Σάββατο 13 Μαΐου 2017

...η ζωντανή φωνή των κεκοιμημένων και όχι η νεκρή φωνή των ζωντανών...

Φωτογραφία του Γεράσιμος Γερολυμάτος.

«Παράδοση είναι
η ζωντανή φωνή 
των κεκοιμημένων
και όχι 
η νεκρή φωνή 
των ζωντανών»

πηγή:Τρελογιάννης

..................................................
..................................................

2 σχόλια: