Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Αν σου δώσουν κάτι που δεν έχεις...«Ἄν σοῦ δώσουν κάτι πού δέν ἔχεις, τό κρατεῖς. 
Ἄν σοῦ δώσουν κάτι πού τό ἔχεις
 τό δίνεις στόν μή ἔχοντα.
Άγιος Γέρων Ἰερώνυμος Αἰγίνης
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου