Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Μπροστά σε άνθρωπο πού έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του να προσέχεις πολύ πώς θα μιλήσεις
Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος 
έζησε σαν  αληθινός αετός του πνεύματος, 
περιστεράκι μου.

Τον ανακάλυψα νωρίς, κατά τη νεότητά μου
και βυθίστηκα τότε με άφατη χαρά
στη παμφαή  και πλούσια από  εμπειρίες,  
ουράνια θάλασσα των γραπτών σκέψεών του.

Κάποτε, αγόρασα και μια εικόνα του.

Και 'κείνη η εικόνα του, 
σε ανύποπτο χρόνο μετέπειτα, 
μου πρόσφερε  απίστευτη βοήθεια και χάρη... 

Για σήμερα σου παραθέτω απόσπασμα
που αλίευσα απ' τη σελίδα του Προσκυνητή.

Κορυφαία και αληθινότατη φράση του Αββά Ισαάκ
στο κείμενο αυτό, η ακόλουθη: 


"Μπροστά σε άνθρωπο
 πού έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του
 και έχει την αρρώστια
 να προσέχεις πολύ πώς θα μιλήσεις. 

Γιατί ενόσω μιλάς, αυτός εξηγεί μέσα του τα λόγια σου
όπως αγαπά και από τα αγαθά σου λόγια
παίρνει αφορμή και σκανδαλίζει τους άλλους.

Και αλλάζει το νόημα των λόγων σου μέσα στο μυαλό του 
σύμφωνα με την πνευματική του αρρώστια"

...............................................................................

Τον αθώο καιρό που μελετούσα  τον Αββά Ισαάκ, 
δεν είχα προσέξει την παραπάνω φράση.

Το βάθος του χρόνου  όμως και τα σχετικά  βιώματα
 με εβεβαίωσαν περί της μεγίστης αληθείας
των λόγων του.

-Ο Κύριος Εγγύς.

-Στώμεν Καλώς...

-Στώμεν μετά Φόβου...

-Και "κράτει,  ό  έχεις, 
ίνα μηδείς λάβη τον στέφανόν σου"

.............................................................................
Αββά Ισαάκ του Σύρου

Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να αγαπάει τα γέλια και να θέλει να γελοιοποιεί τους άλλους, να μην πιάνεις φιλία. Γιατί θα σε κάνει να συνηθίσεις στην ψυχική ατονία. Σε κείνο πού ή ζωή του είναι διεφθαρμένη, μη δείχνεις ιλαρό πρόσωπο φυλάξου όμως καλά μήπως τον μισήσεις.
Και αν θελήσει να μετανοήσει, βοήθησε τον και φρόντισε τον, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή σου, να σωθεί.

Εάν όμως είσαι πνευματικά ασθενής, μην τολμήσεις να γίνεις γιατρός του.

Μπροστά σε άνθρωπο πού έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και έχει την αρρώστια να προσέχεις πολύ πώς θα μιλήσεις. Γιατί ενόσω μιλάς, αυτός εξηγεί μέσα του τα λόγια σου όπως αγαπά και από τα αγαθά σου λόγια παίρνει αφορμή και σκανδαλίζει τους άλλους. Και αλλάζει το νόημα των λόγων σου μέσα στο μυαλό του σύμφωνα με την πνευματική του αρρώστια.

Αν δεις κάποιον να έρχεται και να κατηγορεί τον αδελφό του μπροστά σου, κάνε το πρόσωπο σου σκυθρωπό. Έτσι και το έλεος του Θεού θα έχεις και απ' αυτόν θα φυλαχτείς.
Και πού είναι η κόλαση πού μας εκφοβίζει από παντού και υπερνικά την αγάπη του Θεού; 


Ποια κόλαση και ποια γέεννα του πυρός μπορεί να σταθεί μπροστά στη χάρη της Ανάστασης, όταν ο Θεός μας αναστήσει εν δόξη από τον άδη και κάνει τούτο το φθαρτό σώμα μας να ντυθεί την αφθαρσία;
Όσοι έχετε διάκριση, θαυμάστε τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος όμως έχει τόσο σοφή και αξιοθαύμαστη διάνοια, πού θα μπορέσει να θαυμάσει, όσο αξίζει, τη χάρη του Δημιουργού μας; Η ανταπόδοση των αμετανόητων αμαρτωλών είναι βέβαιη, όμως αντί της δίκαιης ανταπόδοσης ο Κύριος ανταποδίδει την ανάσταση σ' αυτούς πού μετανοούν και, αντί να τιμωρήσει αυτούς πού καταπάτησαν το νόμο του, τους ντύνει με την τέλεια δόξα της αφθαρσίας. 

Αυτή η χάρη, πού μας ανασταίνει από την αμαρτία, είναι μεγαλύτερη από εκείνη πού μας δόθηκε, όταν από την ανυπαρξία μας έφερε στην κτιστή ύπαρξη. 

Δόξα στην άμετρη σου χάρη, Κύριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου