Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Πόκερ-Χάρης Μελιτάς


Πόκερ

Σύνθημα:Ψέμα
Παρασύνθημα: Αίμα
Για την παρτίδα

Χάρης Μελιτάς 

2 σχόλια: