Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

Χρεία υπομονής

papou j10
Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψις, 
διότι είναι στην εξορία.

Μη ζητής τελείαν ανάπαυσιν.

Ο Χριστός μας, σήκωσε τον σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν. 

Όλας τας θλίψεις  εάν  τας υπομένωμεν ευρίσκoμεν Χάριν παρά Κυρίου

Δι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα.

Δια να δοκιμάζη τον ζήλον και την αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν. 

Δι’ αυτό χρεία υπομονής. Χωρίς υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως.

Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής
  Πηγή ://www.diakonima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου