Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Στα παιδιά με τις λυπημένες καρδιές...
Now I've heard there was a secret chord
Τώρα άκουσα ότι υπήρχε μια μυστική χορδή
That David played, and it pleased the Lord
Την οποία έπαιζε ο Δαβίδ και η οποία ευχαριστούσε τον Κύριο
But you don't really care for music, do you?
Αλλά δεν σε ενδιαφέρει η μουσική, έτσι δεν είναι;
It goes like this
Πάει κάπως έτσι
The fourth, the fifth
Η τέταρτη η πέμπτη
The minor fall, the major lift
Η μικρότερη πτώση, η μεγαλύτερη ανάσταση
The baffled king composing Hallelujah
Ο Βασιλιάς σε έκσταση συνθέτει το Αλληλούια

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
Η πίστη σου ήταν δυνατή αλλά χρειαζόσουν αποδείξεις
You saw her bathing on the roof
Την είδες να κάνει μπάνιο στη στέγη
Her beauty and the moonlight overthrew you
Η ομορφιά της και το σεληνόφως σε κυρίευσαν
She tied you to a kitchen chair
Σε έδεσε σε μια καρέκλα της κουζίνας
She broke your throne, and she cut your hair
Έσπασε το θρόνο σου και έκοψε τα μαλλιά σου
And from your lips she drew the Hallelujah
Και από τα χείλη σου πήρε το Αλληλούια

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
You say I took the name in vain
Λες ότι έλαβες επί ματαίω το όνομα
I don't even know the name
Δεν ξέρω καν το όνομα
But if I did, well really, what's it to you?
Αλλά και αν ήξερα, τι σημασία έχει για σένα;
There's a blaze of light
Υπάρχει μια λάμψη φωτός
In every word
Σε κάθε λέξη


It doesn't matter which you heard
Δεν έχει σημασία ποια άκουσες
The holy or the broken Hallelujah
Το Άγιο ή το σπασμένο Αλληλούϊα

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
Έκανα ό,τι μπορούσα, δεν ήταν αρκετό
I couldn't feel, so I tried to touch
Δεν μπορούσα να αισθανθώ, οπότε προσπάθησα να αγγίξω
I've told the truth, I didn't come to fool you
Είπα την αλήθεια, δεν ήρθα να σε ξεγελάσω
And even though it all went wrong
Και παρά  το ότι όλα πήγαν στραβά
I'll stand before the Lord of Song
Θα σταθώ μπροστά στον Κύριο του Ύμνου
With nothing on my tongue but Hallelujah
Με τίποτε άλλο στη γλώσσα μου παρεκτός το Αλληλούια

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah

Απόδοση Π.Γ.Κ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου