Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Περί της αποκλίσεως της Δυτικής Χριστιανοσύνης από το Ορθοδοξο ήθος

Περί της αποκλίσεως της Δυτικής Χριστιανοσύνης από το Ορθόδοξο ήθος
Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ρωμανίδου

Σ’ αυτά όμως τα θέματα οι σημερινοί Ορθόδοξοι δυσκολεύονται να απαντήσουν, διότι έχουν σήμερα απομακρυνθή τόσο πολύ από αυτήν την παράδοσι, που δεν σκέπτονται πλέον την Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή μέσα στα πλαίσια της νόσου και της θεραπείας. 

Δεν την θεωρούν την Ορθοδοξία σαν θεραπευτική αγωγή, αν και όλες οι ευχές της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρες πάνω στο θέμα αυτό. 

Διότι ο Χριστός ποιος είναι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς;

 Δεν αποκαλείται επανειλημμένως μέσα στις ευχές και στα τροπάρια της Εκκλησίας ως ο «ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών»;

Αν ψάξετε στην Παπική ή στην Προτεσταντική παράδοσι, αυτή η επωνυμία για τον Χριστό, ως ιατρό, δεν υπάρχει πουθενά! 

Ο Χριστός μόνο στην Ορθόδοξη παράδοσι αποκαλείται ιατρός

Γιατί όμως αυτή η παράδοσις έσβησε από τους Παπικούς και τους Προτεστάντες και, όταν τους μιλάμε για θεραπευτική αγωγή, ξαφνιάζονται; 

Διότι η ανάγκη της καθάρσεως και του φωτισμού, η ανάγκη της εσωτερικής αλλαγής έφυγε από τους ανθρώπους αυτούς στην δική τους Θεολογία. 

Γι’ αυτούς εκείνος που αλλάζει δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός! 

Ο άνθρωπος γι’ αυτούς δεν αλλάζει. 

Το μόνο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος γι’ αυτούς είναι ότι γίνεται καλό παιδί. 

Και όταν ο άνθρωπος από κακό παιδί που ήταν γίνη καλό παιδί, τότε ο Θεός τον αγαπά. 

Διαφορετικά, τον αποστρέφεται! 

Αν παραμένη ή γίνεται κακό παιδί, τότε ο Θεός δεν τον αγαπά! 

Δηλαδή, αν ο άνθρωπος γίνη καλό παιδί, τότε αλλάζει και ο Θεός και γίνεται καλός. 

Και από εκεί που δεν τον αγαπούσε, τώρα τον αγαπά! 

Όταν ο άνθρωπος γίνεται κακό παιδί, ο Θεός θυμώνει και, όταν ο άνθρωπος γίνεται καλό παιδί, ο Θεός χαίρεται! 

Αυτό δυστυχώς γίνεται στην Ευρώπη.

Αλλά το κακό είναι ότι αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ευρώπη, αλλά γίνεται και στην Ελλάδα και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία αυτό το πνεύμα επικρατεί.

 Έχει καταντήσει να είναι η Ορθοδοξία μία θρησκεία, που ο Θεός αλλάζει διαθέσεις! 

Όταν ο άνθρωπος είναι καλός, ο Θεός τον αγαπάει. 
Και όταν είναι κακός, ο Θεός δεν τον αγαπάει9.

 Ο Θεός δηλαδή τιμωρεί και βραβεύει! 

Οπότε η ουσία της Ορθοδοξίας σήμερα είναι μία ηθικολογία στην Ελλάδα.
Αυτά δεν διδάσκανε τα Κατηχητικά στα παιδιά και οι παραεκκλησιαστικές Οργανώσεις, που έχουν Δυτικά πρότυπα και διέβρωσαν το Ορθόδοξο πνεύμα;

Λοιπόν, αν κάποιος μετά από αυτά θελήση να μάθη γιατί κατήντησε η Ορθοδοξία σ’ αυτά τα χάλια, ας διαβάση Αδαμάντιο Κοραή

Αυτός μετά την Επανάστασι του 1821 εγκαινίασε αυτή την γραμμή στην Ελλάδα. 

Αυτός είναι εκείνος, ο οποίος εγκαινίασε τον διωγμό εναντίον του Ησυχασμού, εναντίον του παραδοσιακού Μοναχισμού, εναντίον της Ορθοδόξου και μόνης σωστής θεραπείας της ψυχής του ανθρώπου. 

Αλλά ας ξεκινήσωμε από αλλού.

Ας υποθέσωμε ότι ένας ερευνητής επιστήμονας, που δεν έχει σχέσι με θρησκείες, ένας άθεος, αν θέλετε, κάνει έρευνα πάνω στις θρησκευτικές παραδόσεις και φθάνοντας στην Ορθόδοξη παράδοσι σκαλίζει, ανακαλύπτει και περιγράφει αυτά τα πράγματα. 

Οπότε λέγει: Για κοιτάτε εδώ! 

Αυτή η παράδοση μιλάει για ψυχή, για νοερά ενέργεια της ψυχής και για συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 

Μετά αυτός ο άνθρωπος ερευνώντας φθάνει να αναγνωρίση ότι, αν αυτή η θεραπευτική αγωγή εφαρμοσθή στις κοινωνίες των ανθρώπων, θα έχει πολύ ωφέλιμα αποτελέσματα για την ατομική και κοινωνική υγεία.

 Μετά, συνεχίζοντας το ψάξιμο, αρχίζει να εξακριβώνη από πότε εμφανίσθηκε αυτή η παράδοσι, ποιες είναι οι πηγές της, πόσους αιώνες επιτυχώς εφαρμόσθηκε στην πράξι, που εφαρμόσθηκε και συνεχίζοντας βρίσκει γιατί δεν υπάρχει σήμερα στους Ορθοδόξους, στην πλειοψηφία τους, αυτή η παράδοσι, και γιατί η Ορθοδοξία υπέστη αλλοίωσι. 

Και ο ερευνητής αυτός συνεχίζει και βρίσκει ότι αυτό συνέβη, διότι εδιώχθη ο Ησυχασμός και ο παραδοσιακός Μοναχισμός, που είναι ο φορέας της παραδόσεως αυτής.

Γιατί εδιώχθη όμως; 

Διότι οι χώροι στους οποίους ήκμαζε άρχισαν να δυτικοποιούνται πολιτιστικά, όπως συνέβη στην Ρωσσία μετά την μεταρρύθμισι του «Μεγάλου» Πέτρου, και στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 1821. 

Ο σύγχρονος ιστορικός Τoynbee λέγει ότι ο Ορθόδοξος πολιτισμός αφομοιώνεται σιγά-σιγά σήμερα από τον Δυτικό πολιτισμό10

Έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο, στο οποίο διακρίνει τους υπάρχοντες σήμερα πολιτισμούς σε πέντε μόνον, από τους είκοσι με είκοσι πέντε που υπήρχαν στο παρελθόν. 

Αυτοί οι πέντε πολιτισμοί είναι ο Ινδικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Άπω Ανατολής 

(Κίνα, Ιαπωνία), ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο Ορθόδοξος πολιτισμός και ο πρωτόγονος πολιτισμός που υπάρχει σήμερα ακόμη σε περιοχές της Αυστραλίας και της Αφρικής. 

Και έχει ο Toynbee την θεωρία ότι όλοι οι πολιτισμοί σήμερα δυτικοποιούνται.

Στο παρελθόν αυτή η δυτικοποίησης κατεβλήθη προσπάθεια να γίνη μέσω της Ιεραποστολής των Δυτικών ιεραποστόλων. 

Οι Ευρωπαίοι στο παρελθόν αλλά και σήμερα ακόμη εξαποστείλανε και εξαποστέλλουν στρατούς ιεραποστόλων για να κάνουν όχι μόνο τα άλλα έθνη Χριστιανούς, αλλά και να τους δυτικοποιήσουν

Και γι’ αυτό υπάρχουν και στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι αιρετικοί και δρουν ακόμη. 

Η ιεραποστολή αυτή όμως, λέγει ο Toynbee, απέτυχε στα ειδωλολατρικά έθνη της Αφρικής και όπου αλλού, διότι οι ιεραπόστολοι χώριζαν μεταξύ τους τους ανθρώπους.

 Π.χ. σε μία οικογένεια ειδωλολατρών συνέβαινε ο ένας να γίνη Λουθηρανός, ο άλλος αδελφός να γίνη Αγγλικανός, ο άλλος Βαπτιστής, ο εξάδελφος Μεθοδιστής, ο άλλος Πεντηκοστιανός, ο άλλος Ευαγγελικός κλπ...

 οπότε όχι μόνο διέσπασαν το έθνος τους σε μικρά κομμάτια από πλευράς θρησκευτικής, αλλά και τις ίδιες τις οικογένειες. 

Διεπιστώθη λοιπόν ότι η ιεραποστολή αυτού του είδους είχε μεγάλη αποτυχία στην δυτικοποίησι των ανθρώπων του τρίτου κόσμου.

Ο Τoynbee λοιπόν πρότεινε το 1948 μία νέα λύσι. 

Η δυτικοποίησις αυτή να γίνη μέσω της τεχνολογίας, καθώς και μέσω της οικονομίας.

Σημειώσεις:

9. Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης, σε σχόλιό του σχετικό με το περιεχόμενο του βιβλίου του Αρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου με τίτλο Αναφορά στην Θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου (έκδοσις Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, 2000), το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Σύναξη (τεύχος 85, Ιαν. – Μάρτ. 2003, σσ. 94-98), αναφέρει τα εξής 
(σ. 98):

«... Η αγάπη προς τους εχθρούς αποτελεί το αψευδές κριτήριο της αλήθειας και της καθολικότητας της Εκκλησίας.
 Στην διδασκαλία του αγίου Σιλουανού και του Γέροντα Σωφρονίου οι άνθρωποι δεν διακρίνονται σε εχθρούς και φίλους (ή, σε καλούς και κακούς), αλλά σε γνωρίσαντας και αγνοούντας τον Θεόν. 

Όπου αναγνωρίζονται εχθροί, σημαίνει ότι απορρίπτεται μέρος του σώματος της ανθρωπότητας και φαλκιδεύεται η παγκοσμιότητα. 

Η τήρηση της εντολής της αγάπης προς τους εχθρούς σημαίνει ότι ο άνθρωπος αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, (ότι) γίνεται καθολικός, παγκόσμιος.

 Και σε εκκλησιολογικό επίπεδο η αγάπη προς τους εχθρούς αποτελεί κριτήριο που βεβαιώνει την καθολικότητα. 

Αληθινή Εκκλησία είναι εκείνη που διατηρεί ζωντανή την αγάπη προς τους εχθρούς (σ. 350). 

Η επισήμανση αυτή είναι βαρυσήμαντη και ιδιαίτερα επίκαιρη στην εποχή μας».

10. Η λέξις Δυτικός εδώ νοείται όχι γεωγραφικά, αλλά πολιτισμικά και θρησκευτικά και σημαίνει την Δυτική, Παπική και Προτεσταντική, θρησκευτική και πολιτισμική παράδοσι.


26 σχόλια:

 1. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτές τις διαπιστώσεις που κάνει ο π. Ρωμανίδης. Ωστόσο, μένει έκθετος σε ένα βασικό - περί δυτικοποίησης ο λόγος - θέμα. Αφήνει ανέγγιχτο το ζήτημα της επιβολής του νέου Καλενδαρίου.

  Ρωτάμε λοιπόν τους συνεχιστές του (θεραπευτικού) έργου του, ή καλύτερα της προσπάθειας αποδυτικοποίησης των Ορθοδόξων : Ήταν ή δεν ήταν ολέθρια αυτή η εντελώς έκθεσμη μεταβολή του εορτολογίου;

  Αν ήταν καλός ιατρός ώφειλε να λάβει υπόψη του και αυτό το "νόσημα", αφού σκοπό είχε να μας θεραπεύσει από τη νευροβιολογική ασθένεια της θρησκείας. Δεν το έκανε, προτίμησε να μας δώσει φάρμακο κατά της θρησκείας, αλλά η δυτικοποιημένη εορτολογικά εκκλησία πνέει τα λοίσθια.

  Ευτυχώς υπάρχουν οι μεταπατερικοί, συναφειακοί και λοιποί σχεσίτες θεολόγοι.

  Φύγαμε, εδώ ήρθαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κυπριανέ

  με όλο το σεβασμό μου στον Ιωάννη Ρωμανίδη και αν δεν με απατά η μνήμη μου, δεν ήταν αυτός από τους ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ (μαζί με το Μελέτιο Καλαμαρά, επίσκοπο Πρεβέζης) για την υπογραφή της Συμφωνίας του Μπάλαμαντ, σύμφωνα με την οποία άρχισαν να δίνουν Μυστήρια οι Ορθοδοξοι της Κρατικής Εκκλησίας, στους μονοφυσίτες Κόπτες, πράγμα που συνιστά ΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΛΟΥΦΙΟ;

  Θα τρίζουν τα κόκκαλα των αγίων Ορθοδόξων Πατέρων στις λάρνακές τους.

  Αυτό, εφόσον αληθεύει αποτελεί μέγα ολίσθημα του σεβαστού κατά τα άλλα Ιωάννη Ρωμανίδη.

  Ας μην επεκταθούμε όμως επί του εκκλησιολογικού.
  Δεν αντέχω μέρες που είναι, το μαλλιοτράβηγμα.
  Ας πάμε στη νεότερη ανάρτηση, αυτή με το βίντεο, από την ταινία ΓΚΡΑΝ ΤΟΡΙΝΟ του Κλίνταρου.
  Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Κλίνταρος παριστάνει κάποιον πολύ χολωμένο βετεράνο του Βιετνάμ, που τον πλησιάζει ο θάνατος. Αυτόν τον άνθρωπο, μετά την κηδεία της γυναίκας του, τον προσεγγίζει αγαπητικά ο πάστορας της γειτονιάς του.
  Ο Κλίνταρος αντιδρά. Διαολίζεται. Ο νεαρός 27 χρονος μορφωμένος πάστορας, ωστόσο, δεν το βάζει κάτω.
  Συνεχίζει να τον ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ.
  ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ.
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΡΓΙΖΕΤΑΙ που ο Κλίνταρος του βροντάει στα μούτρα την πόρτα όπως βλέπουμε στο νεότερο βίντεο που ανάρτησα σήμερα.
  Ο ΠΑΣΤΟΡΑΣ, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ.
  Έτσι όπως ΔΕΝ επανέρχονται οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ποιμένες που στην ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ τους, λειτουργούν σαν ΒΑΡΙΕΣΤΗΜΕΝΟΙ αραχτοί υπάλληλοι, που αφήνουν τα πρόβατα να τα φάει ο Λύκος.

  Τελικά, στην ταινία, η επιμονή του νεαρου πάστορα( που δυστυχώς είναι παπικός)

  και η αγάπη του ΚΕΡΔΙΖΕΙ τον άνθρωπο.

  Η ΨΥΧΗ του Κλίνταρου, που δήλωνε αδιάφορος, οργισμένος, ή άθεος, στην εν λόγω ταινία, ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ.

  ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ο βετεράνος.

  ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ, χάριν των άλλων.

  Είναι ένα έργο, που θα έπρεπε να το δούνε ότι οι δήθεν "Ορθόδοξοι" δικοί μας παπάδες, για να υποψιαστούν μέτρα ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ποιμαντικής, και να ντραπούν για τα χάλια τους μέχρι θανάτου- αν, βεβαίως, διέθεταν ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝΝΟΙΑ για το ΤΙ ΨΥΧΗ, ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ είχαν λίγο ΦΙΛΟΤΙΜΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αναφέρει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός στο εξαίρετο άρθρο του “Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον”:  “Η εφαρμοζομένη όμως «πολιτική» της παραπλανήσεως και παγιδεύσεως επιβεβαιώνεται και από την απόφαση κατά τον Θεολογικό Διάλογο να μη συζητηθούν τα «διαιρούντα» (μόνιμη και απαράβατη αρχή των Οικουμενικών Συνόδων), αλλά τα «ενούντα», για την δημιουργία ψευδαισθήσεως ενότητος και ταυτίσεως, με την προώθηση της ουνιτικής τακτικής.  Έτσι εξηγείται η επιμονή του Βατικανού να σώση με κάθε τρόπο τον θεσμό της Ουνίας, ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκε το πνεύμα της «αμοιβαίας αναγνωρίσεως» (κορύφωση η συνάντηση του Balamand το 1993 και το αχαρακτήριστο κείμενο περί Ουνίας, που συνυπέγραψαν εννέα ορθόδοξες Εκκλησίες, με πρώτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο).  Όταν ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης διεμαρτυρήθη για όλα αυτά και κυρίως για την αποδοχή της μεθόδου της Ουνίας, επιτιμήθηκε με γράμματα γεμάτα οργή (σώζονται...) και απειλήθηκε έμμεσα με καθαίρεση.  (Ποτέ δεν μπόρεσε να συμβιβασθή με αυτή την στάση, που τον οδήγησε ταχύτερα στον θάνατο).”

  Μάλλον τον Ζηζιούλα είχες στο μυαλό σου,τον Περγάμου.
  Ταινία καταπληκτική,Κλιντ εξαιρετικός.
  παπα-Κώστας(για το ημερολογιακό τα έχω ξαναγράψει.Ορθώς υιοθετήθηκε το νέο ημερολόγιο κακώς δεν διατηρήθηκε το παλαιό εορτολόγιο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας στό ΠΣΕ παρά τίς παλαιότερες καί νεώτερες διαμαρτυρίες συνεχίζεται ὡς σήμερα. Παρά ταῦτα εἶναι σημαντική ἡ μή συμμετοχή της στήν 7η Ὁλομέλεια τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς θεολογικοῦ διαλόγου Ὀρθοδόξων-Παπικῶν στό Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου τό 1993 καί τό Γράμμα της πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τό ὁποῖο κρίνεται «ἀπαράδεκτον ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου» τό ἐκεῖ συμφωνηθέν κείμενο, ἐπειδή μέ αὐτό, ὅπως λέγει τό Γράμμα «ἐπιχειρεῖται κατά πρόληψιν καί ἄνευ ἄρσεως τῶν παραδεδομένων θεολογικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν διαφορῶν ἡ πλήρης κοινωνία μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τἡς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας διά τῆς ἀμοιβαίας ἀναγνωρίσεως τῆς Ἱερωσύνης καί τῶν ὑπ’ αὐτῶν τελουμένων μυστηρίων»[9].

  [9] Ὑπόμνημα περί Οἰκουμενισμοῦ, Ἐκδόσεις Παρακαταθήκη σελ.14

  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. παππούλη μου είπαμε να μην ανοίξουμε τέτοιο ζήτημα.
  Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Θα τις μελετήσω.
  Μακάρι να σταματήσει η κατηφόρα, αλλά ΔΕΝ το βλέπω...
  Είναι πάντως η Αποστασία, προφητευμένη από τον Κύριο...
  Και ο Ντοστογιέφσκι, στον ΜΕΓΆΛΟ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗ, τα προφήτεψε επίσης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ναι ας το κλείσουμε.Δεν υπάρχει ποιμαντική στην Ελλάδα.Δεν υπάρχει ούτε καν υποτυπώδες ποιμαντικό έργο.Αυτό οφείλεται στις Κεφαλές που χειροτονούν ακατάλληλους ανθρώπους και τους εμφυτεύουν τα δικά τους συμπλέγματα.Έτσι έχουμε νέους παπάδες,αρχομανείς,νάρκισσους,αδιάφορους κλπ.Κανείς δεν ενδιαφέρεται έστω ανθρώπινα για το ποίμνιο.Στολές ,χειροφηλήματα,στόμφος και επίδειξη.
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. παππούλη τόσον νέος και τόσον συνειδητοποιημένος!
  Έγραψες:

  "Δεν υπάρχει ποιμαντική στην Ελλάδα.Δεν υπάρχει ούτε καν υποτυπώδες ποιμαντικό έργο.Αυτό οφείλεται στις Κεφαλές που χειροτονούν ακατάλληλους ανθρώπους και τους εμφυτεύουν τα δικά τους συμπλέγματα.Έτσι έχουμε νέους παπάδες,αρχομανείς,νάρκισσους,αδιάφορους κλπ.Κανείς δεν ενδιαφέρεται έστω ανθρώπινα για το ποίμνιο"
  .......................
  ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ. Κανείς δεν ενδιαφέρεται ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ για το ποίμνιο...
  ..........ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ..
  .................

  Προσωπικώς, η καλτάκα, ΤΩΡΑ το κατάλαβα ότι ΔΕΝ υπάρχει ποιμαντική.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΠΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΙΕΤΑΙ Ο ΠΟΙΜΕΝΟΜΕΝΟΣ κάτω στα χώματα!
  Τώρα το κατάλαβα. Τώρααα!

  Στα ΓΕΡΑΜΑΤΑ.

  Μέχρι τώρα, ΦΑΝΤΑΖΟΜΟΥΝΑ ότι υπάρχει, χαχα...καλάαα...στην καρακοσμάρα της η δικιά σου!

  Εντάξει.
  Για να μην ΠΣυχοπλακωθούμε και ολότελα, ας πούμε ότι στο γενικότερο ΖΌΦΟ που είναι ΑΚΡΙΒΩΣ, ΌΠΩΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, υπάρχουν και πέντε μετρημένες στα δάχτυλα της μιάς χειρός ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα...

  Ο ΘΕΌΣ ΑΣ ΣΥΧΩΡΕΣΕΙ τους Χριστέμπορους και Χριστοκάπηλους παπάδες, και μετά ας συχωρέσει και μένα που ...λεκτικώς (ουχί ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ)
  τους μουτζώνω με φούρκα!
  ;-(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και βέβαια υπάρχουν!Όπως υπήρχαν και στη Ρωσία πριν την Επανάσταση των Μπολσεβίκων.Δε σταμάτησαν την πλήρη διάλυση όμως.Ούτε αλλάξανε την τραγική εικόνα της Μοσχοβίτικης Εκκλησίας.
  Μη κοροϊδευόμαστε.Η παρακμή που επικρατεί είτε στο ένα ημερολόγιο είτε στο άλλο(μπορώ να δώσω παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις ακόμα)είναι απίστευτη.Ο λαός εμπιστεύεται ακόμα την Εκκλησία επειδή δεν ασχολείται και δεν γνωρίζει εκκλησιολογία και επειδή οι άλλοι χώροι είναι ακόμα τραγικότεροι.
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. παππούλη
  σε έχω λατρέψει!

  Τόσον νέος και τόσο γέρων στην κρίση, απίστευτο!

  Αληθινά σε βρίσκω ΠΑΙΔΑΡΙΟΓΕΡΟΝΤΑ
  δηλαδή, παιδί (ακόμα) με σύνεση γέροντος παρά ταύτα.
  ;-)
  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
  ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΓΙΑ ΚΑΦΕ, ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΥ.
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κοινή λογική θέλει.Ούτε σύνεσή ούτε σοφία.Απλά κοινή λογική.Η οποία έχει εντελώς χαθεί.Ούτε καν καλωσύνη χρειάζεται.Ένα παράδειγμα.Τρία χρόνια τώρα η Ελλάδα είναι υπό το ΔΝΤ.Αν η Εκκλησία είχε πει τότε,πόσο είναι το χρέος βρε παιδιά;Τόσο.Ωραία,εκποιούμε γη,πουλάμε σκεύη,άμφια κλπ που είναι παραπανίσια,δίνουμε και μετρητά και το καλύπτουμε ώστε να μη μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες.Ποιος θα τολμούσε να πει κουβέντα εναντίον της σήμερα.Δεν το έκανε και θα κοιτάξουν όσοι έχουν συμφέρον να την περιθωριοποιήσουν.Γιατί δεν τόλμησαν να χάσουν εφήμερα πράγματα.Μυαλό μηδέν.
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. παππούλη, τι είπες τώρα;
  ;-)
  Είσαι με τα καλά σου που θα έδιναν περιουσίες, οι παπάδες;
  Οι παπάδες μόνο να παίρνουν είναι πρόθυμοι.
  Όχι να δώσουν, για ΟΝΟΜΑΑΑ...

  Γι αυτό, ΑΚΡΙΒΩΣ, για τη μικρόψυχη και αντιχριστιανική διάθεσή τους, και αυτό που έχουν, και το κρατάνε φιλάργυρα, θα τους αφαιρεθεί, με τη βία των πονηρών πνευμάτων που μας πλησιάζουν, προς όλεθρο...

  Θα τους αφαιρεθεί και αυτό που έχουν...

  Επειδή δεν είναι άξιοι για να το διαχειρίζονται ως πιστοί οικονόμοι Κυρίου.

  Όσο για την κοινή λογική που επικαλείσαι, τα ίδια λέει και ο κολλητός μου, όταν τον επαινώ για την ωριμότητα και τη σοφία και την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ταπεινοφροσύνη του, ΑΚΟΜΗ και απέναντι και σε υποβαθμισμένους- από την πονηρία τους ανθρώπους- όταν πάνε και του ζητάνε βοήθεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πνίγεται ένας παπάς στο ποτάμι.Περαστικός τον βλέπει απλώνει το χέρι και φωνάζει:παππούλη ΔΩΣΕ το χέρι σου να σε τραβήξω.Ο παπάς συνεχίζει να βουλιάζει αλλά δεν απλώνει το χέρι.Ο περαστικός ξαναφωνάζει:παππούλη ΔΩΣΕ το χέρι σου μη πνιγείς!Ο παπάς βουλιάζει αλλά δεν απλώνει το χέρι του.Τότε ο περαστικός φωνάζει:παππούλη ΠΑΡΕ το χέρι μου να σωθείς!Τότε απλώνει το χέρι του ο παπάς και τον τραβάει ο περαστικός!
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλημέρα και χρόνια πολλά και ευλογημένο το 2013 με υγεία σε όλους τους αναγώστες.
  Ευχαριστούμε πολύ τον παπά Κώστα,μια φωνή αλήθειας μέσα στο πέλαγος των πλανών που ζούμε!Και ως γνωστόν ,όταν μιλάει ο παπάς λόγους αληθείας,όλοι οι άλλοι σιωπούμε..π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. π
  είσαι το Πηνελοπάκι μου;
  Σε σκεφτόμουν εντόνως σήμερα το πρωί.
  Με υγεία μακάρι το οικονομικό έτος 2013 και με πληρωμένους λογαριασμούς (εδώ μας κατάντησαν οι αρχι...άντε να μη βρίσω τώρα...δεν κάνει...)
  ...................
  Ναι, ο παπα -Κώστας μάς έχει κερδίσει όλους με την ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ και την πατερικότητα και την ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ της φωνής του.
  Σπάνιο χάρισμα σε ρασοφόρους, την σήμερον, ομολογώ...
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλημέρα!Δεν ξέρω ,μου είπαν πως σε κάποιο Δήμο,φέραν 15 άτομα τα οποία ήταν άνεργοι αλλά χρωστούσαν στο κράτος[ για τα προηγούμενα χρόνια που εργάζονταν] φόρους εισοδήματος κ.α και επειδή δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν λόγω ανεργίας και γιά να μην μπούν φυλακή,τους έβαλαν στο Δήμο να δουλέψουν σκούπα στους δρόμους,άλλος γιά 5 χρόνια και άλλος για 3,με σκοπό την εξόφληση των χρεών τους και οι οποίοι δεν θα πληρώνονται καθόλου,αλλά τα χρήματα από την εργασία τους θα πηγαίνουν απευθείας στο κράτος.Που φτάσαμε!π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Kαλημέρα
  Πηνελοπάκι μου.

  Δεν θέλω να επεκταθούμε σε πολιτικά σχόλια, ενθυμούμενοι και τον ημέτερο Λίστ-αρχο με το αθώο και υπεράνω υποψίας αγγελικό υφάκι...

  Ό,τι και αν πάθουμε ως λαός ΘΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ.

  Καρατσεκαρισμένο που έλεγε και το μακαρίτικο και αείμνηστο και ανεπανάληπτο ΜΑΛΒΙΝΑΚΙ -του Διονύση Χαριτόπουλου, η λατρεμένη.

  ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ...διότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Μετά-ΝΟΙΑ, όχι σε λαϊκούς, ΟΥΤΕ ΚΑΝ σε ρασοφόρους.

  Έχουμε γίνει μπαίγνιο των δαιμόνων από όλες τις μπάντες (τις μεριές δηλαδή, εξηγώ δια τα πιτσιρίκια μου) σε αυτή τη χώρα.

  Κρίμαααααααααααααααααα!

  Πολύ κρίμα.
  ΘΑ εισπράξουμε ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ...

  ΔΕΝ μας ΛΥΠΑΜΑΙ...

  Και η εσχάτη ταπείνωση του λαού μας συνολικά, θα είναι ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ εκείνη των 400 ετών Τουρκοκρατίας.

  ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΜΑΣ, με τα ΨΕΥΔΗ μας, με ΒΟΛΕΜΑΤΆ μας, με το ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟ μας, ως λαός, κατασκευάσαμε ΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ μας.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δεν ξέρω ,μου είπαν πως σε κάποιο Δήμο,φέραν 15 άτομα τα οποία ήταν άνεργοι αλλά χρωστούσαν στο κράτος[ για τα προηγούμενα χρόνια που εργάζονταν] φόρους εισοδήματος κ.α και επειδή δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν λόγω ανεργίας και γιά να μην μπούν φυλακή,τους έβαλαν στο Δήμο να δουλέψουν σκούπα στους δρόμους,άλλος γιά 5 χρόνια και άλλος για 3,με σκοπό την εξόφληση των χρεών τους

  ΚΧ
  Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται στη Γερμανία, τους ταςιζουν όμως, για να μη πεθάνουν και τα χρέη μείνουν ανεξόφλητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ;-)
  Κυπριανέ μου

  οι Γερμανοί θα έχουν διαβάσει φαίνεται για τα ψυχολογικά και οικονομικά οφέλη της εργασιοθεραπείας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ε λοιπόν,γίναμε επιτέλους Ευρωπαίοι!Ποιος στη χάρη μας!Καταπληκτικά πράγματα.Βέβαια δεκαετίες τώρα,δημιουργήσαμε μια παρασιτική οικονομία που δεν παρήγαγε τίποτα και ζούσε με πακέτα από τη Φραγκιά και χαιρόμασταν.Τώρα χάσαμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας μιας και το έδαφος που είχαμε ήταν η κατασπατάληση χρημάτων.Όταν τη δεκαετία του 90 τέθηκα διλήμματα Οτσαλάν ή ευημερία,Ίμια ή χρηματιστήριο,Σερβία ή καλοπέραση εμείς επιλέγαμε πάντα το δεύτερο.Τώρα μας ήρθε ο λογαριασμός.
  παπα-Κώστας(πάντως είμαι αισιόδοξος για την κατάληξη των πραγμάτων.Κάτι μεγάλο και καλό θα γεννηθεί)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. - παπα-Κώστας(πάντως είμαι αισιόδοξος για την κατάληξη των πραγμάτων.Κάτι μεγάλο και καλό θα γεννηθεί)

  - κυπριανός Χ, πάντως εγώ είμαι επιφυλακτικός. Οι ισλαμιστές θα αρχίσουν να σφάζουν τους χριστιανούς (άρχισε στη Συρία και θα γενικευθεί). Κάποια στιγμή οι χριστιανοί (τύπου Μπους) θα θυμώσουν και θα αρχίσουν να ξεκληρίζουν τους ισλαμιστές. Εννοείτε, αφού οι τελευταίοι θα έχουν προκαλέσει "ολοκαύτωμα" των χριστιανών.
  Έτσι θα λυθεί το Παλαιστινιακό, η Νέα Τάξη θα εγκατασταθεί - τα ολοκαυτώματα πάντα βοηθούν - και η παγκοσμιοκρατία θα είναι γεγονός. Ευνόητο, στον "σαματά" που θα προκληθεί, θα έχουμε την "ινδική άνοιξη" και ίσως, την "κινεζική".

  Ένθετο
  Οι νέες συμφωνίες τύπου Γιάλτας δεν θα είναι όπως οι παλαιές που γνωρίζουμε. Ήδη τις έχουν έτοιμες και οι υπογραφές μπαίνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τελειότατη κοινωνία ονομάζω αυτήν, όπου έχει καταργηθεί η ιδιοκτησία, έχουν εκλείψει οι προσωπικές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί οι έριδες και οι φιλονικίες. Είναι η κοινωνία όπου όλα είναι κοινά. Οι πολλοί είναι ένας και αυτός ο ένας δεν υπάρχει μόνος του, αλλά ζει μέσα στους πολλούς.

  Μ. Βασιλείου, Ασκητικές Διατάξεις
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. παπα-Κώστα μου
  με όλο το σεβασμό αλλά είμαι και γω πολύ απαισιόδοξη για το μέλλον. Μακάρι να πέσω έξω.

  Εξάλλου, ό,τι και να μας συμβεί επιγείως, για μένα έχει δευτερεύουσα σημασία, εφόσον αναποφεύκτως θα πεθάνουμε και μετά το θάνατό μας, θα επέλθει η Κρίσις και η αιώνια κατάταξη της ύπαρξής μας.

  Αν δεν υπήρχε θάνατος και αν δεν πίστευα στην απονομή Δικαιοσύνης εκ μέρους του Αψευδούς Κριτού, θα έβαζα άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αυτό που φαίνεται να γίνεται σε πρώτη φάση στη Μ.Ανατολή είναι μετακίνηση πληθυσμών και δημιουργία νέων κρατών.Έτσι θα έχουμε ένα κουρδικό κράτος στο οποίο θα ενσωματωθούν και χριστιανικοί πληθυσμοί(είναι πιο ανεκτικοί οι Κούρδοι,στο Β.Ιράκ αυτό γίνεται)και ένα ή περισσότερα κρατίδια αλαουιτών και χριστιανών από τη μια και καθαρά ισλαμικά από την άλλη τα οποία θα αντικαταστήσουν τη Συρία.Κάτι ανάλογο θα γίνει και στη Αφρική.Στα πρότυπα του Σουδάν.Πολλά μικρά κράτη εύκολα ελεγχόμενα.Το κουρδικό κράτος θα είναι σύμμαχος του Ισραήλ το οποίο αισθάνεται ασφυκτικά υπό τον ισλαμικό αραβικό κλοίο.
  Όσο για τα δικά μας,είναι ΧΡΕΟΣ του χριστιανού να αγωνίζεται για την ευημερία,σε αυτή τη ζωή,όχι τη δική του αλλά του συνανθρώπου του.Αδιαφορία για τα επίγεια δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο για τους εαυτούς μας.
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. 'Και μόνο η σκέψη της κοινωνικής αδικίας, κάτω από την οποία μια ανθρώπινη ζωή υποφέρει μπορεί να έχει την ενέργεια του ανέμου της ερήμου, που όλα μπροστά του τα μαραζώνει...Εάν οι φτωχοί και οι καταπιεσμένοι σ'αυτό τον κόσμο θέλουν να κάνουν έναν επιτυχημένο αγώνα εναντίον των καταπιεστών τους, πρέπει να τον κάνουν στο όνομα του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού'

  Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ο πόλεμος τον οποίο σήμερα βιώνουμε, κυρίως, εμείς οι τεμπέληδες, οι διεφθαρμένοι, οι ανεπρόκοποι κλπ., δεν έχει προσλάβει ακόμη παγκόσμιες διαστάσεις. Αυτές έρχονται, καθώς έρχεται η αμερικανική κατάρρευση, την οποία ακολουθεί με βήματα πίσω-μπρος η Βρετανία.

  Είπαμε ότι η νέα Γιάλτα δεν θα είναι σαν την προηγούμενη, με δημοσιογράφους κλπ., κλπ. Επί του παρόντος φαίνεται ότι γίνονται συμφωνίες στη νέα μοιρασιά του κόσμου, όπου όμως κρύβονται πολλές παγίδες. Σαν την παγίδα που μας έστησε ο Στάλιν με τον Τσώρτσιλ. Ο πρώτος να υποστηρίζει την "κυβέρνηση του βουνού", ο δεύτερος να βοηθά και εμάς και τους αντάρτες. Τα συμφωνήσανε, αφού ο Στάλιν πήρε αυτά που ήθελε, βάζοντας έτσι πλάτες στους Βρετανούς με τη δήθεν υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων. Όταν οι εδώ σύντροφοι το κατάλαβαν ξεκληρίστηκαν, χάθηκαν ή ... αυτοκτόνησαν.

  Από νικητές βρεθήκαμε νικημένοι και ζητιάνοι.
  Η μοιρασιά είχε γίνει και οι Έλληνες κομμουνιστές υπέθεταν ότι η σοβιετία θα τους βοηθούσε!!!

  Το κόλλημα που έχουν είναι στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, αφού το σεντούκι με τα πετροδολλάρια άρχισε να αδειάζει από το ανταγωνιστικό φυσικό αέριο. Όσο για τη Δυτική χριστιανοσύνη - σερνόμαστε στο άρμα της κι εμείς - αυτή είναι χριστιανισμός. Χριστιανοσύνη δεν είναι διότι στερείται δικαιοσύνης. Μάλιστα, της κατά Χριστόν δικαιοσύνης. Αυτή είναι η Χριστιανοσύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή