Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Τι ορίζει το ΜΗ καταργηθέν, διάταγμα του Βασιλέως Γεωργίου Β των Ελλήνων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου;


Αποτέλεσμα εικόνας για Βασιλεύς Γεώργιος ΒΈχοντες υπ' όψει την πρώτην παράγραφον της από 15 Σεπτεμβρίου τού 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1

1 - Από της 16 Φεβρουαρίου 1923 καθ' άπασαν την Ελλάδα αντικαθίσταται εν ταις: πολιτικαίς εν γένει σχέσεσι το ισχύον ήδη Ιουλιανόν Ημερολόγιον διά νέου τοιούτου, όπερ αποκαλείται «Πολιτικόν `Ημερολόγιον».

2 - Το νέον Ημερολόγιον προπορεύεται του ήδη ισχύοντος Ιουλιανού κατά δέκα -τρεις πλήρεις ημέρας. Επομένως η 16 Φεβρουαρίου 1923 έσται εν πάσαις ταις πολιτικαίς σχέσεσιν η πρώτη Μαρτίου 1923.

3 - Διατηρείται εν ισχύι το Ιουλιανόν Ημερολόγιον όσον αφορά εν γένει την Εκκλησίαν και τας θρησκευτικάς εορτάς.

4 - Η πρώτη Ιανουαρίου του νέου Ημερολογίου έσται η πρώτη εκάστου νέου έτους. 
Η Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου και πάσαι αι κατά τους κειμένους νόμους εορτάσιμοι και εξαιρετέαι ημέραι ρυθμίζονται κατά τό Ιουλιανόν ημερολόγιον.

Ουδέποτε κατηργήθη με νεώτερο… "..."
......................................................................................................................
.....................................................................................................................


ΣΧΟΛΙΟ: 


Εσύ ο φιλίστωρ και φιλομαθής αναγνώστης 
που πέρασες τυχαία  από αυτή τη σελίδα
μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, στο scribd. 

Κατά τα άλλα (ποια άλλα; )

-Ζήτω το Έθνος!
-Ζήτω το Έθνος, μωρή τρελόγρια!

Εμείς και οι Εβραίοι, οι αγαπημένοι του Θεού, 
επιβιώνουμε, πράγματι, ως η μικρά ζύμη τούτου του κόσμου.

Τρώνε τρώνε, όλοι οι χαζοδράκοι  της Αποκαλύψεως, 
και μένει και μαγιά!

Σε ασπάζομαι τρις στα ένδοξα μάγουλα
και σου εύχομαι να περάσεις 
ένα ηρωικό και χαρούμενο  Σαββατοκύριακο!

 .......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου