Κυριακή 25 Απριλίου 2021

TΩΡΑ, ο π. Βασίλειος Βολουδάκης, με τον π. Στυλιανό Καρπαθίου - Ομιλία Κυριακής 25/4/2021 (12:30)


Παρακολουθώ τακτικά τον οξυδερκή σε πολλά 
και ...συντηρητικό ιερέα 
της Κρατικής Ελλαδικής Εκκλησίας
τον  π. Βασίλειο Βολουδάκη...

Να τον ενημερώσω λοιπόν σήμερα,  
ποια είναι η Απόφαση της Συνόδου   
των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών του Πατρίου Εορτολογίου
σχετικά με τον Εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως 
στην οποία με τη Χάρη του Κυρίου, 
εδώ και πολλά χρόνια, ανήκω.

......................................................................................
(Κοπυπαστώνω από το Φατσομπούκι  και ένα σχόλιο δικό μου, στο προφίλ που διατηρώ εκεί ως Εύα Πέτρου. Το σχόλιο στο Φατσομπούκι το έγραψα πριν λίγο, κάτω από την αναμετάδοση της δικής σας σημερινής ομιλίας και το μεταφέρω και εδώ εφόσον πρόκειται για την ιδια σημερινή ομιλία σας με τον π. Στυλιανό Καρπαθίου. )

"Πάτερ Βασίλειε Βολουδάκη με όλο το σεβασμό ...ΚΑΝΑΤΕ (σκοπιμα; κατά λάθος; ) ΛΑΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ..ΤΟ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ των Ορθοδόξων, εφόσον ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ κάνουν την ΑΝΑΣΤΑΣΗ στις 9 μ.μ. το βράδυ, του Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΌΠΩΣ ΔΙΕΤΑΞΕ ο ΚΥΡΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, αντί για τα ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ,ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΘΑ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ τους με το ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ πράγμα που ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ των ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ..Διαβάσαμε την σχετική πληροφορία στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ότι δηλαδή το Νομικό Φάσκα των Εβραίων για το 2021 ειναι 1 Μαίου και όχι 20-25 Μαρτίου που είπατε ΣΗΜΕΡΑ 24-4-2021 στην ομιλία σας

Θα μου πείτε τώρα, εσείς οι καλοι και "συντηρητικοί" Νεοημερολογίτες ιερείς κανατε ΓΑΡΓΑΡΑ ολη την ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ και τις ΑΙΡΕΣΕΙΣ του ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ...ο συνεορτασμός με το Φάσκα των Εβραίων, σας μάρανε; Το διαπιστώνω ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ ...
και ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΕΠΑΡΚΗ ΛΟΓΙΑ για να θρηνήσω 
την ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...
Μη υμίν λογισθείη...


Από το ιστολόγιο ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ παραθέτω και σχετικό σχόλιο για τους ενδιαφερομενους...https://tasthyras.wordpress.com/.../e%cf%80%ce%b9%ce%ba.../"


......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Καί εφόσον είναι αδύνατον νά πούμε Χριστός Ανέστη από τό Σάββατο... διότι μόνον οί Σταυρωτές τού Χριστού εορτάζουν Πάσχα ημέρα Σαββάτου... Καί εφόσον τήν Κυριακή αναστήθηκε ο Χριστός
< Όρθρου βαθέως > θά λειτουργήσουμε τήν Κυριακή τό πρωί λοιπόν 4,30-5,00... μέ τήν αλλαγή τής ώρας αυτό μάς εξυπηρετεί θά είναι 3,30-4,00 η ώρα, όταν θά πού με τό δεύτε λάβετε φώς καί στήν συνέχεια τό Χριστός Ανέστη - Όρθρος - Θεία λειτουργία...
Καλό Πάσχα... όπως έγινε έτσι ακριβώς καί στήν Γερμανική κατοχή
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο
Ἐγκύκλιος διὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα
Ἀριθμός Πρωτ. 3111
Ἐν Ἀθήναις, 10/23-04-2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς
ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·
Xάρις καὶ εἰρήνη παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν!
Καθὼς ἔφθασεν ἤδη ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς καὶ ἕνεκα τῆς ἐξακολουθούσης ἐκρύθμου καταστάσεως ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ καὶ τῶν σχετικῶν μέτρων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, δίδομεν εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν τὰ γενικὰς κατευθύνσεις περὶ τοῦ πρακτέου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος διεφώνησεν ὡς πρὸς τὴν πρακτικὴν τῆς τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἀπεστείλαμεν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνεφέρομεν –μεταξὺ τῶν ἄλλων- ὅτι:
«Πληροφορούμεθα σχεδιασμὸν διὰ πρόωρον τέλεσιν τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Πάσχα, πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα. Παρακαλοῦμεν ὅπως λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι σοβαροὶ λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, ἀπαγορεύουν εἰς ἡμᾶς, τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Πάσχα πρὸ τοῦ μεσονυκτίου, ὡς ἐκ τούτου αἰτούμεθα ὅπως, εἰδικῶς διὰ τὴν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, παραταθῇ ἡ ἐλευθέρα κυκλοφορία τῶν πολιτῶν κατὰ τὰς πρῶτας πρωϊνὰς ὧρας προκειμένου νὰ τελεσθῇ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα κατὰ τὰς Ἱερὰς ἡμῶν Παραδόσεις».
Τὸ αἴτημα ἡμῶν δὲν ἐγένετο δεκτὸν, διότι ἡ Πολιτεία, διὰ λόγους γνωστοὺς εἰς αὐτήν, δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν παράτασιν τῆς ἐλευθέρας κυκλοφορίας μέχρι τὰς πρῶτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ἡμεῖς ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ τελέσωμεν τὴν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα κατὰ τὸ Μ. Σάββατον, ὡς ἐκ τούτου δὲ ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Πάσχα τελεσθοῦν ὄρθρου βαθέος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα (ὅπως ἐγένετο καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς γερμανικῆς κατοχῆς): διὸ καὶ περὶ τὰς 5.00’ π.μ., ὅτε ἐπιτρέπεται πλέον ἡ κυκλοφορία, θέλει ἐκκινήσῃ ἡ Ἀκολουθία μετὰ τοῦ Κανόνος «Κύματι θαλάσσης...», ἐν συνεχείᾳ ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.
Αἱ ὑπόλοιποι Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος θὰ τελεσθοῦν ὡς συνήθως, πλὴν ὅμως μετὰ τῆς τηρήσεως τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ὅσον τὸ δυνατὸν καλύτερον (ἀποστάσεις, χρῆσιν ἀντισηπτικοῦ εἰς τὰς εἰσόδους καὶ ἐξόδους, χρῆσιν μασκῶν κλπ.) καὶ ἐνωρίτερον ὡς πρὸς τὴν ὥραν ἐνάρξεως, ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ προφθάσουν νὰ ἐπιστρέψουν ἐγκαίρως εἰς τὰς οἰκίας των, πρὸ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κυκλοφορίας.
Ἐπισημαίνομεν τὴν προσοχὴν ἑκάστου, ὥστε ἐὰν διαπιστώσῃ εἰς ἑαυτὸν οἱοδήποτε σύμπτωμα μεταδοτικῆς ἀσθενείας, εἴτε Κληρικὸς εἶναι εἴτε λαϊκός, νὰ παραμείνῃ κατ᾽ οἶκον, διότι ὡς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «ὡς φονεὺς κανονίζεται καὶ ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐν καιρῷ πανώλης ἠξεύρωντας ὅτι εἶναι μεμολυσμένος, ὑπάγει εἰς οἴκους καὶ πολιτείας καὶ μολύνει καὶ τοὺς ἄλλους καὶ γίνεται πολλῶν φόνων αἴτιος» (ὑπσμ. εἰς τὸν ξς´ ἀποστολικόν).
Ἐπὶ τούτοις, διατελοῦμεν εὐχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν ἐνδυναμώσεως ἁπάντων ἡμῶν, ἵνα διερχώμενοι τὸν πειρασμὸν τῆς παρούσης δοκιμασίας ἴδωμεν καὶ τὴν ἔκβασιν αὐτῆς.
Καλὴν Ἀνάστασιν!
Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος † Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος
Εσείς, Fotios Athanassopoulos, Νικόλαος Δημαράς και 1 ακόμη
Ουάου!
Ουάου!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου