Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Οι ΔΙΩΓΜΟΙ των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ανά τους αιώνες ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ και η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ από αστυνομικές δυνάμεις της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ που συμβαίνει τώρα-Η ιστορία της Αγίας Νεομάρτυρος Λυδίας της Ρωσίδας στην αρχή της δημοσίευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

ΕΔΩ 

ΣΕ BINTEOΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Π. ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ.
Το κείμενο που ακολουθεί αγαπημένο μου

είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση
που δε θα την σχολιάσω προς το παρόν.

Σου την παραθέτω όπως την πέτυχα.


Είθε με τις πρεσβείες των Ρώσων νεομαρτύρων 
να βρούμε το δρόμο της φώτισης και πνευματικής σωτηρίας μας.

Σαλογραία 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ἡ ἁγία νεομάρτυς Λυδία ἡ Ρωσίδα (20 Ἰουλίου 1928)
 καὶ οἱ σὺν αὐτὴ στρατιῶτες Κύριλλος καὶ Ἀλέξιος. 

Ἡ Λυδία, κόρη ἑνὸς ἱερέως τῆς πόλεως Οὔφα – βρίσκεται στὴ δυτικὴ Σιβηρία, 

στὶς ὄχθες τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ – γεννήθηκε στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 1901

Ἀπὸ παιδὶ ἦταν εὐαίσθητη, στοργικὴ καὶ ἀγαπητὴ ἀπὸ ὅλους

Φοβόταν τὴν ἁμαρτία καὶ κάθε τί ποὺ δὲν τὸ ἐπέτρεπε ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.

 Μόλις τελείωσε τὸ παρθεναγωγεῖο στὰ δεκαεννιά της χρόνια, παντρεύτηκε
 καὶ ἀμέσως ἔχασε τὸν ἄνδρα της στὸν ἐμφύλιο πόλεμο
 μὲ τὴν ἀναχώρησι τοῦ Λευκοῦ (τσαρικοῦ) Στρατοῦ.

Ὁ πατέρας της, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀρχὲς τοῦ σχίσματος τῶν «Ἀνακαινιστῶν» 


(πρόκειται γιὰ ἐκκλησιαστικὸ νεωτεριστικὸ κίνημα, 
τὸ ὁποῖο γιὰ ἕνα διάστημα πέτυχε νὰ ἀναγνωρισθῆ
 σὰν ἡ ἐπίσημη ρωσικὴ ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 
καὶ ἄλλες αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες

ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους τὸ 1922, προσχώρησε σ’ αὐτό. 

Ἡ θυγατέρα του τότε γονάτισε μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ πατέρα της καὶ εἶπε :

 «Δῶσε μου τὴν εὐχή σου, πατέρα, νὰ σ’ ἀφήσω, 
γιὰ νὰ μὴ σὲ δεσμεύω στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σου». 

Ὁ γέρων ἱερέας ἤξερε καλὰ τὴν κόρη του, 
ὅπως ἤξερε καλὰ τὸ ἐσφαλμένο τῆς κινήσεώς του. 

Δάκρυσε καί, δίδοντας τὴν εὐλογία του στὴν Λυδία νὰ ζήση μόνη της, 
τῆς εἶπε προφητικά: 

«Κοίταξε, κόρη μου, ὅταν κερδίσης τὸ στεφάνι σου
νὰ πῆς στὸν Κύριο ὅτι παρόλο ποὺ φάνηκα πολὺ ἀδύνατος γιὰ ἀγώνα,
 ὡστόσο δὲν σὲ ἐμπόδισα, ἀλλά σοῦ ἔδωσα τὴν εὐχή μου». 

«Θὰ τὸ πῶ, πατέρα», τοῦ εἶπε ἐκείνη φιλώντας του τὸ χέρι 
καὶ προβλέποντας
ἔτσι κι αὐτὴ προφητικὰ τὸ μέλλον.

Ἡ Λυδία πέτυχε νὰ διοριστῆ στὴν δασονομικὴ ὑπηρεσία

 καὶ τὸ 1926 μετατέθηκε στὴν κολλεκτίβα ὑλοτομίας τῆς περιοχῆς, 
ὅπου δούλευε κοντὰ στοὺς πιὸ χαμηλόμισθους ἐργάτες. 

Ἐδῶ ἦρθε ἀμέσως σὲ ἐπαφὴ μὲ ἁπλοὺς ἀνθρώπους τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ,
 τοὺς ὁποίους ἀγαποῦσε πολὺ καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. 

Οἱ ξυλοκόποι καὶ οἱ ὁδηγοί, ποὺ εἶχαν σκληρυνθῆ ἀπὸ τὴ δουλειὰ 
μέσα σὲ δύσκολες συνθῆκες, ἀφηγοῦνταν μὲ κατάπληξι 
ὅτι στὸ γραφεῖο τοῦ Τμήματος Ὑλοτομίας,
ὅπου ἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ μαζί τους ἡ Λυδία, τοὺς διαπερνοῦσε ἕνα γνώριμο
ἀλλὰ τώρα μισοξεχασμένο αἴσθημα, παρόμοιο μ’ ἐκεῖνο ποὺ εἶχαν νιώσει κάποτε
ὅταν πρὶν τὴν ἐπανάστασι εἶχαν πάει νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν περίφημη εἰκόνα
τῆς Παναγίας ἀπὸ τὸ χωριὸ Μπογκορόντσκογιε τῆς περιφερείας τῆς Οὔφα.

Στὸ γραφεῖο δὲν ἀκούγονταν πιὰ ἄσχημες κουβέντες, 
βρισιὲς καὶ καυγάδες. 
Τὰ πάθη εἶχαν ἐκλείψει 
καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν εὐγενικώτεροι μεταξύ τους.

Αὐτὸ ἦταν καταπληκτικὸ καὶ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπ’ ὅλους, 

τῶν κομματικῶν ὀργάνων μὴ ἑξαιρουμένων. 

Παρακολούθησαν τὴ Λυδία, ἀλλὰ δὲν ἀνακάλυψαν τίποτε ὕποπτο. 

Δὲν πήγαινε καθόλου στὶς ἐκκλησίες
 ποὺ εἶχαν νομιμοποιηθῆ ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους 
καὶ συμμετεῖχε ἀραιὰ καὶ προσεκτικὰ
 σὲ ἀκολουθίες τῆς μυστικῆς ἐκκλησίας «τῶν κατακομβῶν».

Ἡ Γκὲ-Πὲ-Οὔ (ἡ σοβιετικὴ ἀστυνομία κατὰ τὰ ἔτη 1922-34)

ἤξερε ὅτι ὑπῆρχαν μέλη τῆς μυστικῆς ἐκκλησίας στὴν περιφέρεια, 
δὲν ἔβρισκε ὅμως τὸν τρόπο νὰ τὰ ἀνακαλύψη καὶ νὰ τὰ συλλάβη. 

Μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψη ὅσους δὲν εἶχαν ἀκόμη συλληφθῆ ἡ Γκὲ-Πὲ-Οὔ
ξαφνικὰ ἐπανέφερε ἀπὸ τὴν ἐξορία τὸν ἐπίσκοπο Ἀνδρέα
ποὺ ἦταν πολὺ σεβαστὸς στὸν λαό, 
ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλους τοὺς παράγοντες τῆς μυστικῆς ἐκκλησίας. 

Σύμφωνα ὅμως μὲ ὁδηγίες ποὺ εἶχε στείλει πρωτύτερα, 
ὁ ἐπίσκοπος ἔγινε φανερὰ δεκτὸς μόνο ἀπὸ μία ἐκκλησία τῆς Οὔφα, 
παρόλο ποὺ μυστικὰ ἦρθε νὰ τὸν δῆ ὁλόκληρη ἡ περιφέρεια. 

Ἡ Γκὲ-Πὲ-Οὔ πεπεισμένη γιὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ σχεδίου της 
συνέλαβε πάλι τὸν ἐπίσκοπο Ἀνδρέα καὶ τὸν ἐξώρισε.

Ἡ Λυδία συνελήφθη στὶς 9 Ἰουλίου 1928. 


Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ ἀναζητοῦσαν
 μιὰ δακτυλογράφο ποὺ ἐφοδίαζε τοὺς ἐργάτες τῆς δασονομικῆς ὑπηρεσίας
 μὲ δακτυλογραφημένα φυλλάδια, ποὺ περιεῖχαν βίους Ἁγίων, προσευχές, ἀκολουθίες
 καὶ συμβουλὲς ἀρχαίων καὶ συγχρόνων ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας. 

Παρατήρησαν ὅτι στὴν γραφομηχανὴ αὐτῆς τῆς δακτυλογράφου
τὸ κάτω μέρος τοῦ «κ» ἦταν σπασμένο.

 Ἔτσι ἀποκαλύφθηκε ἡ Λυδία.

Ἡ Γκὲ-Πὲ-Οὔ κατάλαβε ὅτι εἶχε πέσει στὰ χέρια της τὸ κλειδὶ

γιὰ νὰ ἀνακαλύψη ὁλόκληρη τὴν μυστικὴ ἐκκλησία. 

Δέκα μέρες ἀδιάκοπης ἀνακρίσεως δὲν κατάφεραν νὰ κλονίσουν τὴν μάρτυρα.

Πολὺ ἁπλὰ ἀρνήθηκε νὰ πῆ ὁτιδήποτε. 

Στὶς 20 Ἰουλίου ὁ ἀνακριτής, ἔχοντας χάσει τὴν ὑπομονή του, 
παρέδωσε τὴν Λυδία στὸ «εἰδικὸ τμῆμα» γιὰ ἀνάκρισι.

Αὐτὸ τὸ «εἰδικὸ τμῆμα» ἐργαζόταν σ’ ἕνα γωνιακὸ δωμάτιο στὸ ὑπόγειο τῆς Γκὲ-Πὲ-Οὔ. 


Ἕνας φρουρὸς στεκόταν μόνιμα στὸν διάδρομο τοῦ ὑπογείου. 
Ἐκείνη τὴν ἡμέρα φρουρὸς ἦταν ὁ Κύριλλος Ἀτάεβ, ἕνας εἰκοσιτριάχρονος φαντάρος. 

Εἶδε τὴν Λυδία καθὼς τὴν ἔφερναν στὸ ὑπόγειο.

 Ἡ προηγούμενη δεκαήμερη ἀνάκρισι εἶχε ἐξαντλήσει τὴν μάρτυρα
 καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κατέβη τὰ σκαλιά. 

Ὁ στρατιώτης Ἀτάεβ, σὲ πρόσταγμα τῶν προϊσταμένων του, 
τὴν κράτησε καὶ τὴν ὡδήγησε
 κάτω στὸν ἀνακριτικὸ θάλαμο. 

«Ὁ Χριστὸς νὰ σὲ σώση» εἶπε ἡ Λυδία εὐχαριστώντας τὸν φρουρό,
καθὼς ἀντιλήφθηκε μιὰ σπίθα συμπαθείας γι’ αὐτὴν
 στὴ λεπτὴ εὐγένεια τῶν δυνατῶν χεριῶν τοῦ φρουροῦ τοῦ Ἐρυθροῦ Στρατοῦ.

Καὶ ὁ Χριστὸς ἔσωσε τὸν Ἀτάεβ! 


Τὰ λόγια τῆς μάρτυρος καὶ τὰ γεμάτα πόνο μάτια της,
 μίλησαν στὴν καρδιά του. 

Δὲν μποροῦσε πιὰ ν’ ἀκούη μὲ ἀδιαφορία τὶς ἀδιάκοπες κραυγὲς καὶ τὰ κλάμματά της, 

ὅπως εἶχε προηγουμένως ἀκούσει ὅμοιες κραυγὲς 
ἀπὸ ἄλλους ἀνακρινομένους καὶ βασανιζομένους.

Ἡ Λυδία βασανίστηκε πολλὴ ὥρα. 


Οἱ βασανιστὲς τῆς Γκὲ-Πὲ-Οὔ δροῦσαν συνήθως μὲ τέτοιο τρόπο,
ὥστε νὰ μὴν ἀφήνουν κανένα ἰδιαίτερα εὐδιάκριτο σημάδι
 στὸ σῶμα τοῦ βασανιζομένου. 

Ὅμως στὴν ἀνάκρισι τῆς Λυδίας καμμιὰ προσοχὴ δὲν δόθηκε σ’ αὐτό.

Οἱ κραυγὲς καὶ τὰ κλάμματα τῆς Λυδίας συνεχίστηκαν
 σχεδὸν χωρὶς διακοπὴ γιὰ πάνω ἀπὸ μιάμιση ὥρα.
«Μὰ δὲν πονᾶς; Τσιρίζεις καὶ κλαῖς. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι σὲ πονάει;» 


Ρώτησαν ἐξαντλημένοι οἱ βασανιστὲς σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ διαλείμματα.

«Πονάει! Ὦ Κύριε, πόσο πονάει!» ἀπάντησε ἡ Λυδία μ’ ἕνα σπασμένο βογγητό.

«Τότε γιατί δὲν μιλᾶς; Θὰ σὲ πονέση περισσότερο!» 

εἶπαν μὲ φανερὴ ἀμηχανία οἱ βασανιστές.

«Δὲν μπορῶ νὰ μιλήσω…Δὲν μπορῶ…Δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψη αὐτό…», βόγγηξε ἡ Λυδία.

«Ποιὸς δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψη;»

«Ὁ Θεὸς δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψη!».

Τότε οἱ βασανιστὲς ἐπινόησαν κάτι καινούργιο γιὰ τὴ μάρτυρα: τὴν ἠθικὴ κακοποίησι. 


Ἦταν τέσσερεις. 
Κοιτάχθηκαν μεταξύ τους. 
Χρειαζόταν ἕνας ἄλλος. 
Φώναξαν τὸν φρουρὸ νὰ τοὺς βοηθήση.

Μόλις ὁ Ἀτάεβ μπῆκε στὸ δωμάτιο, εἶδε τὴ Λυδία, 

κατάλαβε τὸν τρόπο τοῦ παραπέρα βασανισμοῦ της 
καὶ τὸν δικό του ρόλο σ’ αὐτόν, 
καὶ μέσα του ἔγινε ἕνα θαῦμα 
παρόμοιο μὲ τὴν ἀπροσδόκητη μεταστροφὴ τῶν ἀρχαίων βασανιστῶν. 

Ἡ ψυχὴ τοῦ Ἀτάεβ εἶχε σιχαθῆ τὴν σατανικὴ ἀποτροπαιότητα
καὶ ἕνας ἱερὸς ἐνθουσιασμὸς τὸν κατέλαβε. 

Χωρὶς καθόλου νὰ συνειδητοποιήση τὸ τί ἔκανε, 
ὁ φρουρὸς τοῦ Ἐρυθροῦ Στρατοῦ
 σκότωσε ἐπὶ τόπου μὲ τὸ πιστόλι του
 τοὺς δύο βασανιστὲς ποὺ στέκονταν μπροστά του!

Πρὶν κιόλας ἀντηχήση ὁ δεύτερος πυροβολισμός, 
ὁ ἄνδρας τῆς Γκὲ-Πὲ-Οὔ ποὺ στεκόταν ἀπὸ πίσω, 
χτύπησε τὸν Κύριλλο στὸ κεφάλι μὲ τὴν λαβὴ τοῦ πιστολιοῦ του. 

Ὁ Ἀτάεβ εἶχε ἀκόμη ἀρκετὴ δύναμι, 
ὥστε νὰ γυρίση καὶ νὰ ἁρπάξη τὸν ἀντίπαλό του ἀπὸ τὸν λαιμό, 
ἀλλὰ ἕνας πυροβολισμὸς ἀπὸ τὸν τέταρτο τὸν ἔρριξε στὸ πάτωμα.

Ὁ Κύριλλος ἔπεσε μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὸ μέρος τῆς Λυδίας, 

ποὺ ἦταν δεμένη καὶ τεντωμένη μὲ λουριά. 

Ὁ Κύριος τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία 
ν’ ἀκούση γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ λόγια ἐλπίδας ἀπὸ τὸ στόμα τῆς μάρτυρος.

Κοιτώντας τὴν Λυδία κατ’ εὐθείαν στὰ μάτια
 καὶ μὲ τὸ αἷμα νὰ τρέχη ἀπὸ τὸ σῶμα του, 
ὁ Κύριλλος πρόφερε ἀσθμαίνοντας τὶς λέξεις
ποὺ δήλωναν τὴν ἕνωσί του μὲ τὸν Θεό.

«Ἁγία, πάρε με μαζί σου!»

«Θὰ σὲ πάρω», χαμογέλασε ὁλόλαμπη ἡ Λυδία.

Μὲ τὸ ἄκουσμα καὶ τὴν σημασία αὐτῆς τῆς συνομιλίας

ἦταν σὰν νὰ ἀνοίχτηκε μία πόρτα γιὰ τὰ οὐράνια
μπροστὰ στὰ μάτια τῶν δύο ἀνδρῶν τῆς Γκὲ-Πὲ-Οὔ ποὺ ἐπέζησαν.

 Ὁ τρόμος τοὺς συσκότισε τὴν συνείδησι.

Μὲ ὑστερικὲς κραυγὲς ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν
 τὰ δύο ἀνυπεράσπιστα θύματα, 
ποὺ εἶχαν ἀπειλήσει τὴν ἀσφάλεια τῆς κοσμοθεωρίας τους, 
μέχρι ποὺ ἄδειασαν καὶ τὰ δύο πιστόλια τους. 

Αὐτοὶ ποὺ ἦρθαν τρέχοντας στὸ ἄκουσμα τῶν πυροβολισμῶν, 
τοὺς ἀπομάκρυναν, ἐνῶ ἐκεῖνοι οὔρλιαζαν ὑστερικά. 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι τὸ ἔβαλαν γρήγορα στὰ πόδια 
κυριευμένοι ἀπὸ ἕναν ἀκατανόητο τρόμο.

Ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δύο ἄνδρες τῆς Γκὲ-Πὲ-Οὔ

περιῆλθε σὲ κατάστασι τελείας παραφροσύνης. 

Ὁ ἄλλος σύντομα πέθανε ἀπὸ νευρικὸ κλονισμό. 

Πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του αὐτὸς ὁ δεύτερος τὰ διηγήθηκε ὅλα
στὸν φίλο του λοχία Ἀλεξέϊ Ἰκόνικωφ, 
ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψε στὸν Χριστὸ καὶ γνωστοποίησε τὸ γεγονὸς στὴν Ἐκκλησία. 

Λόγω δὲ τοῦ ὅτι διέδιδε παντοῦ μὲ ζῆλο αὐτὸ τὸ γεγονός, 
βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο καὶ ὁ ἴδιος.

Καὶ οἱ τρεῖς, Λυδία, Κύριλλος καὶ Ἀλέξιος, ἔχουν καθιερωθῆ ὡς ἅγιοι 

στὴ συνείδησι τῆς ρωσικῆς ἐκκλησίας «τῶν κατακομβῶν». 

Μὲ τὶς πρεσβεῖες τους 
εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἐλεήση τὸν χριστιανικὸ λαὸ τῆς Ρωσίας!


(Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους

 (ὑπὸ τὴν πνευματικὴ πατρότητα τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας), «Ἁγιορείτικη Μαρτυρία»)
....................................................................................(Τα παρακάτω αποτελούν  εσωτερικό μου μονόλογο. 
Ξέρω. Εγώ μόνη μου τα λέω. Μόνη μου τα ακούω. 
Όλοι μετατραπήκαν σε  κουφάλογα. 
Δεν με ακούει κανείς. Τοίχος. Τείχη. Παντού.

Σαλογραία  )
........................................................................
ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ 
Ή  ΑΠΟ ΤΡΕΛΟ 
ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
....................................................

Ντροπή πατριαρχάδες και  παπάδες μου

να καταδιώκετε με αστυνομικές δυνάμεις
ΤΙΜΙΟΥΣ παπάδες και καλογέρους
που ΖΟΥΝ ταπεινά και ασκητικά,
στην Αρχαία  Μονή Εσφιγμένου 
ΠΕΝΗΝΤΑ  χρόνια και βάλε...

ΝΤΡΟΠΗ σας,  ΑΥΤΟΥΣ 
τους  ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ και  ΑΞΙΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ 
ΠΟΥ παράτησαν όλα τα του βίου τερπνά
και ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ,  
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, 

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, 
να ΤΟΛΜΑΤΕ
και να τους χαρακτηρίζετε 
ως "καταληψίες" επειδή αυτό βοηθάει τα καλά  κρυμμένα, 
συμφέροντά σας, 
και όλο αυτό το φρικτό χαμό να τον κάνετε στο Όνομα 
της Εσταυρωμένης Αγάπης, δηλαδή στο Όνομα 
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού,
 που μας ΔΙΔΑΞΕ 
να πεθαίνουμε εμείς από αγάπη για τον άλλον, 
τον ΚΑΘΕ διπλανό μας

και όχι εσείς οι ρασοφόροι και οι  παπάδες,  
να τον ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ με έργα και λόγια
αυτόν τον όποιο συνάνθρωπο,
και αυτή τη δολοφονία να την  επιτελείτε
ανερυθριάστως  
στο Όνομα αυτής της θείας  Αγάπης, 
έλεος δηλαδή, ΈΛΕΟΣ!

-Δυο χιλιάδες χρόνια τώρα και από Χριστιανισμό
δε φαίνεται να καταλάβατε το Χριστό σας, για Όνομα!

-Φωτιά εξ ουρανού θα πέσει στις ...ιερές κεφαλές σας, γραμματείς και Φαρισαίοι μου.

-Μα την Παναγία, σας το λέω 
και θυμηθείτε παρακαλώ 
και κείνο το Σινούκ 
που τσακίστηκε στα βράχια του Αγίου Όρους, 
θα χάσει κάποια στιγμή  ο Κύριος τις αιώνιες υπομονές Του 
και δεν θα μείνει στο Άγιο Όρος, ούτε κολυμπηθρόξυλο!

-Μας " τελειώνουν"  οι ΔουΝουΤούδες, 
μας " τελειώνετε"  και σεις;

-Προφανώς τρελοτάτη μου, 
και με όλο το σεβασμό, σου το γράφω, 
συμβαίνει διότι... είναι ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ 
του προγράμματος " ΑΘΩΣ" 

-Τόσα πολλά, ώστε να μουτζώνουν την αιώνια σωτηρία τους;

Αδυνατώ  να το πιστέψω! ανέκραξε αγαθοβιόλικα
η δικιά σου, φίλε αναγνώστα...

-Τι σκληροκαρδία είναι αυτή που σας δέρνει
αγιονορείτες μου, μερόνυχτα;

-ΕΛΕΟΣ! 
Δείξτε ΈΛΕΟΣ,  
διότι αν δε δείξετε ΈΛΕΟΣ, 
ώστε να αφήσετε τους Εσφιγμενίτες ΗΣΥΧΟΥΣ, 
στην Αρχαία  Ιερά Μονή Εσφιγμένου, 
την Ιερά Μονή
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥΣ, 
θα έχει να  γίνει "το Σώσε!" 

-Ανέλεος η Κρίσις τω μη δείξαντι έλεος,  
φωνάζει,  η Γραφή 
και όποιος καταλάβει- κατάλαβε!

(εδώ τελειώνει ο αλαλιασμένος   εσωτερικός μου μονόλογος και ξεκινάει η είδηση που φαίνεται παρακάτω)
.......................................................
.....................................................................

Διαμαρτυρόμαστε για την πολιορκία από τα ΜΑΤ
της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, στο Άγιο Όρος 

Ελήφθη  προ ολίγου η είδηση
από τον θεολόγο- νομικό ιερέα 
και διδάκτορα 
(από πανεπιστήμιο της Γερμανίας παρακαλώ)
πάνω στα αστικά ανθρώπινα δικαιώματα
πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Δημαρά

και μάθαμε 

ότι πολιορκείται από αστυνομικές δυνάμεις,
σύμφωνα με  διαταγές του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου
 καθώς των ..."αγίων"  πατέρων της Ιεράς Κοινότητος, 

πολιορκείται προς εξόντωσιν, 
του εκλεκτού εμψύχου υλικού της 

(η ιστορία των λυσσαλέων  διωγμών των Ορθοδόξων 
θα επαναλαμβάνεται στους αιώνες)  

η Αρχαία Ιερά Μονή Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος.

Όσοι είναι διαβασμένοι περί τα εκκλησιολογικά
και  γνωρίζουν
τον άδικο, και χρόνιο  πόλεμο
που γίνεται στους μαρτυρικούς μοναχούς, 
οι οποίοι από το 1972 
έκοψαν το μνημόσυνο του φιλοπαπικού  Πατριάρχη
για λόγους Ορθόδοξης συνείδησης,

ας προσευχηθούν, 
και ας βοηθήσουν 
με όποιον άλλον τρόπο μπορούν.

 Σαλογραία 
...................................................................
...................................................................33 σχόλια:

 1. Προς την ΕΓΚΑΘΕΤΗ πράκτορα των νεωτεριστών,

  που μου "την πέφτει" και άλλη φορά και με άλλο προσωπείο(πότε φιλικό πότε εχθρικό, ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι εντολές που λαβαίνει)

  έχω να πω ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ να συζητήσω ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ μαζί της,

  ΜΕΤΑ και από την ΨΕΥΤΙΚΗ σελίδα που άνοιξε χρησιμοποιώντας το όνομα "Σαλογραία ευχόμενη" στο Facebook.

  Αργησα-η βλαξ- να καταλάβω ότι εκτελούσε ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ υπηρεσία, διότι με προσέγγισε αρχικά ως ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ φίλη.

  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ στα χέρια μου,
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ επικοινωνίας ή συνομιλίας, μαζί της.

  ΑΡΚΕΤΑ ΩΣ ΕΔΩ, για να μην κουράζουμε τους αγαπημένους αναγνώστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σαλη μου δεν αντιλαμβανομαι ουδεμια σχεση τις εκπληκτικης ιστορίας της νεομαρτυρος Λυδιας της Ρωσίδας και του φρουρου με τον αγωνα που γινεται γυρω απο την Μονη Εσφιγμένου....

  Προσωπικα δεν θέλω να λαβω θεση υπερ ή κατα κι αυτό διοτι εχω διαπιστωσει λάθη κι αντιχριστιανική κι αντιορθόδοξη συμπεριφορά κι από τις 2 παραταξεις...

  Με λυπεί το γεγονος παντως ότι δεν μπορει να βρεθει μια λυση να τελειώνουμε...

  Αν δεν μπορουν να τα βρουν ας κατσει ο καθενας να προσευχηθεί στον Κυριο για φωτισμο του εαυτού του....
  Το κακό είναι ότι και οι μεν και οι δε, πιστεύω ότι δεν επικαλούνται ορθώς την βοήθεια του Κυρίου που φυσικά θα είχε δώσει ήδη την λυση....

  Για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους αν ήμουν ο Πατριαρχης θα τους αφηνα στην ησυχία τους... και στην σχισματική αίρεσή τους (κατά την γνώμη του)..
  Εξάλλου ο σεβασμός κερδίζεται και δεν αποδίδεται δια ροπάλου...
  Λύσεις με ΜΑΤ κλπ δεν εχουν θεση στην Ορθοδοξία...

  Και φυσικά δεν έχουν θέση και τα δικαστήρια...

  Οσον αφορά τους μοναχούς της Μονης Εσφιγμένου το να μην μνημονεύουν το όνομα του (προδότη κατα την γνωμη τους) Πατριάρχη δεν νομίζω ότι αρκεί για να μας υποδείξουν σε όλους τους Ορθοδόξους και κυρίως στις υπόλοιπες 19 Μονες του Αγίου Ορους οτι οσοι τον μνημονεύουν είναι λάθος....

  Καλώ όλες τις μεριές να δείξουν χριστιανική αυτοσυγκράτηση για να αποφυγουμε την αιματοχυσία και τον διασυρμό της Ορθοδοξίας μας....

  Η απιστία των πάντων έχει φέρει τον Διάβολο να χορεύει στην καρδιά του Κήπου της Παναγιάς μας....

  Κι ένα τελευταίο σχόλιο προς τους αδερφούς της Μονης Εσφιγμένου...
  Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδερφοί ο Γέρων Παίσιος δεν είχε επιλέξει την θέση σας κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη (κι έλεγε αρκετά κατά του Οικουμενισμού)...
  Και ελπίζω να μην βρεθει κάποιος από εσάς να πει ότι ο Γερων Παίσιος είχε το λάθος κι όχι εσείς....

  Ο Πατριάρχης, εσείς όπως κι όλοι μας τελικά θα κριθούμε από τον Κύριο....

  Και ένα προς τον παναγιώτατο Πατριάρχη.
  Αν τα όσα κάνετε με τον Παπα είναι λάθος τότε σαφέστατα η φρικτοτέρα καταδίκη σας περιμένει κατά την τελική κρίση...
  Ομως σας εκλιπαρω δείξτε αγάπη κι ελεος προς τους μοναχούς της Μονης Εσφιγμένου και μόνο κέρδος σας περιμένει...

  Θυμηθείτε τα λόγια των Αγίων μας...
  Αν πραγματικά τα όσα λένε για σας οι Εσφιγμενίτες ειναι συκοφαντίες και ψέματα σας περιμενει στέφανος εκ των κατηγοριών αυτών από τον Κύριο... οποτε γιατί το μίσος και η βία;
  Αν είναι αλήθεια ο Θεός να σας λυπηθεί...
  και φυσικά και πάλι καμια ωφέλεια δεν θα εχετε από το μισος και την βία...

  Πρός όλους.
  Φτάνει το αίσχος για την Εκκλησία μας.
  Προστατέψτε την Ορθοδοξία και την Εκκλησία του Κυρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θανάκο μου
  ε αφού δεν αντιλαμβάνεσαι ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση, τι να συζητάμε;

  Άς το αφήσουμε καλύτερα.

  Ας κάνουμε προσευχή να έρθουν κάποιοι στα συγκαλά τους, να ΜΗΝ ωθήσουν τους διωκόμενους καλογέρους σε τίποτε άκρα και μετά ΘΡΗΝΟΥΜΕ και ΔΕΝ θα διορθώνεται ΤΙΠΟΤΕ, διοτι οι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ εκ των πράξεών μας, θα μας ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ, που λέγαμε και σε μια περασμένη ανάρτηση, ας τη θυμίσω:

  http://salograia.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9.html

  (" Ο Θεός Μπορεί να συγχωρεί αλλά οι ΑΠΕΙΡΕΣ και ανεξέλεγκτες ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ακόμη και της παραμικρότερης λανθασμένης συμπεριφοράς, μας ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. H διήγηση περί της Νεομάρτυρος Λυδίας σχετίζεται άμεσα και απορώ πώς ο ευφυής αναγνώστης της σελίδας δεν το αντελήφθη. Αν η Αγία υπέστελε τη σημαία της συνειδήσεως και γινόταν ένα με την "εκκλησία"των Σεργιανιστών που υποκατέστησε την "ζώσα" εκκλησία των μπολσεβίκων, καλά θα τη βόλευε...Και οι ¨αντιοικουμενιστές"που σκύβουν το κεφάλι και δέχονται ως ιεράρχη των κ. Βαρθολομαίο καλά περνάνε...Για δες τε τους 19+Κατσουλιέρηδες...Μια χαρά και όλο και κανένα κόκκαλο από την ΕΕ (για την συντήρηση των Μονών βεβαίως και την..δόξα του Κυρίου...). Και λόγους πύρινους περί Ορθοδοξίας και με τον αποστάτη...Όπως ο μέγας Παΐσιος...έλεγε και αντιοικουμενιστικά αλλά επεσφράγισε το φρόνημά του και τα..χαρίσματά του με την μετάνοια που έβαλε στον κ. Βαρθολομαίο μαζί με την...φωτισμένη του δήλωση περί του ..καλύτερου Πατριάρχη της Ορθοδοξίας...Λοιπόν η Αγία Λυδία με τον εσμό όλων αυτών των..έξυπνων δεν μοιάζει να ήταν..ήταν με τους ξεροκέφαλους...τους ακραίους...που δεν ξέρουν το συμφέρον τους...
  Ας μην κλείνουμε τα όμματα αγαπητοί στην πραγματικότητα, όσο και αν ελέγχει την συνείδησή μας...τουλάχιστον όπως ο πατέρας της Αγίας ας αναγνωρίσουμε τον φόβο μας να αντιδράσουμε και ας πάρουμε τουλάχιστον επικαλούμενοι ανθρωπιστικούς λόγους το μέρος των διωκωμένων ένεκεν Πίστεως!
  Τραγικό να απευθυνόμαστε σε "ἱερωμένους" με εκκλήσεις για ...ανθρωπισμό!!!
  ΑΚΥΛΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΚΥΛΑ ω ψυχή της ψυχής μου( που λέει και ο Νιόνιος στον Καραγκιόζη, καλέ!)

  τέτοια ...γαμάτα...

  (παρακαλώ οι παπάδες που ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑΙ με τις...βωμολοχίες της γραίας ΝΑ ΜΗΝ διαβάζουν)

  ... μου γράφεις και σε αγαπάω χίλιες φορές περισσότερο από τον καιρό που σε πρωτοσυνάντησα!

  Μάκια μάκια!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ακυλα καλε μου φιλε ας μην προδικαζουμε την σταση της Αγιας Λυδιας στην σημερινη κατασταση...
  Ειναι αλλο πραγμα η εποχη των Μπολσεβικων κι αλλο η σημερινη...
  Συμφωνω μαζι σου οτι ειναι τραγικο να απευθυνουμε εκκλησεις για ανθρωπισμο σε ιερωμενους...
  Αλλα το ιερωμενους δεν μπαινει σε εισαγωγικα εκτος των περιπτωσεων της αντικανονικης χειροτονιας τους...

  Ο Βαρθολομαίος εγινε Πατριαρχης νομιμως και κανονικως... Το τι κανει κατοπιν θα το κρινει ο πιστός λαός, η εκκλησιαστική ιστορία και τελικως ο Κυριος....

  Ειμαι βεβαιος αν συνεχισει ετσι οπως παει και του επιτρεψει ο Θεός, οτι μετα από 500 χρονια θα αναφερονται σε αυτον ΜΟΝΟ οι ιστορικοί οπως αναφερονται σε όλους αυτούς που υπεγραψαν την Ενωση με τους Ρωμαιοκαθολικους στην Συνοδο Φεράρας Φλωρεντίας εκτός του Μάρκου του Ευγενικου...

  Εν πασει περιπτωσει...
  Βλεπω ότι η οποια ουδετεροτητα στο θεμα βρίσκει αντιδράσεις....
  Κι αυτο ειναι το πιο λυπηρο...
  Γιατι αν δεν πρυτανευσει η Αγαπη εκατερωθεν τοτε θα εχουμε μεγαλα προβληματα...

  Τα σχολια για τον Γεροντα Παισιο τα αφηνω ασχολιαστα... γιατι ειναι και ακαταληπτα... (ειναι κι ο γραπτος λογος που δεν αφηνει να καταλαβεις πως τα λεει ο άλλος)...
  Ελπιζω να μην κρυβουν ειρωνεια...

  Κατα τα λοιπα με χαρα βλεπω οτι το ζευγος οδευει βιον ανθοσπαρτον.
  Σαλη μου αυτο ειναι που λενε έπεσε ο τεντζερης και βρηκε το καπακι...
  Τα ιδια συμβαινουν και με εμενα οπως ξερεις...
  Αυτη ειναι η ευτυχια της ζωης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΥΛΑ
  τώρα

  αφορμώμενη από ανώνυμο σχόλιο που έλαβα

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ κάποιοι ΠΟΙΟΣ είναι ο Ακύλας.

  ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΠΑ η ίδια σε άλλο χρόνο.

  Δεν θα επαναλάβω τώρα το ΑΛΗΘΙΝΟ του όνομα,
  δε χρειάζεται.

  Θα πω μόνο ότι ο ΑΚΎΛΑΣ
  επειδή ειναι ΣΟΒΑΡΟΣ και ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, έχει μάθει
  ΝΑ ΤΙΜΑΕΙ ΤΗΝ Α-ΛΗΘΕΙΑ
  στην ΚΑΘΕ μορφή της.

  Όταν επισημαίνει το ό,τι βρίσκει ενάντιο στην Αλήθεια ως σκέψη, ως πράξη, ως πληροφορία,
  το ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ,
  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΜΠΑΘΕΙΑ.

  ΈΤΣΙ τον δίδαξαν οι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ του δάσκαλοι εκεί στην Αμερική που έκανε το διδακτορικό του κάποτε.

  Η ΜΗ εμπάθεια, είναι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ χάρισμα του Ακύλα και αυτό του το δίδαξε η θετική επιστήμη την οποία ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, πολλά χρόνια τώρα.

  Το έχω ξαναπεί.

  Μερικές από τις αναρτήσεις μου, έχουν την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του Ακύλα.

  Εκείνος δίνει την επιστημονική πληροφορία και εγώ κατά την τρέλα της στιγμής, κάνω μια ψυχολογική ή θεολογική κατά το δοκούν επέκταση-αναγωγή.

  Ένα μεγάλο παλιομοδίτικο χάρισμα του Ακύλα είναι ότι ΔΕΝ βάζει ταμπέλες σε ανθρώπους,
  ΔΕΝ το παίζει Θεός και επίσης ΔΕΝ βιάζεται να αγιοκατατάξει ανθρώπους,
  έχοντας υπόψη του ότι ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ,
  Η ΠΛΑΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΕ
  και η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
  ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ,
  για λόγους κινήτρων ταπεινών και οικονομικών,
  ΕΧΕΙ ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ.

  ΑΝ βρισκόμαστε κοντά στα χρόνια του Αντιχρίστου όπως θρυλείται, η ΠΛΑΝΗ
  ΘΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ακόμη και τους πολύ πιστούς αυτούς που ονομάζει η Γραφή "εκλεκτούς"

  Γι αυτό ο Ακύλας, ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  τα προσωπικά και τα ιστορικά του,
  και επιθυμεί να ειναι ΠΟΟΟΟΟΛΎ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ σχετικά με αγιοκατατάξεις
  που ΔΕΝ έκανε ΑΚΟΜΗ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  των ΜΗ πονηρευομένων επισκόπων
  ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΩΝ
  τον ΛΌΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

  Πονηρευόμενοι επίσκοποι και Πατριάρχες είναι για τον Ακύλα και για εμένα

  (επειδή με τον Ακύλα στα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ζητήματα είμαστε "ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΨΥΧΗ" από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε εδώ και χρόνια)

  αυτοί που ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ σήμερα ΑΣΥΣΤΟΛΑ την Παραδοθείσα υπό των μεγάλων αγίων του παρελθόντος, Πίστη.

  Εμείς από αυτούς που θεωρούμε Προδότες
  και των οποίων ΔΕΝ ασπαζόμεθα τις ποδιές, έχουμε ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ τη θέση μας,

  αλλά το τι θα κάνει με τους προδίδοντες ο Θεός, είναι ΔΙΚΗ ΤΟΥ δουλειά να αποφασίσει, όταν θα έρθει η Ημέρα της Κρίσεως και θα ανταποδοθούν εκάστου τα έργα και οι πράξεις από τον μεγάλο Καρδιογνώστη και τον ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΡΙΤΗ των Πάντων.

  ΔΕΝ το παίζουμε Θεοί, αλίμονο,
  τόσο τρελοί πια ΔΕΝ είμαστε.

  Απλώς επιθυμούμε να διατηρούμε σώα κάπως την κρίση μας και το ΔΙΚΑΙΩΜΑ μας στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ όπως μας διδάσκουν εξάλλου να κάνουμε και στα σχολεία μας.

  Δόξα τω Θεώ, σήμερα,
  από τον ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΟΝ ΚΟΑΑΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, προσπαθεί η σκέψη να ξεφύγει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θανάκο μου
  καλημέρες.

  Και γω αυτό εννοώ.

  Ότι ΔΕΝ θα μάθω ποτέ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ σου στοιχεία ταυτότητας.
  ;-)

  Όσο για μένα και γω δυστυχώς ΑΚΟΜΑ δεν ειμαι έτοιμη για μάρτυρας, απλά για κάποιους λόγους-καλώς ή κακώς- μπορεί να μη φοβάμαι να εκτεθώ δημόσια.

  "Έκαστος ως προαιρείται. Μη εκ λύπης ή εξ ανάγκης, ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός" που διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη.


  Ίσως η δική σου τακτική της ανωνυμίας να είναι η πιο σωστή.

  Το Διαδίκτυο αναπτύσσεται ως ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΤΟΠΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ και ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ.

  Ελάχιστοι από τους σουλατσέρνοντες σε αυτό, φοβούμαι οτι θα γλιτώσουμε, ας όψονται κάτι ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ παπάδες που με μπλέξανε στην ανάγκη να κρεμάω ηλεκτρονικά σεντόνια στις αυλές του Ίντερνετ.
  ;(
  ...................(Αυτά τα σχόλια τα έβαλα κατά λάθος σε περασμένη ανάρτηση. Τώρα τα έσβησα από κει, όχι όλα και τα μετέφερα εδω)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ας μου ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ το Σεβασμό
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,
  Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ, Μ
  Ε ΤΑ Ε Ρ Γ Α του,
  και όχι με τα ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ
  ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

  (πήξαμε αδερφέ στα αγιωτικά λόγια χωρίς αντίκρισμα, αμάν)

  και βέβαια ΤΟΤΕ,
  με ΤΙΜΗ θα τον ακολουθήσω.

  ΜΕ ΠΟΝΑΕΙ που ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ να του λέω:

  "Ντροπή Πατριαρχούκο μου!"αντί να τον λέω
  "Παναγιώωωτατε!"και να στάει μέλι το στόμα μου.

  -Με εννοείς;

  ΜΕ ΘΛΙΒΕΙ ΠΟΛΥ.

  Αλλά...ΑΔΥΝΑΤΩ να κάνω μόκο, μόκο,
  ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ μπροστά μου
  ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,

  ΥΠΟΦΕΡΩ!

  Είναι φυσικό, εφόσον βλέπω αυτόν
  που παριστάνει τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη,
  να ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΜΕ ΜΙΣΟΣ, με ΜΑΤατζήδες,
  απλούς καλογέρους, ε τότε εντάξει,
  είναι ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΤΕ να ΧΑΝΩ πάσα ιδέα,
  διότι ακόμη ΔΙΑΤΗΡΩ ψήγματα Ορθοδόξου πίστεως και θεωρίας,
  δεν λοβοτομήθηκα επαρκώς,
  τι να κάνουμε, φίλε!

  Και επειδή η λάσπη που ΜΠΟΡΕΙ να πέσει
  για όποιον ΤΟΛΜΑΕΙ να ΟΡΘΩΝΕΙ ανάστημα
  στα κατεστημένα σήμερα,

  και Η ΠΑΡΑΠΛΗροΦΟΡΗΣΗ

  είναι στις μέρες μας ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ
  και ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ, καλώ,
  ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ,
  ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ
  ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
  προκειμένου ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΙΟ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟ,
  και τους άλλους πατέρες εκεί,
  και ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.

  Αυτά τα λίγα.

  Σχετικά με τον Ακύλα ΔΕΝ θα επανέλθω επί του θέματος.

  Έκαστος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ να τιμάει ή να ΜΗΝ ΤΙΜΑΕΙ ΩΣ άγιο, ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΥ ΛΕΕΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ, ότι είναι άγιος ή δεν είναι.

  Ο ΘΕΟΣ ΟΛΟΥΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ, ΣΤΟ Τ Ε Λ Ο Σ.

  Υ Π Ο Μ Ο Ν Η ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ

  και Π Σ Υ Χ Ρ Α Ι Μ Ι Α !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χα χα!
  Πανηγυρίζει ο Διάβολος (το Δ κεφαλαίο όχι για τον γραμματικό κανόνα, αλλά για την κυριολεξία του επιθέτου). Που βλέπει φερώνυμους "Χριστιανούς" που επαγγέλονται και την "ορθοδοξία" να τσακώνονται διαδικτυακά ή χειρότερα, φυσικά, στο σπίτι της μάνας του Εχθρού του, ή διαδικτυακά. Πάλι τα κατάφερε!

  Αφού λοιπόν ψυχογράφησα !!! το Σατανά!!!!!!!!!!!!!!!!! θα μιλήσω και για μένα

  Εγώ είμαι με το Θάνο!
  Μακάρι ο Θεός να φωτίσει (εκκλησιαστικούς) άρχοντες και αρχόμενους!

  Ασχέτως, αλλά επειδή εγράφη, παρά την θέση της πλειοψηφίας των ορθοδόξων (μέχρι και οι φυλλάδες το πήραν πρέφα, και ενθέτουν σχετικά CD)έναντι του γ.Παϊσίου (κι εγώ μέσα σε αυτούς, όπως φαίνεται κι ο Θάνος), η "επίσημη" εκκλησία δεν τον έχει αγιοκατατάξει. Γι αυτό δηλώνεται ως γέροντας και όχι ως όσιος.

  Καλή μας φώτιση
  Στέλιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στέλιο φίλε μου

  σε κάθε εποχή αλλά και σήμερα, ισχύει εκείνος ο ΦΟΒΕΡΟΣ λόγος του Χριστού προς τους Φαρισαίους του καιρού Του, αυτούς που τον σταύρωσαν:

  "Ουαι υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί
  ότι περιάγετε την γην και την θάλασσαν ποιήσαι έναν προσήλυτον και ΟΤΑΝ ΓΈΝΗΤΑΙ, ΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ, ΥΙΟΝ ΓΕΕΝΝΗΣ ΔΙπλότερον ΥΜΏΝ"(Ματθ κεφ.23)

  Σε ελεύθερη απόδοση δική μου:

  -Αλίμονό σας ρασοφόροι του Κερατά, που προσπαθείτε να φέρετε νέα μέλη στην Εκκλησία και όταν τα φέρετε, με τη ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ σας συμπεριφορά, τα στέλνετε στο γέρο διάολο, δυο φορές γρηγορότερα από ο,τι θα πάτε εσείς!
  ...................

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ,
  και οι ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ
  ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ πνευματικοί ΝΑΝΟΙ,
  ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΩΝ κρισίμων ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ.

  Ποιος θα μας δώσει επαρκή ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΑΚΡΥΩΝ
  για το κατάντημα των "ιερών, ορθοδόξων κεφαλών";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. η κατάκριση πάει ροδάνι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Είμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ

  να ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΜΕ ακόμα και οι απλοί πιστοί

  (ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΙΩΝΩΝ, ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΡΙΑ
  ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ)

  ..να επικρίνουμε ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΘΗ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ,

  προκειμένου ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ το ΑΙΩΝΙΟ ΒΑΡΑΘΡΟ,
  στο οποίο μας ΟΔΗΓΟΥΝ
  καλή "φίλη" μου!

  Με τα δικά σου λάθη, βλέπεις,
  ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ.

  Ίσως αδιαφορούμε για σένα διότι εσύ
  ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΣ, ως κοτζαμάν Πατριάρχης,
  στην ιστορία
  αυτού του τόπου.

  Ησύχασε,λοιπόν, βρες άλλο τρόπο προσέγγισης
  και πάψε
  να μας κατακρίνεις!
  ;-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κατά Ματθαίον:
  "πάντα ουν όσα εάν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε· λέγουσι γαρ, και ου ποιούσι."

  Ο ίδιος ο Χριστός σου το 'πε. Τι άλλο θες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ;-) Να είσαι καλά χρυσούλι
   ανων.των 5:20 μ.μ.

   Τα είπες όλα συνοπτικά,
   αλλά ΣΟΥ ΘΥΜΙΖΩ
   αυτοί ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

   εκει μέσα στο ΚΟΝΑΚΙ στις Καρυές,
   στο Κονάκι που ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

   (ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ οι Πολιορκημένοι εκεί στο Κονάκι, ΟΛΟΙ ΝΕΟΙ, ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΝΘΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ξέρεις)

   αυτοί, λέγω, εκεί... ΣΥΝΩΣΤΙΖΟΝΤΑΙ...

   και ως γνωστόν...οι ...ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΙ καμιά φορά...την πάνε αλλού τη φορά της ιστορίας.

   ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ
   Παναγιώτατέ τους κ. Βαρθολομαίε μου...

   ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗΗΗΗ!
   ΜΑΚΑΡΙ Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
   ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
   ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΙΣΗ
   ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ...
   ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ...

   Διαγραφή
 15. To θέμα μας εδώ,
  για όποιον δεν κατάλαβε ακόμη
  ΕΙΝΑΙ ο ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ,
  ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ,
  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

  ΔΙΩΚΤΗΣ ΗΘΙΚΟΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ.

  ΑΥΤΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ.

  ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ.

  ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ
  ΟΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΆΡΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ

  ΤΙς ΨΥΧΕς ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΙΣΤΩΝ,
  ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
  Β Α Ν Α Υ Σ Α
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ
  ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

  ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΩ:

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΞΕ
  ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

  ΔΕΝ ΔΙΔΑΞΕ
  ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΜΑΣ.

  ΕΛΕΟΣ!!!

  ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ,
  ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ
  ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΘΕΟ
  ΗΣΥΧΑ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ,
  ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥΣ.

  ΜΗΝ ΑΠΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΛΑ ΣΑΣ,
  ΒΙΑΙΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ,
  ΔΙΟΤΙ
  Δ Ε Ν ΞΈΡΟΥΜΕ
  Τ Ι ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.
  ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ...ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΑΝΑΠΟΔΕΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΠΛΕΝΕΙ
  ΜΕΤΑ Ο ΒΟΛΓΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥΚΟ ΜΟΥ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΈΡΕΙΣ Π Ο Σ Ο
  ΘΑ ΧΑΡΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΓΟΗΣ Ο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
  ΓΙΑ ΤΑ Λ Α Θ Η ΣΟΥ.

  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ,
  ΞΕΚΑΒΑΛΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΥΤΕΙΤΕ.

  Δ Ε Ν ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ, επιτέλους ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
  Δ Ε Ν φιλάνε κατουροποδιές όλοι οι άνθρωποι.

  Μ Η Ν ΩΘΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΥ
  ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ,επειδή θέλετε να πάρετε
  Ζεστό Ευρωπαικό Παραδάκι πάλι για τις ...αναστηλώσεις σας.

  ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΗΣΥΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΝΑΚΙ!

  ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΥ!

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΕΙ
  ακομη και
  Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ,
  ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΛΕΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Προς τις καλές πρακτόρισσες
  που υπερασπίζονται τον Πατριάρχη

  (κύριε Πατριάρχα μου, σκίζονται για σένα τα... κορίτσια, δώσε τους μεγάλη αύξηση!)

  να πω άλλη μια φορά,
  ότι αν κάνουν "ντού" οι αστυνομικοί στο Κονάκι διότι το Κονάκι ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ αυτή τη στιγμή, αν λέω κάνουνε "ντου"
  και ΣΥΜΒΕΙ κανένα κακό
  όπως ΚΑΚΗ ΩΡΑ
  έγινε το ΚΑΚΟ
  με τον ΆΔΙΚΟ ΧΑΜΟ
  του 23χρονου ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

  (έχω δώσει το σχετικο σύνδεσμο της παλιότερης ανάρτησής μου)

  ΤΟ Α Δ Ι Κ Ο και
  ΟΛΗ την ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ
  θα την έχει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

  Και έγραψα και πριν
  ότι αν συμβεί καμιά στραβή
  διοτι

  ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ...

  ΜΠΟΡΕΙ κάποιος λοστός να αιωρηθεί...

  (θυμηθείτε το μακαρίτη τον Τεμπονέρα παρακαλώ πώς αδικοχάθηκε με πολτοποιημένο κρανίο)

  ... ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ...και ...

  ΤΌΤΕ...

  Κλάφτα ω Χαράλαμπες!

  Ο ΒΟΛΓΑΣ ξαναλέω, ΔΕΝ θα τον ξεπλένει
  τον Παναγιώτατό σας,
  ω παμπόνηροι δικηγόροι του Εξαποδού
  που ΚΆΝΕΤΕ
  ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ντραμπούκικο και
  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΔΙΚΟ!

  ΔΕΝ θα τον ξεπλένει ούτε ο ΒΟΛΓΑΣ τον Παναγιώτατό σας, αν γίνει κανένα "ατύχημα", ξαναλέω προς εμπέδωσιν,
  η ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ,
  ΔΙΟΤΙ
  αυτός ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ στα παλικάρια τους καλογέρους, δια των ΜΑΤατζήδων του

  και δε σου λέω ΤΙ ΧΑΡΕΣ θα κάνει ΤΟΤΕ ο ωραίος Βλαδίμηρος!

  Δεν θα επανέλθω παρά μόνο αν υπάρξουν
  ΓΕΓΟΝΟΤΑ νεότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αγαπητέ Θάνο

  συγγνώμην για την καθυστέρηση της απάντησης αλλά ακόμα δεν έχω την πολυτέλεια να γράφω ό,τι θέλω όποτε θέλω.

  Δεν θα συμφωνήσω με την αποστροφή σου ότι άλλο οι μπολσεβίκοι και άλλο το σήμερα.

  Πιστεύω ότι οι ομολογητές είναι από την ίδια στόφα...

  Πρώτα η ΑΛΗΘΕΙΑ και κατόπιν όλοι οι άλλοι.

  Και προσοχή.

  Όχι η οποιαδήποτε "αλήθεια" αλλά η μία και διαχρονική ΑΛΗΘΕΙΑ (Εγώ ειμί η οδός και η Αλήθεια).

  Από τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο, την Αγία Ευφημία, τους Ομολογητάς του επί Βέκκου του Λατινόφρονος θανατωθέντας μαρτυρικώς και μέχρι τους σημερινούς π.Χρυσόστομο των Σπετσών και των εκεί μοναζουσών και τους Εσφιγμενίτες Πατέρες, το Πνεύμα είναι ένα.

  Και των διωκτών ομοίως...

  Ένα και το αυτό ανά τους αιώνας το πνεύμα:

  Να σβύσει το Πνεύμα...

  Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ.

  Για σκέψου: Διοκλητιανοί, Νέρωνες, Ιουλιανός παραβάτης, Άρειος, Πύρρος Σέργιος και ο εσμός των αιρετικών, ΕΝΑ πνεύμα δεν είχαν;...

  Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ της ΕΠΙΒΟΛΗΣ, της "κυριαρχίας"τους (δηλαδή του δαιμονικού εγωϊσμού τους) δεν ήταν;

  Μην μένουμε αγαπητέ στο εξωτερικό περιτύλιγμα των εποχών και των καιρών...


  Στώμεν Καλώς!

  Οι καιροί ΟΥ μενετοί
  και έχομεν χρείαν και νήψεως
  αλλά και διαρκούς εγρηγόρσεως!

  ΑΚΥΛΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΑΚΎΛΑ μου

  Το ακάθαρτο πνεύμα του Κακού,
  ναι ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ είναι ΈΝΑ.

  Και ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ του Θεού, επίσης ΕΝΑ είναι!

  Θα ήταν ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ,
  ΤΟΣΟ ΒΟΛΙΚΟ για την ίδια, τόσο ευχάριστο και ΑΝΩΔΥΝΟ,
  να πάει η Λυδία η Ρωσίδα, η νεομάρτυς με την "εκκλησία" των Ανακαινιστών.

  ΓΙΑΤΙ με το χαζό, το ΑΚΡΑΙΟ το ΠΕΙΣΜΑ της, να πάει να πεθάνει ΤΟΣΟ ΟΔΥΝΗΡΑ, η ευλογημένη;

  Αφού και ο πατέρας της που πήγε με τους Ανακαινιστές, ευλαβής ιερέας ήταν!

  Δεν ήξερε αυτός που ήταν και μεγαλύτερος στην ηλικία; Ήξερε η κοπέλα; Έλα μου ντε!
  Να μια εύλογη δήθεν, απορία!

  Άντε να εξηγήσεις τώρα αυτή τη Λογική της Εμμονής στην Παράδοση, στους ανθρώπους της εποχής μας.

  Αφού όλα τα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ιερατικά γεγονότα, ΙΔΙΑ θα ήσαν.

  Σαν τους ΟΥΝΙΤΕΣ του πάπα ένα πράγμα.

  Τἐλος πάντων.

  Μακάρι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος να μη δώσει το ο.κ. και μακάρι να ΜΗ χυθεί άλλο ΑΙΜΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ στο περιβόλι της Παναγίας,επειδή ο πόνος θα υπερπλεονάσει στις ψυχές των ανθρώπων.

  Εχω πειστεί από πολλά και διάφορα ότι "ήδη ενεργείται το Μυστήριον της ανομίας"

  Στώμεν Καλώς!

  Και ο Θεός σε έκαστον θα αποδώσει ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ του και κατά την ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ, της καρδίας του.

  Σ' ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Α,βλέπω ότι εδώ το γλεντάτε κανονικότατα!Λοιπόν είμαι 1000% με την άποψη του Θάνου.Αν και για να πω την αλήθεια ούτε οι "Εσφιγμενίτες" ούτε ο Πατριάρχης,σαν πρόσωπο,με συγκινούν.Καμία εκτίμηση δεν έχω στο πως χειρίζονται το θέμα.Τέλος πάντων ελπίζω να μην έχουμε τίποτα έκτροπα.
  Η αγιοποίηση του γ.Παϊσίου φαντάζομαι θα γίνει στα αμέσως επόμενα χρόνια.Η τυπική γιατί ο λαός την έχει ήδη κάνει.
  παπα-Κώστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ;-)
  Γεια χαρά νταν!

  παπα-Κώστα μου
  έκαστος

  (με βάση τις ΘΕΩΡΙΕΣ με τις οποίες μας πιπιλάνε τον εγκέφαλο οι πολιτικάντηδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα)
  κάθε άνθρωπος
  αναπτύσσεται ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ελεύθερος...

  (και πώς θα γινόταν να μην είναι ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ελεύθερος άραγε;)

  ...να πιστεύει ό,τι θεωρεί ως δίκαιο για οποιοδήποτε ζήτημα, αρκεί να ΜΗ βλάπτει ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ του άλλου.

  Άμα το βλάπτει, α χαχα...τότεε...ω τότε!

  Τότε τον επήρε ο άγγελος του Ολέθρου και τον εσήκωσε!

  Μα βρε παπα-Κώστα μου,
  κάθεται και αυτός ο Κύριος Σαβαώθ,
  ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΑΜΙΛΗΤΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ,
  και έχει αφήσει ΑΣΥΔΟΤΟΥΣ Δεσποτάδες,
  παπάδες, Πατριαρχάδες!

  Και καλά όσο δεν υπήρχε Ίντερνετ και τυφλεόραση.

  Τώρα που υπάρχουν και
  ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΑΚΙΑ
  που κυκλοφορεί στον πλανήτη;

  -ΠΟΣΟ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

  -ΚΑΙ ΟΜΩΣ.
  ΟΙ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ,
  ΤΟΣΟ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ!
  ΤΟΣΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΤΟΣΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΑΚΙΑ
  και τα
  Α Ν Τ Ε Χ Ο Υ Ν!

  -Αυτά είναι ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ!
  -ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Καλή μας σαλογραία να μας ΖΗΣ!
  Προς δε τους Θάνους, παπαΚώστιδες και όσους εχουν
  πνεύμα; λέγω ταπεινά
  "Πατάξατε μεν ακούσατε δε!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αν και συνηθως δεν θέλω να αρχιζω ατερμονους διαλόγους για τα θέματα οι οποιοι στο τελος δεν οδηγουν πουθενα, εν τουτοις ας πω μια ακομα αποψη ετσι για να συνεχιστει η επικοινωνια, μιας και το ενδιαφερον ολων για το θεμα ειναι μεγαλο...

  Ακυλα καλε μου φιλε επιτρεψέ μου να εχω μεγαλες αμφιβολίες για την πνευματικη σχεση των Εσφιγμενιτων πατερων με ολους τους Αγίους της Πίστης μας και τους μαρτυρες μας...

  Οι Αγιοι και οι Πατερες της Εκκλησιας μας σε όλη αυτη την δισχιλιετή ιστορία του Χριστιανισμού έζησαν σε εποχές που σίγουρα υπήρχαν διεφθαρμενοι, αιρετικοί και γενικά κληρικοί που εξώκοιλαν...

  Και ναι ισως μερικοί να σταθηκαν σε αυτούς αλλα η συντριπτική πλειοψηφία τους εγκατελειψε δινοντας το παραειγμα και στο πληρωμα της Εκκλησίας...
  Αν ο Πατριαρχης σφάλει να εισαι βέβαιος οτι ο Κύριος θα οικονομήσει να ξεχαστεί και να μείνει μόνο στην εκκλησιαστική ιστορία το ονομά του με μαυρα γραμματα...

  Δεν ξέρω (γιατι δεν είμαι ο Θεός) να κρίνω με τι όνομα θα μείνουν στην εκκλησιαστικη ιστορία οι Εσφιγμενίτες...
  Βιαζεσαι πολυ να τους ανακηρυξεις ισους με τους Μαρτυρες της Πίστης μας την ίδια ώρα που ισως "καταδικάζεις" τον Γεροντα Παίσιο!!!! (το βαζω σε εισαγωγικα γιατι κανεις δεν μπορει να καταδικασει κανεναν)...

  Σαλογραία μου δεν είμαστε ουτε σαν τους Ουνιτες ουτε σαν κανεναν...
  Τηρούμε την θρησκεια που μας παρεδωσαν ο Κύριος, οι Απόστολοι,οι Αγιοι και οι Πατερες μας και φροντιζουμε για την σωτηρια της ψυχης μας ο καθενας οπως μπορεί...
  Καλό θα ηταν να φροντιζαν για το ιδιο ο Πατριαρχης και οι Εσφιγμενίτες...
  Ο διαβολος για να αρχισει πόλεμο χρειαζεται 2 μερη...
  Αν το ενα εκ των δύο δεν υπακούσει στα κελευσματά του τοτε χανει το παιχνιδι.... ο διαβολος.

  Αν ο Πατριαρχης τελικά κηρυξει την Ενωση των Εκκλησιων με αποδοχη αιρετικων θέσεων του Παπα (κι αυτο το επιτρεψει ο Κυριος) τοτε θα δουμε ποιος θα αντιδρασει.... Γιατί τοτε και μονο τοτε οπως λενε οι πατερες μας μπορει και πρεπει ο Χριστιανός να αντισταθεί... Στην αίρεση.

  Μεχρι τοτε εφοσον ο Πατριαρχης απλα (και πιθανως παραβατικα) συμπροσεύχεται και επικοινωνεί με τον Παπα οφείλουμε μεν να τον ελεγχουμε και να τον παρατηρουμε αλλά αυτό απέχει πολύ μεχρι την ΜΗ μνημονευση....

  Τελοσπαντων ολα αυτα δεν τα λεω με την εννοια του να παταξω οποιονδηποτε οπως λεει κι ο ανωνυμος φίλος 10.36.
  Κι ακουω ολες τις αποψεις...
  Το μονο που θελω να επαναλαβω για μια ακομα φορα ειναι ηρεμια προς ολες τις πλευρες προσευχη κι αγαπη....
  Προσωπικα αν ημουν ο Πατριαρχης θα πηγαινα στην Μονη Εσφιγμενου να συζητησω ολα τα θεματα με τοςυ μοναχους να βρουμε μια ακρη για την Ορθοδοξια μας....
  Αν δεν ειχα κατι να φοβηθώ κι αν θεωρουσα οτι κανω το χρεος μου ως Οικουμενικος Πατριαρχης κι οχι μια φιλαιρετικη κινηση με ψηλα το κεφαλι κι αγαπη θα προσπαθουσα να ερθω σε επικοινωνια με τους πατερες της Μονης.
  Οσο δεν το κανει ο Πατριαρχης δεν ειναι καλο...

  Κι αν ημουν Εσφιγμενιτης πατερας θα μνημονευα τον Πατριαρχη στις ακολουθιες μου αλλα ταυτοχρονα θα του εστελνα συνεχως υπομνηματα προσοχης για τις σχεσεις του με τον Παπα και θα τον καλουσα να συζητησει μαζι μας για να κατανοησουμε τις προθεσεις του....

  Αυτη νομιζω θα ηταν μια σωστη και διαλακτικη σταση.... εφοσον ξαναλεω ο Πατριαρχης δεν εχει κηρυξει καποια αιρετικη ενωση των Εκκλησιων....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Γράφει

  ο ΘΑΝΟΣ:

  «Αν ο Πατριαρχης τελικά κηρυξει την Ενωση των Εκκλησιων με αποδοχη αιρετικων θέσεων του Παπα (κι αυτο το επιτρεψει ο Κυριος) τοτε θα δουμε ποιος θα αντιδρασει.... Γιατί τοτε και μονο τοτε οπως λενε οι πατερες μας μπορει και πρεπει ο Χριστιανός να αντισταθεί... Στην αίρεση.»

  .......................
  Αγαπητέ Θάνο

  Αυτά τα «τοτε και μονο τοτε» λένε,
  δυστυχώς κατά κόρον,
  οι «συντηρητικοί αντι-οικουμενισταί»,
  όπως π.χ. ο Μητροπολίτης Ν(εου)Η(μερολογίου) Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος κ.ά.

  Η διδασκαλία αυτή ΔΕΝ είναι Ορθόδοξη, όμως,
  αλλά «νεοπατερική», άρα αιρετική.

  Οι Άγιοι Πατέρες, ΤΟΣΟ ΜΕ τα συγγράμματά των
  ΟΣΟ ΚΑΙ με το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ των διδάσκουν ότι πρέπει να φεύγουμε ΑΜΕΣΩΣ από τον αιρετικό «επίσκοπο», όπως ακριβώς φεύγουμε με απότομο πήδημα από ένα φαρμακερό φίδι!!! (Μέγας Φώτιος).

  Διότι ΜΙΑ μόνο κουβέντα του αιρετικού ΜΠΟΡΕΙ να δράσει ΟΠΩΣ το δηλητήριο του φιδιού και να μας δηλητηριάσει πνευματικώς.

  Συνεπώς, αλίμονο αν περιμένουν οι Ν(εο)Η(μερ). την επίσημη κήρυξη της «Ενώσεως των Εκκλησιών», η οποία μπορεί να ΜΗ γίνει και ποτέ, για ν’ αποκηρύξουν τους αιρετικούς Οικουμενιστάς!


  Αλίμονο, διότι ΩΣ ΤΟΤΕ, όλοι οι ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ
  με την ΑΙΡΕΣΙ θα έχουν,
  άλλος λιγώτερο και άλλος περισσότερο, δηλητηριασθεί πνευματικώς!

  Το θέμα αυτό το εξαντλεί πλήρως
  και με απόλυτη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ από τους Πατέρες ο π. Ευθύμιος ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ στην απάντησή του σ’ ένα βιβλιαράκι της Ι.Μ. Πειραιώς του ΝΗ, το οποίο αποσκοπεί στο ν’ ανατρέψει το πρόσφατο (2012) βιβλίο του π. Ευθυμίου με θέμα τον 15ον Κανόνα της ΑΒ Συνόδου.

  Το εν λόγω άρθρο του π. Ευθυμίου είναι 170 περίπου σελίδες και είναι δημοσιευμένο στο πιο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ», αλλά νομίζω και στο διαδίκτυο.

  Με αγάπη Χριστού
  Δημήτριος Χατζηνικολάου
  Ιωάννινα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Θανάκο μου
  την απάντησή σου προς τον κ.Δημ.Χατζηνικολάου, την προώθησα στον ίδιο, να ΛΎΣΕΤΕ τα θέματα οι ΔΥΟ σας.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ σήμερα, ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ
  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΑΛΙ.

  Εδώ θα ανεβάσω ΜΟΝΟ σχόλια ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗς ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
  και σχόλια προσώπων των οποίων θα γνωρίζω το ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

  Εσείς διαβάζετε εμένα που γράφω με το ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΝΩΝΥΜΑ.
  ΑΝΙΣη αυτή η αντιπαράθεση και άδικη.

  Το λέω αυτό διότι κάποιοι-όχι εσύ καλοπροαίρετε, άγνωστέ μου Θάνο- που ρίχνουν

  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥΣ,
  λάσπη για το ζήτημα που θίξαμε.

  θΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΣΠΗ.

  ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ αυτή τη λάσπη
  ΓΙΑ ΤΟΝ πλανημένο ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥΣ.

  ΟΠΟΙΟΣ ΈΧΕΙ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ, ΕΔΏ
  και
  ΕΠΙ ΤΟΥ Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ
  (και ΟΧΙ εκτός του θέματος)

  με το ΑΛΗΘΙΝΟ του ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,
  να εκφράσει τη γνώμη του.

  Μας ενδιαφέρει ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, πραγμα παράδοξο για τις μερές μας, αλλά ΝΑΙ, ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.
  ...................
  ΛΟΙΠΟΝ...
  -ΤΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε Ξ Ο Ν Τ Ω Σ Η Σ
  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ κυρ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΥ;

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ μας,ενώ ηδύνατο,
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΟΝΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ;

  -Δεν το κατάλαβες , Πατριαρχούκο μου;
  Ε, να στο πει η τρελόγρια.

  ΔΕΝ εξόντωσε τους ΣΤαυρωτήδες του ο ΧΡιστούλης
  για να δώσει ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ και στους επόμενους Πατριαρχάδες ΚΑΙ ΣΤΟΥς πάπες,

  να ΜΗ σκοτώνουν και να ΜΗ ΚΑΙΝΕ ανθρώπους ζωντανούς στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ,

  ΑΜΑΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ πάλι και πάλι...

  ΓΙΑΤΙ ΠΙΑ ΤΟΣΗ ΤΥΦΛΩΣΗ;

  -Στο ξαναλέω, μωρή σαλογραία, τι όλο ρωτάς σαν ανεγκέφαλο; ράφτο πια το απύλωτο!

  -Είναι ποοοοοολάαααα ΤΑ ΛΕΦΤΆ, τζάνε μου!!!
  ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, κακομοιρούλη μου εσύ, άσχετοοοο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. http://attikanea.blogspot.gr/2013/07/blog-post_2893.html

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Συμφωνω σε όλα οσα λετε για την αιρεση και την απορριψή της αγαπητε μου κ Χατζηνικολαου...

  Ομως τα παραδειγματα που φερατε ειναι (ακομα) ατοπα κατα την γνωμη μου...
  Ο Μεγας Φωτιος μιλουσε κυριως για τον αιρετικο Παπισμό και με σαφη πανορθοδοξη καταδικη για τις αιρετικες διακηρυγμενες θεσεις του...
  Μετά από αφορισμους κλπ...

  Ελπίζω να μην θεωρειτε την δικη σας θέση και των Εσφιγμενιτών ως συλληβδην ορθόδοξη καταδίκη ως αιρετικου, του Οικουμενικου Πατριάρχη;
  Κάθε άλλο θα ελεγα...

  Η στάση των Ορθοδόξων Εκκλησιών αλλά και των Ορθοδόξων πιστών σε συντριπτική πλειοψηφία μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάτι τέτοιο...

  Σας ξαναλέω ότι θα φανει ξεκάθαρα μόνο όταν ο Πατριάρχης μας πει εν ολιγοις, να μνημονεύουμε και τον Πάπα στις ακολουθίες μας....
  Αλλά δεν νομίζω να συμβεί πολύ σύντομα...

  Την εν γένη πορεία προς το λάθος του Πατριάρχη και των Οικουμενιστών την διαπιστώνω κι εγω και πολλοί άλλοι Ορθόδοξοι αλλά.... μέχρι εκεί.

  Νομίζω όμως το θέμα των Ενωτικών και των Ανθενωτικών λύθηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια για τους Ορθοδοξους...

  Οταν η Ορθόδοξη Εκκλησία έλαβε την οριστική κι αμετάκλητη απόφαση αποκοπής των Ρωμαιοκαθολικών...

  Και τότε εμφανίστηκαν αντιδρώντες στην απόφαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι Ουνιτες (το τεχνικό κατασκεύασμα του Παπα) οι οποίοι δεν δέχθηκαν να ΜΗΝ μνημονεύουν τον Πάπα γιατί έτσι είχαν μάθει επί αιώνες...(να μνημονεύουν τον Παπα)... και φυσικά αποκοπηκαν κι αυτοί απο το Σώμα της Εκκλησίας χειροτονωντας δικους τους ιερείς κι επισκοπους με την ευλογια του Παπα!!!...

  Τι να κάνουμε έτσι είναι...
  Ο Διαβολος προσπαθεί να πιασει από κάπου παντα τους Ορθοδόξους...
  Το εαν το επιτυγχάνει είναι του καθενός αλλά και ολοκληρης της Εκκλησίας μέγα θεμα...

  Οπότε αναμενουμε την ανακηρυξη από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε αιρετικους του Πατριαρχη και των Οικουμενιστων...
  Μεχρι τότε...

  ΥΓ. Τα περι Νεοημερολογητων κλπ που αναφερεστε κ Χατζηνικολαου τα αφηνω ασχολιαστα για να μην δυσαρεστούνται μερικοι φιλοι μας, μιας και δεν ειναι και επι του παροντος θεματος...
  (οπως ειδα τα εστειλε η αγαπητη μου Σαλογραια προσωπικως σε εσας...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ;-) Θανάκο μου

  -είπαμε το υποκοριστικό λογω μητρικών συναισθημάτων απέναντί σου-

  μπορούμε να απαντήσουμε τα μύρια στο τελευταίο σου σχόλιο, αλλά δεν θα το κάνουμε διοτι ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΧΕΙ εκκλησιολογική κουβέντα καλοκαιριάτικα;

  Αν κάποιος επιθυμεί ας δει παλιότερες αναρτήσεις μου για τον "Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και τη ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ του ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κωσταντινουπόλεως", που ΕΠΡΑΞΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, όπως επίσης και τα σχετικά με τον Τρύφωνα Μπογδανόπουλο, τον Εσφιγμενίτη μοναχό και τον άδικο χαμό του, στο Άγιο Όρος, πριν λίγα χρόνια, λόγω άλλης πολιορκίας της Μονής από τους ΜΑΤατζήδες κατ' εντολήν των ..αγίων πατέρων της ιεράς κοινότητος, βεβαίως, βεβαίως...

  Τα εγκλήματα εις βάρος αθώων ακόμη και στο χώρο της εκκλησίας, τέλος δεν έχουν.

  ΑΥΤΑ τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, εις βάρος της Αγάπης που εκήρυξε ο Χριστός, αυτά τα εγκλήματα από μεγαλόσχημους ρασοφόρους με τίτλους βαρείς, όταν θα έρθει το ΠΛΗΡΩΜΑ του χρόνου, θα φέρουν και τον Αντίχριστο, τον Υιό της Ανομίας, ως συμφιλιωτή και συμβιβαστή όλων των θρησκειών και των φονταμενταλισμών και ΤΟΤΕ βέβαια θα είναι η εσχάτη εκείνη πλάνη ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ όλων από όσες προηγήθηκαν.

  Καλημέρες και φώτιση μακάρι να έχουμε όλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Aνων. που μου στειλες ενα σύνδεσμο προ ολίγου,
  δεν πρόσεξες.

  Είχα αποσύρει την ανάρτηση αλλά μια και επιμένετε να στέλνετε λάσπες, σας λέω ότι οι λάσπες που μου στείλατε είναι έωλες, τουτέστιν μπαγιάτικες εντελώς και, ΔΕΝ θα πάρουμε.

  Μια και επιμένετε ομως
  θα την αφήσω την ανάρτηση για περισσότερο χρόνο ώστε να τη μελετάτε καλύτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 29. Προς Ανών. μανταμίτσα ή... μανταμήτσο

  Ελαβα και το δεύτερο δημοσίευμα που η ανωνυμία σου, μου έστειλε.

  ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ κότσια ε, για κάτι ΕΠΩΝΥΜΟ, από μέρους σου;

  Καλά, δεν πειράζει.

  Εσύ να είσαι καλά χρυσούλι μου.
  Εδώ θα τα χαλάσουμε;

  Μπράβο, όμως, καήλα που έχεις καλοκαιριάτικα, αντί να πας για κανένα μπάνιο, να χαλαρώσεις,

  να μου στέλνεις βιδωμένα αρθράκια που ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ των αγιορειτών κλπ "πατέρων".

  -Ειναι ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, βλέπεις γραία μου...
  Τι το ΠΣΑΧΝΕΙΣ;

  -ΔΕΝ το ψάχνω! ΤΟ ΞΕΡΩ!

  Όσοι αναγνώστες, ωστόσο, έχουν
  ένα δράμι ΣΩΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ,
  ΈΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ προ πολλού, ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

  Ξαναλέω μόνο, αγαπητοί, προσέξτε, ΜΗΝ γίνει κανένα νέο "ατύχημα" διότι ...
  ΤΩΡΑ ΔΕΝ βρισκόμαστε στην εποχή του Λατινόφρονα Πατριάρχη Βέκκου, που ΚΡΕΜΑΣΕ ΚΑΙ ΕΚΑΨΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ, τους Ζωγραφίτες Αγίους Πατέρες
  του Αγίου Όρους, για χάρη του φίλου του του μιαρότατου πάπα.

  Τώρα ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΜΠΟΣΟ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ, ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.


  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ,
  ΟΎΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ Στάλιν, όπου οι Σεργιανιστές "άγιοι" επίσκοποι, και " πατριάρχης" ΣΚΟΤΩΝΑΝ τους Ορθόδοξους Ρώσους πιστούς (εκατομμύρια οι Ρώσοι νεομάρτυρες) και τους έστελναν στα κάτεργα, επειδή ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ εκκλησιαστικώς ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

  ΣΗΜΕΡΑ, που διεκδικούν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΒΑΤΕΣ,
  ΟΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ,
  λέτε ότι δεν ΘΑ ΒΡΟΥΝ το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΙΚΙΟ τους;

  -ΘΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝΕ, αγαπητοί,
  ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!!!

  Αυτά τα λίγα προς το παρόν
  και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

  Ελπίζουμε να είναι ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ.

  ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙ Η ΣΥΝΕΣΗ
  στην ...Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
  ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ
  ΌΤΙ ηγούμενοι
  και ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ που ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
  ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΤατζήδων,

  ΜΕ την ΑΣΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ Β Ι Α Σ,
  ΜΟΝΟ " αγιοι πατέρες"
  και μόνο Πατριάρχης Ορθοδοξων ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ να είναι.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Για το θέμα της ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ μια και συνεχίζετε όπως βλέπω τη συζήτηση. Διάβασα ανακοίνωση της "Ιεράς Κοινότητος" για το θέμα της Εσφιγμένου.

  Τι να πει κανείς;Οι άνθρωποι της "ιεράς κοινότητος" είναι ΘΛΙΒΕΡΟΙ.

  Δέχονται την κριτική ΑΡΚΕΙ να είσαι ΜΑΖΙ τους, για να μπορούν να σου κόψουν το κεφάλι όποτε θέλουν (λέγε με Σωτηρόπουλο...). λες και οι ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ, δεν δημιούργησαν "σάλο" με την διακοπή του μνημοσύνου ΤΟΣΩΝ και ΤΟΣΩΝ πατριαρχάδων που ήρθαν οικουμενικές σύνοδοι να τους αναθεματίσουν. Αλλά, βλέπεις, σταματήσανε να διαβάζουν την Κυριακή της Ορθοδοξίας τα αναθέματα και ΧΑΣΑΝΕ το μπούσουλα...

  Η ανακοίνωση της ιεράς κοινότητας είναι! Αυτή "έφα"αυτή το είπε το ..θέσφατον, επομένως "σκάστε και κολυμπήστε" οι Εσφιγμενίτες και όποιος έχει το μαχαίρι της Εξουσίας και της Αστυνομίας με το μέρος του, τρώει το πεπόνι.
  Εξ ορισμού, λοιπον, αυτοί οι της "ιεράς κοινότητος" έχουν... "δίκαιο!" .

  Ο Πατριάρχης τους κηρυξε σχισματικούς τους Εσφιγμενίτες, άρα τελειώσαμε...

  Αυτοί, οι Εσφιγμενίτες, δεν μπορούν να πουν ότι ο πατριάρχης είναι σχισματικός (ειρωνεύομαι)...τι το κάναμε;

  Ο Πατριάρχης είναι στην δικαιοδοσία τους
  ή αυτοί στη δικαιοδοσία του;;

  Είναι τέλειοι οι "άγιοι πατέρες" της "Ιεράς Κοινότητος"...ακατάσχετη ΦΛΥΑΡΙΑ και ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑ για να ΣΥΓΚΑΛΥΨΟΥΝ την ΑΛΗΘΕΙΑ...

  Είναι κατά την "ιερά κοινότητα" υπεύθυνοι οι Εσφιγμενίτες που ταράζουν την ησυχία του τόπου!!!

  (όπως άλλοτε ήταν "υπεύθυνοι"βέβαια οι Ζωγραφίτες που ...σύγχυσαν και τον λατινόφρονα πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Βέκκο και τον... ανάγκασαν στην πλήρη πατριαρχική του ...αγάπη, να τους ΚΡΕΜΑΣΕΙ και να τους ΚΑΨΕΙ ζωντανούς....)
  Παλουκώστε τους τους Εσφιγμενίτες λοιπόν "άγιοι πατέρες" της "Ιεράς Κοινότητος"και κύριε Βαρθολομαίε πατριάρχη και ο... αλλάχ θα είναι μαζί σας!!

  ΑΚΥΛΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Aγαπητοί ΜΗΝ κουράζεστε
  να στέλνετε επιπλέον μηνύματα.

  ΔΕΝ πρόκειται να σας δώσω βήμα ενάντια στους Μαρτυρικούς Εσφιγμενίτες.

  Ο,ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ την ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ, σας θυμίζω, το είπε και κάποιος υπουργούλης

  (δε θυμάμαι ποιος)

  ΔΕΝ είναι και ΗΘΙΚΟ!

  Να το θυμάστε παρακαλώ.

  (Ο υπουργούλης ΕΚΦΩΝΗΣΕ πριν κάμποσο καιρο
  την αμίμητη ατάκα :

  "Ό,τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό"!!!!

  ΕΜΕΙΝΕ η φράση του,
  στην κοινοβουλευτική Ιστορία του Ελλαδιστάν μας.

  ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ!

  Κρίμα που δε ζεί το φοβερό Μαλβινάκι , να σχολιάσει με τον αμίμητο τρόπο που ΜΟΝΟ αυτή ήξερε να το κάνει.


  ΑπάντησηΔιαγραφή

  ΑπάντησηΔιαγραφή