Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακολουθεί το Πάτριο Εορτολόγιο, τιμά ξεχωριστά, και τον Άγιο Ακύλα...Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)


Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χριστὸν ἀγαπήσαντες καὶ φωτισθέντες τὸν νοῦν,

τὴ πίστει ἐνούμενοι καὶ συζυγία σεμνή, Ἀκύλας καὶ Πρισκίλλα
ἤσαν μὲν προεστῶτες ἐκκλησίας κατ’ οἶκον, 
Παύλου δὲ τοῦ φωστῆρος συνεργοὶ καὶ προστᾶται. 

Διὸ αὐτοὺς τιμήσωμεν καὶ μιμησώμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου