Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Σε δύο μόνο χώρες δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να στείλεις κατασκόπους[...]Ως γνωστόν, σε δύο χώρες 
δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να στείλεις κατασκόπους:

Στην Ιαπωνία, επειδή δε μιλάει κανένας. 

Και στην Ελλάδα επειδή μιλούν όλοι
-και μάλιστα για όλους και για όλα
Για όντα, πρόσωπα και γεγονότα πραγματικά και φανταστικά, 
παρέχοντας ποταμηδόν πληροφορίες πραγματικές και φανταστικές [...]

(Από το βιβλίο "Το κατά διαβόλου ευαγγέλιο" του Ψυχίατρου Νίκου Σιδέρη, εκδόσεις "Μεταίχμιο,"σελ.21)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου