Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Τι προσπαθούν να κάνουν όσοι έχουν νύχια;Πάντες οι έχοντες ονύχια
αγωνίζονται
να σπαράξωσι
τους  έχοντας
πτερά.

Εμμ. Ροίδης

("Τα Ανθελληνικά"
έκδοση microMega ΡΟΕΣ 
σελ.45 )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου