 
τίποτα δν εναι δύσκολο, φοβερ δύνατο. 

Γι' ατν κανένας νόμος δν εναι βαρύς, 
καμι ντολ δν εναι νεφάρμοστη. 

λα του εναι εκολα.

πίστη κα  γάπη, πο χαρίζει στν νθρωπο τ γιο Πνεμα, 
εναι τόσο μεγάλα κα δυνατ πλα στ χέρια του, πού,
ν τ χει, μπορε εκολα, νετα, μ χαρ κα γαλήνη 
ν βαδίσει τ δρόμο πο βάδισε  Χριστός.

3. Τ
γιο Πνεμα δίνει κόμα στν νθρωπο δύναμη
γι ν' ντιστέκεται στος πειρασμος το κόσμου. 

τσι, χρησιμοποιε βέβαια τ πίγεια γαθά, 
λλ σν περαστικς ταξιδιώτης, χωρς ν κολλάει σ' ατ τν καρδιά του. 

ντίθετα, νθρωπος πο δν χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
σο μορφωμένος κα ξυπνος κι ν εναι, 
μένει πάντα δολος κα αχμάλωτος το κόσμου.

4. Τ
γιο Πνεμα δίνει στν νθρωπο κα σοφία

Ατ τ βλέπουμε κατεξοχν στος γίους ποστόλους, 
πού, πρν λάβουν τ γιο Πνεμα, ταν γράμματοι κα πλοϊκο νθρωποι, 
στερα μως κανες δν μποροσε ν' ντισταθε στ σοφία
κα τ δύναμη το λόγου τους.

Τ
γιο Πνεμα χαρίζει σοφία χι μόνο στ λόγια το νθρώπου, 
λλ κα στς πράξεις του. 
τσι, λ.χ., κενος πο χει μέσα του τ Πνεμα, 
πάντα θ βρε τ χρόνο κα τν τρόπο ν φροντίσει γι τ σωτηρία του, 
κόμα κα μέσα στ θόρυβο το κόσμου.

5. Τ
γιο Πνεμα χαρίζει τν ληθιν χαρά, 
τν καρδιακ ετυχία κα τν σάλευτη ερήνη

νθρωπος πο δν χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
ποτ δν μπορε ν χαρε ληθινά, ν εχαριστηθε καθαρά, 
ν νιώσει τν ερήνη πο γλυκαίνει τν ψυχή. 

Εναι λήθεια τι κάπου κάπου χαίρεται. 

Μ χαρά του εναι στιγμιαία κα χι καθαρή
Κάπου-κάπου διασκεδάζει. 
Μ ο διασκεδάσεις του εναι πάντα κενές, νούσιες, 
κα μετ π' ατς τν κυριεύει μία κόμα μεγαλύτερη στενοχώρια

Κάπου-κάπου εναι ρεμος. 

Μ ρεμία του δν εναι πνευματικ ερήνη, 
εναι νάρκη τς ψυχς. 
Κα λίμονο σ' κενον πο δν προσπαθε 
κα δν θέλει ν ξυπνήσει π' ατ τ νάρκη!

6. Τ
γιο Πνεμα δίνει κα τν ληθιν ταπείνωση

νθρωπος, κόμα κα πι γνωστικός, 
δν μπορε ν γνωρίσει τν αυτό του σο πρέπει
ν δν χει μέσα του τ γιο Πνεμα. 

Γιατί χωρς τ θεία βοήθεια
δν μπορε ν δε
τν πραγματικ κατάσταση τς ψυχς του. 

ν εναι τίμιος κα κάνει κανένα καλ στος συνανθρώπους του, 
νομίζει πς εναι δίκαιος 
καί, σ σύγκριση μ τος λλους, τέλειος
 κα πς δν το χρειάζεται τίποτ' λλο!

Τ
γιο Πνεμα, ταν κατοικήσει μέσα μας,
 μς ποκαλύπτει λη τν σωτερική μας φτώχια κα δυναμία. 

Κα νάμεσα στς ρετές μας, 
προβάλλει λες τς μαρτίες μας, τν μέλειά μας, 
τν διαφορία μας γι τ σωτηρία τν λλων, 
τν διοτέλειά μας κόμα κα κε πο φαινόμαστε μεγαλόψυχοι, 
τν παχυλ φιλαυτία μας κόμα κα κε πο ποτ δν τν ποπτευόμασταν. 

Κοντολογίς, τ γιο Πνεμα μας τ δείχνει λα, 
πως πραγματικ εναι. 

Κα τότε ρχίζουμε ν' ποκτμε τν ληθιν ταπείνωση.

 Τότε ρχίζουμε ν χάνουμε τν μπιστοσύνη μας
 στς δικές μας δυνάμεις κα ρετές. 

Τότε ρχίζουμε ν θεωρομε τν αυτό μας χειρότερο
 π τος λλους νθρώπους. 

Κα ταπεινωμένοι μπροστ στν ησο Χριστό, 
ρχίζουμε ν μετανοομε ελικριν κα ν λπίζουμε μόνο σ' κενον.

7. Τ
γιο Πνεμα μς διδάσκει, τέλος, τν ληθιν προσευχή. 

Κανένας δν μπορε ν κάνει προσευχ πραγματικ εάρεστη στ Θεό, 
πρν λάβει τ γιο Πνεμα. 

Γιατί ν ρχίσει ν προσεύχεται, χωρς ν χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
θ δε τ νο του ν μν μπορε ν συγκεντρωθε.

 πιπλέον, δν γνωρίζει, πως πρέπει, οτε τν αυτό του 
οτε τς νάγκες του οτε τί ν ζητήσει, οτε πς ν τ ζητήσει π τ Θεό. 

Καλ-καλ δν ξέρει οτε τί εναι Θεός.

 ποιος, μως, χει μέσα του τ γιο Πνεμα, γνωρίζει τ Θεό, 
βλέπει τι Ατς εναι Πατέρας του
 κα ξέρει πς ν Τν πλησιάσει, 
πς ν Τν παρακαλέσει κα τί ν Το ζητήσει. 

Ο σκέψεις του στν προσευχ εναι ετακτες, 
καθαρές, προσηλωμένες μόνο στν Κύριο. 

νας τέτοιος νθρωπος μπορε μ τν προσευχή του
ν πετύχει τ πάντα, κόμα κα βουν ν μετακινήσει.

Νά, λοιπόν, τί χαρίζει τ
γιο Πνεμα σ' κενον πο Τ χει λάβει.

 Βλέπετε τι, χωρς τ βοήθεια κα τ συνέργεια το γίου Πνεύματος, 

εναι δύνατον χι μόνο ν μπομε στν οράνια βασιλεία,
λλ κι να βμα ν κάνουμε στ δρόμο πο δηγε κε. 

Γι' ατ εναι παραίτητο ν ποθομε κα ν ζητμε τ γιο Πνεμα• 
εναι παραίτητο ν Τ ποκτήσουμε κα ν Τ χουμε πάντα μέσα μας,
 πως Τ εχαν ο γιοι πόστολοι.

Τ γιο Πνεμα εναι Θεός, τ τρίτο πρόσωπο τς γίας Τριάδος,
 παντοδύναμο πως Πατέρας κα Υός. 
Τ γιο Πνεμα ζωογονε, μψυχώνει κα νδυναμώνει τ πλάσματα. 
Ατ δίνει στ ζα τ ζωή, στος νθρώπους τ νο κα στος χριστιανος
τν νώτερη ζωή, τν πνευματική. 

Ατ φωτίζει τν νθρωπο κα τν βοηθάει ν μπε στ βασιλεία τν ορανν.

Τ γιο Πνεμα δίνεται στν καθένα μας χι σύμφωνα μ τν ξία τν καλν ργων του, 

λλ δωρεάν, σύμφωνα μ τ λεος το Θεο, γι τ σωτηρία του.

Άγιος Ιννοκέντιος Βενιαμίνωφ

Στ συνέχεια θ δομε τί χαρίζει στν νθρωπο τ γιο Πνεμα.

1. ταν κατοικήσει μέσα στν νθρωπο τ γιο Πνεμα, το δίνει πίστη κα φωτισμό. 

Χωρς Ατό, κανες δν μπορε ν χει ληθιν κα ζωνταν πίστη. 

Χωρς τ φωτισμό Του, κα πι σοφς κα μορφωμένος νθρωπος
εναι λότελα τυφλς ς πρς τ ργα το Θεο κα τν κτίση Του. 

πεναντίας, τ γιο Πνεμα 
μπορε ν φωτίσει σωτερικ κα τν πι μόρφωτο κα πλοϊκ νθρωπο, 
ν το ποκαλύψει μεσα τ ργα το Θεο
κα ν το προσφέρει τ γλυκει γεύση τς βασιλείας Του. 

νθρωπος πο χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
ασθάνεται στν ψυχή του να συνήθιστο φς, 
πο το ταν λότελα γνωστο μέχρι τότε.


2. Τ
γιο Πνεμα γεννάει στν καρδι το νθρώπου τν ληθιν γάπη

ληθιν γάπη εναι σν μία καθαρ φωτιά, 
μία πηγ θερμότητας, πο ζεσταίνει τν καρδιά. 

Εναι μία ρίζα, πο βλαστάνει μέσα στν καρδι λα τ καλ ργα. 

Γι τν νθρωπο πο χει ζωογονηθε π τν ληθιν γάπη, 
τίποτα δν εναι δύσκολο, φοβερ δύνατο. 

Γι' ατν κανένας νόμος δν εναι βαρύς, 
καμι ντολ δν εναι νεφάρμοστη. 

λα του εναι εκολα.

πίστη κα  γάπη, πο χαρίζει στν νθρωπο τ γιο Πνεμα, 
εναι τόσο μεγάλα κα δυνατ πλα στ χέρια του, πού,
ν τ χει, μπορε εκολα, νετα, μ χαρ κα γαλήνη 
ν βαδίσει τ δρόμο πο βάδισε  Χριστός.

3. Τ
γιο Πνεμα δίνει κόμα στν νθρωπο δύναμη
γι ν' ντιστέκεται στος πειρασμος το κόσμου. 

τσι, χρησιμοποιε βέβαια τ πίγεια γαθά, 
λλ σν περαστικς ταξιδιώτης, χωρς ν κολλάει σ' ατ τν καρδιά του. 

ντίθετα, νθρωπος πο δν χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
σο μορφωμένος κα ξυπνος κι ν εναι, 
μένει πάντα δολος κα αχμάλωτος το κόσμου.

4. Τ
γιο Πνεμα δίνει στν νθρωπο κα σοφία

Ατ τ βλέπουμε κατεξοχν στος γίους ποστόλους, 
πού, πρν λάβουν τ γιο Πνεμα, ταν γράμματοι κα πλοϊκο νθρωποι, 
στερα μως κανες δν μποροσε ν' ντισταθε στ σοφία
κα τ δύναμη το λόγου τους.

Τ
γιο Πνεμα χαρίζει σοφία χι μόνο στ λόγια το νθρώπου, 
λλ κα στς πράξεις του. 
τσι, λ.χ., κενος πο χει μέσα του τ Πνεμα, 
πάντα θ βρε τ χρόνο κα τν τρόπο ν φροντίσει γι τ σωτηρία του, 
κόμα κα μέσα στ θόρυβο το κόσμου.

5. Τ
γιο Πνεμα χαρίζει τν ληθιν χαρά, 
τν καρδιακ ετυχία κα τν σάλευτη ερήνη

νθρωπος πο δν χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
ποτ δν μπορε ν χαρε ληθινά, ν εχαριστηθε καθαρά, 
ν νιώσει τν ερήνη πο γλυκαίνει τν ψυχή. 

Εναι λήθεια τι κάπου κάπου χαίρεται. 

Μ χαρά του εναι στιγμιαία κα χι καθαρή
Κάπου-κάπου διασκεδάζει. 
Μ ο διασκεδάσεις του εναι πάντα κενές, νούσιες, 
κα μετ π' ατς τν κυριεύει μία κόμα μεγαλύτερη στενοχώρια

Κάπου-κάπου εναι ρεμος. 

Μ ρεμία του δν εναι πνευματικ ερήνη, 
εναι νάρκη τς ψυχς. 
Κα λίμονο σ' κενον πο δν προσπαθε 
κα δν θέλει ν ξυπνήσει π' ατ τ νάρκη!

6. Τ
γιο Πνεμα δίνει κα τν ληθιν ταπείνωση

νθρωπος, κόμα κα πι γνωστικός, 
δν μπορε ν γνωρίσει τν αυτό του σο πρέπει
ν δν χει μέσα του τ γιο Πνεμα. 

Γιατί χωρς τ θεία βοήθεια
δν μπορε ν δε
τν πραγματικ κατάσταση τς ψυχς του. 

ν εναι τίμιος κα κάνει κανένα καλ στος συνανθρώπους του, 
νομίζει πς εναι δίκαιος 
καί, σ σύγκριση μ τος λλους, τέλειος
 κα πς δν το χρειάζεται τίποτ' λλο!

Τ
γιο Πνεμα, ταν κατοικήσει μέσα μας,
 μς ποκαλύπτει λη τν σωτερική μας φτώχια κα δυναμία. 

Κα νάμεσα στς ρετές μας, 
προβάλλει λες τς μαρτίες μας, τν μέλειά μας, 
τν διαφορία μας γι τ σωτηρία τν λλων, 
τν διοτέλειά μας κόμα κα κε πο φαινόμαστε μεγαλόψυχοι, 
τν παχυλ φιλαυτία μας κόμα κα κε πο ποτ δν τν ποπτευόμασταν. 

Κοντολογίς, τ γιο Πνεμα μας τ δείχνει λα, 
πως πραγματικ εναι. 

Κα τότε ρχίζουμε ν' ποκτμε τν ληθιν ταπείνωση.

 Τότε ρχίζουμε ν χάνουμε τν μπιστοσύνη μας
 στς δικές μας δυνάμεις κα ρετές. 

Τότε ρχίζουμε ν θεωρομε τν αυτό μας χειρότερο
 π τος λλους νθρώπους. 

Κα ταπεινωμένοι μπροστ στν ησο Χριστό, 
ρχίζουμε ν μετανοομε ελικριν κα ν λπίζουμε μόνο σ' κενον.

7. Τ
γιο Πνεμα μς διδάσκει, τέλος, τν ληθιν προσευχή. 

Κανένας δν μπορε ν κάνει προσευχ πραγματικ εάρεστη στ Θεό, 
πρν λάβει τ γιο Πνεμα. 

Γιατί ν ρχίσει ν προσεύχεται, χωρς ν χει μέσα του τ γιο Πνεμα, 
θ δε τ νο του ν μν μπορε ν συγκεντρωθε.

 πιπλέον, δν γνωρίζει, πως πρέπει, οτε τν αυτό του 
οτε τς νάγκες του οτε τί ν ζητήσει, οτε πς ν τ ζητήσει π τ Θεό. 

Καλ-καλ δν ξέρει οτε τί εναι Θεός.

 ποιος, μως, χει μέσα του τ γιο Πνεμα, γνωρίζει τ Θεό, 
βλέπει τι Ατς εναι Πατέρας του
 κα ξέρει πς ν Τν πλησιάσει, 
πς ν Τν παρακαλέσει κα τί ν Το ζητήσει. 

Ο σκέψεις του στν προσευχ εναι ετακτες, 
καθαρές, προσηλωμένες μόνο στν Κύριο. 

νας τέτοιος νθρωπος μπορε μ τν προσευχή του
ν πετύχει τ πάντα, κόμα κα βουν ν μετακινήσει.

Νά, λοιπόν, τί χαρίζει τ
γιο Πνεμα σ' κενον πο Τ χει λάβει.

 Βλέπετε τι, χωρς τ βοήθεια κα τ συνέργεια το γίου Πνεύματος, 

εναι δύνατον χι μόνο ν μπομε στν οράνια βασιλεία,
λλ κι να βμα ν κάνουμε στ δρόμο πο δηγε κε. 

Γι' ατ εναι παραίτητο ν ποθομε κα ν ζητμε τ γιο Πνεμα• 
εναι παραίτητο ν Τ ποκτήσουμε κα ν Τ χουμε πάντα μέσα μας,
 πως Τ εχαν ο γιοι πόστολοι.

Πηγή:Προσκυνητής
Σχετικές  αναρτήσεις για το Άγιο Πνεύμα, και στη σελίδα Nεκρός για τον κόσμο
....................................................................................................Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου