Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Μια ακούσια αμαρτία πόσο ακούσια είναι;


Αποτέλεσμα εικόνας για ακούσια αμαρτία

Συχν χουμε λοι ο νθρωποι τν μπειρία μίας κούσιας μαρτίας. 
Κα βέβαια κάθε ξομολόγος-πνευματικς πατέρας κούει πολ συχνά, σχεδν σ κάθε ξομολόγηση, τ διαβεβαίωση τν σχυρισμ το ξομολογούμενου γι τ θέλητο μις μαρτίας του:

–Σς διαβεβαιώνω ελικρινς. πάτερ μου, τι ατ μαρτία μου γινε χωρς ν τ ντιληφθ. ντελς κούσια χωρς ν εναι στ βούλησή μου στν σκέψη μου ν τν κάνω.

 Πόσο ελικρινς τουλάχιστον σίγουρη μπορε ν εναι μία τέτοια διαβεβαίωση κα πόσο ληθινς νας τέτοιος σχυρισμός;

να βιβλικ πιχείρημα γι τν κούσιο χαρακτήρα πολλν μαρτιν μας εναι σφαλς τ βδομο κεφάλαιο τς πρς Ρωμαίους πιστολς το ποστόλου Παύλου. κε πόστολος τν θνν κθέτει σ δρς γραμμς τν ντιφατικ (συγκρουσιακ) χαρακτήρα τς λειτουργίας τς νθρώπινης ψυχς, κατ τ σχέση της, φ νς μν μ τ νόμο το Θεο φ τέρου δ μ τν «οκοσαν» σ ατν μαρτία. « γρ κατεργζομαι ο γινσκω· ο γρ θλω τοτο πρσσω, λλ᾿ μισ τοτο ποι νυν δ οκτι γ κατεργζομαι ατ, λλ᾿ οκοσα ν μο μαρτα… ο γρ θλω ποι γαθν, λλ᾿ ο θλω κακν τοτο πρσσω. ε δ ο θλω γ τοτο ποι, οκτι γ κατεργζομαι ατ, λλ᾿ οκοσα ν μο μαρτα» (Ρωμ. ζ´ 15·17·19-20).

 πωσδήποτε πάρχουν κούσιες μαρτίες
Κάποιες αφνίδιες πειρασμικς προσβολς κάποιες πρόβλεπτες καταστάσεις, στ ρο τς καθημερινότητας κα τν ποικίλων μορφν τν διαπροσωπικν σχέσεων, μπορε ν εναι, τουλάχιστον φαινομενικς, πεύθυνοι παράγοντες μις μαρτίας, ποία διαπράττεται κουσίως.

ν τούτοις, π κάποια λλη ποψη θεωρούμενο, τ θέλητο κα κούσιο μις μαρτίας, φαίνεται ν ποτελε πικίνδυνο πρόβλημα γι τ νηπτικ συνείδηση το πνευματικο γωνιστο. κίνδυνος, πο λλοχεύει στ πρόβλημα ατό, σχετίζεται μεσα μ τ γεγονς τι μες ο διοι, συχν μόνοι κριτς το αυτο μας, ποφαινόμαστε, μ κάθε «ελικρίνεια», γι τ θέλητο μίας παρεκτροπς μας, μίας πτώσεώς μας, νς μαρτωλο λογισμο μίας συμβίβαστης, μ τ πίπεδο τς πνευματικς μας ζως, πιθυμίας.

μες κρίνουμε τς σκέψεις κα τς πράξεις το αυτο μας κα βεβαιώνουμε τν αυτό 
μας γι τ κούσιο μις μαρτίας μας
ξ λλου, φ σον μες εμαστε πεπεισμένοι, «καλ τ πίστει», βεβαιώνουμε, μ τ σχετικ πιχειρηματολογία μας, κα τος λλους κα μάλιστα τν πνευματικό μας γι τ κούσιο ατό!

–Πάτερ μου, τί ν
σς π· πόρησα μ τν αυτό μου! ταν σν ν φυγε αυτός μου π τ χέρια μου κα κανα κάτι πο δν γνώριζα κα πο δν ταν τς δικς μου πιλογς, δν τ θελα!

 
Μ. Βασίλειος, σ τέτοιους σχυρισμος γι τ κούσιο μις μαρτίας, θ παρατηρήσει· «Ατς πο θεται χωρς ν τ θέλει π κάποια μαρτία, πρέπει ν γνωρίζει, τι, μέχρι κείνη τ στιγμή, ταν αχμάλωτος σ κάποια λλη, προϋπάρχουσα μέσα του μαρτία, στν ποία θεληματικ δούλευε κα τώρα π ατ τν προϋπάρχουσα μαρτία λκεται κα σύρεται κα σ ατ πο δν θέλει» (P.G. 31, 741).
  παρατήρηση ατ το Μ. Βασιλείου κλονίζει τ θεμέλια κάθε σχυρισμο γι τ θέλητο μις μαρτίας, πειδ δημιουργε μφιβολία κατ πόσο μία θεωρούμενη ς κούσια μαρτία εναι κα ντως κούσια! πομένως πς ν εσαι πάντοτε σίγουρος τι ο κούσιες μαρτίες σου εναι πραγματικ κούσιες κα δν εναι φυσιολογικ κβλαστήματα προϋπαρχούσης κα δη κουσίως διαπραττόμενης μαρτίας»; ντως· «παραπτώματα τίς συνήσει;» (Ψαλμ. ΙΗ´ 13).

 
πατερικς ν τούτοις νθρωπος λύνει τ πρόβλημα ατ μ μία γιοπνευματικ πέρβαση τς πιχειρηματολογίας το μαρτωλο αυτο του. πειδ γνωρίζει τν κίνδυνο, πο μπορε ν λλοχεύει σ μία τέτοια (ποιαδήποτε) πιχειρηματολογία, γι τν κούσιο χαρακτήρα κάποιων μαρτιν του, περφαλαγγίζει τν κίνδυνο ατ μ τν σταθερ ποδοχ (παντο κα πάντοτε) τς πόλυτης προσωπικς του μαρτωλότητος, ς τς φυσικς καταστάσεως τς πνευματικς του ζως.

Πιστεύει δηλαδ μ τρόπο πόλυτο, μ ποδεχόμενο μφισβήτηση, τι εναι πι μαρτωλς π λους τος νθρώπους, πο γεννήθηκαν κα ζησαν π τν δμ κα ξς λλ κα π κείνους πο ζον μέχρι τ στιγμή, πο κενος βιώνει τν προσωπική του μαρτωλότητα!

μαρτητικ το ατ ατοσυνειδησία κφράζεται μ τ νοηματικ καθαρότητα κα χαρισματικ διαύγεια τν τροπαρίων το Μ. Κανόνος το γίου νδρέου Κρήτης, πο ταιριάζει ξ λλου στν παύλεια μολογία· «ν πρτός εμι γώ» (Α´ Τιμ. α´ 15).
 «Ο γέγονεν ν τ βί μάρτημα οδ πρξις οδ κακία, ν γ Σωτρ οκ πλημμέλησα, κατ νον κα λόγον κα προαίρεσιν, κα θέσει, κα γνώμ, κα πράξει ξαμαρτήσας, ς λλος οδες πώποτε».
 «Ἐὰν ρευνήσω μου τ ργα Σωτρ παντα νθρωπον περβάντα μαυτν ρ τας μαρτίαις, τι ν γνώσει φρενν μαρτον οκ γνοί».
 «Προσπίπτω σοι, κα προσάγω σοι, σπερ δάκρυα τ ρήματά μου. μαρτον ς μαρτε πόρνη, κα νόμησα ς λλος οδες π τς γς»!

 Μ τ φρόνημα ατ τς πόλυτης προσωπικς του μαρτωλότητος, πατερικς νθρωπος καθαρίζει τν σωτερικ ψυχικό του κόσμο μ τ σιγουρι το φωτισμο το γίου Πνεύματος κα παλλάσσεται π σκοπους λλ κα πικίνδυνους προβληματισμούς, πο συσκοτίζουν ντ ν διαφωτίζουν τ πρόβλημα τς ψυχικς του καθαρότητος.

 πειτα γνωρίζει καλ τι, μέσα στν βυσσώδη σωτερικό του κόσμο, μόνο τ μάτι το Θεο μπορε ν διεισδύει ρευνητικ κα ν φωτίζει τν πραγματικότητα τς προσωπικς του μαρτωλότητος· «Ατς γρ γινώσκει τ κρύφια της καρδίας» (Ψαλμ. ΜΓ´22).

 ντως! Κατ τν γιο Μάξιμο τν μολογητή, μόνο Θες βλέπει ,τι μες δν μπορομε ν δομε στ βάθος τς ψυχς μας. Ατς βλέπει κα δικαίως κρίνει λες τς πράξεις τν νθρώπων. Κα μάλιστα «τ φανς κίνημα τς ψυχς κα τν όρατον ρμήν»! κενος μόνο κατανοε τς ατίες κα τος λόγους ατν τν φανν κινήσεων τς ψυχς λλ κα «τ παντς πράγματος προεπινοούμενον τέλος» (P.G. 91,713).
 λήθεια! Μία κατ τ δική μας κρίση, κούσια μαρτία πόσο κούσια μπορε ν εναι κατ τν κρίση το Θεο;

«Ψυχοδυναμικ δρώμενα στν πορεία τς γιότητος»,
κδ. Τνος, θναι 2010, σελ. 220-224Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου