Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

"Βρε δεν πα να κόβει το λαιμό του! τι με νοιάζει εμένα; εγώ γι αυτόν...προσευχήθηκα!"
"O ίδιος ο Χριστός
θεωρεί την αμαρτία αυτή
(της μνησικακίας)
ως το μόνο εμπόδιο
για την συμμετοχή στη θεία κοινωνία

«Εὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
κἀκεῖ μνησθῇς 
ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, 
καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, 
καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου».

Δηλαδή, «όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό
κι εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου
άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου, 
και πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου, 
και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου» ( Ματθ. Ε, 23-24 ) .. .."

Πηγή: Προσκυνητής
.............................................................................................................
.............................................................................................................


(Τα κείμενα του βίντεο,
ως επιλογή λόγου, μου φαίνονται αξιοπρόσεκτα.
Από πλευράς ανάγνωσης,
υπολείπονται κάπως.
Ας κρατήσουμε τη σοφή ιστορία,
και ας μη φυγουμε μακριά
λόγω της υποτονικής εκφοράς τους.

Σαλογραία) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου