Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

Οι δέκα εντολές-ποίηση Ν. Βρεττάκου


Οι δέκα εντολές

Διακονώ την οδύνη της ζωής, αλλά πρέπει
να μη λησμονώ πως γεννήθηκα
κ'ιερέας της ομορφιάς και οφείλω
να λειτουργώ τον κόσμο μας, να κάνω
γραφή την ακτινοβολία του.
Πρώτη
και Δἐκατη Εντολή
της ομορφιάς:η Aγάπη

Νικηφόρος Βρεττάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου