Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

Σχόλιο του Φώτη Κόντογλου στο Μεγάλο Ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφσκη

.............................Αγαπημένο μου
επειδή σήμερα στο όνομα της καλής συνεργασίας των λαών, προωθούνται ανερυθριάστως οι προδοσίες και οι αιρετικές συμπροσευχές- συλλείτουργα επισκόπων και Πατριαρχών που πληγώνουν αθεράπευτα  τα θέματα συνειδήσεων λαϊκών και μοναχών,  ακολουθούντων τα της Ορθοδόξου  Πίστεως, σού παραθέτω σκέψεις του Φώτη Κόντογλου με αφορμή μοναδικό  κείμενο του Ντοστογιέφσκι.

Παρότι το κείμενο σχολιάστηκε  λίγο πριν πεθάνει ο Κόντογλου το 1965, έτος και της Άρσης των Αναθεμάτων από τον Μασώνο Πατριάρχη Αθηναγόρα, και ενώ έχει κυλήσει έκτοτε, πολύ νερό Αποστασίας,  κάτω από το αυλάκι, νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ άλλοτε.

Το αφιερώνω με πολλή αγάπη εκεί που αξίζει να αφιερωθεί:

Σε όλους τους πεσόντες υπέρ των Ιερών και Οσίων που μας παραδόθηκαν από πραγματικά Αγίους Πατέρες, στις καρδιές των οποίων το Πνεύμα το Άγιο έβρισκε την τέλεια Ανάπαυση.

Η Παναγία, η   Κυρία του Αγίου Όρους  θα τους ανταποδώσει και θα γράψει το όνομά τους, με χρυσά γράμματα στην Ιστορία του Περιβολιού της.


Σαλογραία
Πάντα εν Πάτραις -Σεπτέμβρης  2011
..............................................................................
.............................................................................
Γράφει ο Φώτης Κόντογλου: 

Πολλά, αμέτρητα, είναι όσα γραφήκανε για τον Πα­πισμό, αλλά λίγα είναι σαν αυτά που έγραψε για το αινιγμα­τικό τούτο σύστημα ο πλέον βα­θυστόχαστος κι' αποκαλυπτικός Ρώσος συγγραφέας Θεόδωρος Ντοστογέφσκης.

Τούτο το μοναδικό κείμενο είναι ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο του «Τ' Αδέρφια Καραμάζωφ», κι' αυτό το κεφάλαιο έχει για επανώγραμμα «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής».

Ο Ντοστογέφσκης, μ' όλο που είναι ένα φιλο­σοφικό πνεύμα, ωστόσο στον «Μέγαν Ιεροεξεταστή» αισθάνεται και γράφει σαν Ορθόδοξος, που ξέ­ρει καλά ποιος είναι ο αληθινός Χριστός κι' η διδασκαλία του.

Στον «Μέγαν Ιεροεξεταστή» βάζει τον Χριστό αντιμέτωπο με τον ψεύτικο αντιπρόσωπό του στη γη, με τον Ιησουίτη Ιεροεξεταστή, το φοβερό τέρας που έκαιγε τους «αιρετικούς» στ' όνομα του Χριστού, ένα πράγμα απίστευτο κι' ακατανόητο.

Είναι τρομερό να σκεφθή κανένας τι μπορεί να κά­νη ο διάβολος για να δυσφημήση τον Χριστό, αφού φτάνει στο σημείο να φαίνεται ο σατανάς πως είναι ο ίδιος ο Χριστός!

Σ' αυτό το παράδοξο κείμενο του Ντοστογέφσκη, ο Ιεροεξεταστής κάνει μια μακρυά εξομολό­γηση στον Χριστό, που δεν βγά­ζει μήτε μια λέξη από το στόμα του για να δώση απάντηση στα ερωτή­ματα του ιεροδικαστή, και για τούτο αποκρίνεται ο ίδιος σε όσα ερωτά.

Με άλλα λόγια, όσα λέγει είναι ένας καταθλιπτικός μονόλογος που βγαίνει από το στόμα κάποιου πλά­σματος που θαρρείς πως ανέβηκε από την κόλαση.

Ο Ιεροεξεταστής καταδίκασε κάποιους «αιρετικούς» σε θάνατο με τη φωτιά, κι' αφού έγινε θανάτω­ση στη μεγάλη πλατεία μιας σπανιόλικης πολιτείας, γύρισε πίσω στο κελλί του, που βρισκότανε στο κτί­ριο του «Ιερού Δικαστηρίου», ικανοποιημένος πως έκανε το χρέος του, κατά το σύστημα που υπηρε­τούσε μ' έναν φρικτόν φανατισμό.

Το σύστημά του ήτανε ένας Χρι­στιανισμός όχι όπως τον δίδαξε ο Χριστός, αλλά παραμορφωμένος κι' αγνώριστος ολότελα, μέχρι που να μοιάζη με θρησκεία του αντιχρίστου, κι' αυτό έγινε για να μπορούνε οι άνθρωποι να τον δεχτούνε, επειδή εκείνα που παραγγέλνει και που ζητά ο Χριστός από τους πιστούς του είναι, κατά τη γνώμη του Ιεροξεταστή και των ομοίων του, απόλυτα κι' ανεφάρμοστα, υπεράνθρωπα κι' απάνθρωπα.

Δηλαδή ο Χριστιανισμός έγινε ένα σύστημα σαν τα άλλα ανθρώπινα συστήματα, μια κοσμική εξουσία που έχει στην εξουσία της τους πιστούς της, και που τους διοικεί, τους κρίνει και τους καταδικάζει όπως η πολιτική εξουσία.

Από τον Χριστό κράτησε μοναχά το προσωπείο, κι' ό,τι κάνει, λέγει πως το κάνει στ' όνομα του Χριστού, ενώ το κάνει στ' όνομα του σατανά.

 Για τούτο ο Ιεροεξεταστής ολοένα αναφέρει τον διάβολο με σεβασμό, και τον ονομάζει «Αυτός», «το Μέγα και Σοφό Πνεύμα», «το Σοφό και ισχυρό Πνεύμα».

Αλλά αναπάντεχα, ενώ ο Ιεροεξεταστής ήτανε ικανοποιημένος που έκαψε τους αιρετικούς, υπηρετώντας το σύστημα της Παπικής Εκκλησίας, αναπάντεχα φα­νερώνεται ο Χριστός μέσα στον δρόμο, κι' ο κόσμος τρέχει από πί­σω του, κλαίγοντας από συγκίνη­ση.

Με όλο που δεν λέγει ποιος είναι, κι' ούτε βγάζει μιλιά από το στόμα του, ωστόσο όλοι καταλάβανε πως ήτανε ο Χριστός.

Τρέ­ξανε λοιπόν και του πήγανε τους αρρώστους τους, κι' Εκείνος τους θεράπευε, ανάστησε μάλιστα κι' ένα πεθαμένο παιδάκι, μπροστά στην καθεδρική εκκλησιά της Σεβίλλιας, εκεί που καίγανε τους «αιρετικούς» στ' όνομά του.

Εκείνη τη στιγμή πέρασε από κει ο Ιεροεξεταστής, ψηλός, κοκκαλιάρης, καραμουντζωμένος και κατσουφιασμένος, ίδιος σκιάχτρο, με βαθουλωμένα μάτια που βγάζανε σπίθες, γέρος ενενήντα χρονών.
Μόλις είδε τον Χριστό και το θαύμα που έκανε, έδωσε διαταγή στην «αγία φρουρά», που τον φύλαγε, να τον πιάσουνε.

Πιάσανε λοιπόν τον Χριστό, κι' ο λαός, που λίγο πριν έκανε σαν τρελλός από τη χαρά του για τον Χριστό, άνοιξε δρόμο, ταπεινά κι' υπάκουα, για να περάσουνε οι στρατιώτες με τον κατάδικο τον Χριστό, κι' όλοι σκύψανε ως τη γη μπροστά στον Ιεροεξεταστή.

Και κείνος βλόγησε σιωπηλά τον λαό, και γύρισε στο διαμέρισμά του, όπως είπαμε στην αρχή.

Αυτή τη διήγηση την παρου­σιάζει ο Ντοστογέφσκης σαν λογο­τεχνικό έργο του Ιβάν Καραμάζωφ, που ήτανε ένας από τους γυι­ούς του γέρου Καραμάζωφ, σπου­δασμένος στην ευρωπαϊκή φιλο­σοφία.

Και το διαβάζει στον μι­κρότερο αδελφό του, τον Αλιόσα, που είχε γίνει καλόγερος, υποτα­κτικός σ' έναν άγιο γέροντα ξομολόγο, έναν «στάρετς», όπως τους λέγουνε στα ρωσικά.

Ο Αλιόσας, κάθε τόσο διακό­πτει τον Ιβάν που διαβάζει, και κάνει κάποιες παρατηρήσεις.

 Αυτές δε τις βάζω στο κείμενο του Ντοστογέφσκη που δίνω παρακάτω, για να μην κόβεται ο μονόλογος του Ιεροεξεταστή.

Πρέπει να σημειώσω πως αυτό το κείμενο δεν το αφήνω όπως εί­ναι γραμμένο από τον συγγραφέα, άλλα το άλλαξα κάμποσο, σε πολ­λά το άλλαξα πολύ, σε άλλα μέρη το συντόμεψα και σε άλλα μέρη προσπάθησα να το κάνω πιο απλο­ποιημένο, ώστε να το καταλάβη ο αναγνώστης καλύτερα.

Το ύφος του Ντοστογέφσκη, επειδή είναι νευρικό, ακατάστατο, και συχνά έχει κάποια βορεινή αοριστία, το άλλαξα, κάνοντάς το πιο ήσυχο, πιο καθαρό και πιο απλό, για να νοιώση ο αναγνώστης τα δύσκο­λα και βαθειά νοήματα πιο εύκολα.

Κάπου-κάπου έβαλα και κάποια λόγια του Χριστού από το Ευαγγέ­λιο, που δεν τα έχει ο Ρώσος συγγρα­φέας, για να γίνουν οι ιδέες του πιο χειροπιαστές, καθώς και μερι­κά εξηγητικά λόγια και υποσημειώ­σεις.

Η βάση, που απάνω της είναι γραμμένος «ο Μέγας Ιεροεξεταστής», είναι, με απλά λόγια, τού­τη:

 Πως ο Παπισμός είναι ένα σύστημα φοβερό, βγαλμένο από την αμαρτωλή και πονηρή διάνοια του ανθρώπου, που θέλει να εξουσιάζη απάνω στους ανθρώπους και να τους κάνη υποτακτικούς του, χωρίς αγάπη, χωρίς πίστη, χωρίς τίποτα χριστιανικό, αλλά γεμάτο από το πνεύμα του διαβό­λου, που λέγει όμως πονηρά πως η εξουσία του προέρχεται από τον Χριστό, και πως ό,τι κάνει το κά­νει εν ονόματί Του.

Αυτή η σατα­νική υποκρισία είναι το μυστικό αυτού του συστήματος, που το κρύβουνε καλά οι ιερωμένοι του.

 Αλλά ένας από αυτούς, ο Μέγας Ιεροεξεταστής, από την οργή που ένοιω­σε σαν είδε τον Χριστό να έρχεται πάλι σε τούτο τον κόσμο για να χαλάση το «μεγάλο» έργο που έγινε μεν στ' όνομά του, χωρίς όμως να έχη σχέση μ' αυτό το έργο ο ίδιος ο Χριστός, από την παραφορά του λοιπόν το φανερώνει, φωνάζοντας στον Χριστό:

«Εμείς δεχθήκαμε το ξίφος του Καίσαρα, που δεν θέ­λησες να το πάρης Εσύ, κι' έτσι σε πετάξαμε Εσένα κι' ακολουθή­σαμε Αυτόν», δηλαδή τον διάβολο.

Σήμερα που γίνονται τόσες συζητήσεις απ' αφορμή της κίνησης που σηκώθηκε άξαφνα για το σμίξιμο του Βατικανού με το Οικουμε­νικό Πατριαρχείο, κίνηση που προ­έρχεται από το πνεύμα του κόσμου τούτου, που ενσαρκώνει ο Παπι­σμός, κι' επειδή οι πολλοί, σχεδόν όλοι, είναι ακατατόπιστοι στα ζη­τήματα της θρησκείας, και δεν γνω­ρίζουν τι αντιπροσωπεύει ο Πα­πισμός και τι αντιπροσωπεύει η Ορθοδοξία, θεώρησα καλό να γρά­ψω μερικά άρθρα σχετικά μ' αυτά τα θέματα, κι' ανάμεσα σ' αυτά είναι και τούτο που γράφω απ' αφορμή του «Μεγάλου Ιεροεξεταστή» του Ντοστογέφσκη.

***
Στον μονόλογο που λέγει ο Μέ­γας Ιεροεξεταστής μπροστά στον Χριστό που στέκεται βουβός, γί­νεται πολύς λόγος για τους τρεις πειρασμούς του Χριστού.

Γι' αυτό, καλό θα είναι να κυττάξουμε τι λέγει το Ευαγγέλιο γι' αυτούς τους πειρασμούς.

Ας πάρουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο:

«Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις την έρημον υπό του πνεύματος, πειρασθήναι υπό του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και προσελθών αυτώ ο πειράζων είπεν "ει υιός ει του Θεού, ειπέ ίνα οι λί­θοι ούτοι άρτοι γένωνται".

Ο δε αποκριθείς είπε: "Γέγραπται, ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ' επί παντί ρήματι εκπορευομένω δια στόματος Θεού".

Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν πόλιν, και ίστησιν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού, και λέγει αυτώ:

"Ει υιός ει του Θεού, βάλε σεαυτόν κάτω. Γέγρα­πται γαρ ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου, και επί χειρών αρούσι σε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου".

Έφη αυτώ ο Ιησούς: "Πάλιν γέγραπται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου".

Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διά­βολος εις όρος υψηλόν λίαν, και δείκνυσιν αυτώ πάσας τας βασι­λείας του κόσμου και την δόξαν αυτών, και λέγει αυτώ:

"Ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσών προσ­κυνήσης μοι". '

Τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς:

"Ύπαγε οπίσω μου σα­τανά. Γέγραπται γαρ, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις". Τότε αφίησιν αυτόν ο διάβολος, και ιδού άγγε­λοι προσήλθον και διηκόνουν αυτώ»(Ματθ. δ', 1).

Λοιπόν ο Ιεροεξεταστής λέγει στον Χριστό:

«Το φοβερό και πο­νηρό Πνεύμα, το πνεύμα της ανυ­παρξίας και της αυτοκαταστροφής, μίλησε μαζί Σου στην έρημο και γράφηκε στο Ευαγγέλιο πως σε έβαλε σε δοκιμασία. Έτσι δεν είναι;

 Είναι δυνατό να ειπωθή ένα πράγμα πιο αληθινό από το νόημα που έχουνε αυτά τα τρία ερωτήματα που Σου έβαλε και που Εσύ τα πέ­ταξες, και που στα Ευαγγέλια λέ­γονται πειρασμοί;

Αν έγινε ποτέ στη γη ένα αληθινό θαύμα, τρανταχτό σαν κεραυνός, αυτό ήτανε μοναχά εκείνο που έγινε εκείνη την ημέρα, την ημέρα των τριών πειρασμών.

Αν συνάζαμε όλους τους σοφούς του κόσμου, τους εξουσιαστές, τους αρχιερείς, τους στο­χαστές, τους φιλοσόφους, τους ποι­ητές, και τους λέγαμε: "Βρήτε και συνθέσετε τρία ερωτήματα, που νάχουνε ανταπόκριση όχι με το άφθαστο ύψος της στιγμής εκεί­νης, αλλά μέσα σε τρεις φράσεις, σε τρεις λέξεις της ανθρώπινης γλώσσας, να κλείνεται ολόκληρη η μελλοντική ιστορία της ανθρω­πότητας, πιστεύεις, Εσύ, πως όλη η σοφία του κόσμου μαζεμένη θα μπορούσε να συλλάβη κάποιο πράγμα που να είναι σε δύναμη και σε βάθος ισάξιο με τα τρία ερωτήματα που Σου πρότεινε τότε το κραταιό και πονηρό Πνεύμα της ερήμου;...

 Μέσα σ' αυτά τα τρία ερωτήματα βρίσκεται ολόκληρο το μέλλον κι' η ιστορία της ανθρω­πότητας σαν προφητεία, και σ' αυτές τις τρεις εικόνες σμίγουνε όλες οι αξεδιάλυτες αντιφάσεις που υπάρχουνε στον κόσμο.

Εκείνον τον καιρό δεν ήτανε αυτό τόσο ολοφάνερο, επειδή το μέλλον της ανθρωπότητας ήτανε άγνωστο.

Σήμερα όμως, ύστερ' από δεκαπέντε αιώνες, μπορούμε να δούμε πως με αυτά τα τρία ερω­τήματα προφητευθήκανε τα πάν­τα, και πως πόσο αληθινά βγήκανε, που ημείς να μη μπορούμε μή­τε να προσθέσουμε, μήτε ν' αφαι­ρέσουμε τίποτα.

Κρίνε τώρα και μόνος Σου ποιος είχε δίκιο τότε; Εσύ, ή Εκείνος που Σε ρωτούσε;

Θυμήσου το πρώτο ερώτημα. Η έννοιά του ήτανε τού­τη: Θέλεις να πας στον κόσμο με αδειανά χέρια, και μοναχά με μια αόριστη υπόσχεση για ελευθερία, που οι στενόψυχοι άνθρωποι δεν μπορούνε να την καταλάβουνε κα­θόλου, μάλιστα την φοβούνται, γιατί γι' αυτούς δεν υπάρχει τί­ποτα που να είναι πιο ανυπόφορο από την ελευθερία.

Βλέπεις όμως τις πέτρες σ' αυτή την γυμνή και φλογισμένη έρημο;

Κάνε τις ψω­μιά, κι' η ανθρωπότητα θα σε ακολουθήση σαν κοπάδι, γεμάτη ευγνωμοσύνη.

Αλλά Εσύ δεν ήθελες να πάρης από τους ανθρώπους την ελευθερία, και δεν παραδέχτηκες αυτό που σου πρότεινε το κραταιό Πνεύμα, επειδή σκέφθηκες τι είδους ελευθερία θα είναι αυτή που αγο­ράζεται με ψωμιά, και του απο­κρίθηκες: «Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος».

Αλλά γνωρίζεις πως εν ονόματι αυτού του επιγεί­ου άρτου, το πνεύμα της γης θα σηκωθή καταπάνω Σου και θα Σε πολεμήση και θα Σε νικήση;».

Σημ. Φ.Κ. Αυτόν τον ξεσηκωμό του πνεύματος της γης, δηλαδή της σαρκικής καλοπέρασης, κα­ταπάνω στον Χριστό, τον βλέπου­με σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.

Από αυτό το πνεύμα προέρχεται και η κίνηση που γίνεται για να ενωθούνε οι λεγόμε­νοι Χριστιανοί, αφού μάλιστα το διακηρύττουν ότι γίνεται για την επίγεια ευδαιμονία της ανθρωπό­τητας, και την επικροτούνε όλοι οι σαρκικοί άνθρωποι.

Για τους άλλους δυο πειρασμούς, που πρότεινε ο διάβολος στον Χρι­στό, δηλ. να πέση από την σκεπή του ναού για να τον αρπάξουν οι άγγελοι, καθώς και για τον άλλον, να προσκυνήση τον σατανά και να πάρη στην εξουσία του τα βασί­λεια της γης, μιλά ο Ιεροεξεταστής μέσα στο κείμενο του Ντοστογιέφσκη που βάζουμε παρακάτω.

Είπαμε λοιπόν πως η «αγία φρουρά» έπιασε τον Χριστό κατά διαταγή του Ιεροεξεταστή.

Τον πήγανε και τον κλείσανε σε μια στενή, θολωτή και σκοτεινή φυ­λακή του Αγίου Δικαστηρίου.


Σαν νύχτωσε, ο Μέγας Ιεροεξεταστής, μ' ένα φανάρι στο χέρι, ξεκλειδώνει τη σιδερόπορτα και μπαίνει μέσα. Σταματά και κυττάζει κατάματα τον φυλακισμένο, σαν να τον τρυπά με το σουβλερό μάτι του. Ύστερα βάζει το φανά­ρι επάνω στο τραπέζι, πλησιάζει τον Χριστό, και του λέγει:

«Είσαι Εσύ ο ίδιος;». Δεν παίρνει καμμιά απόκριση. Μα κατάλαβε πως είναι ο Χριστός, και γι' αυτό τον ρωτά: «Γιατί ήρθες να μας ενοχλήσης;». Ο Χριστός στέκεται βουβός. Για τούτο, ο Ιεροεξεταστής απαντά ο ίδιος στα ερωτήματά του.

Λέγει λοιπόν στον Χριστό: «Πριν από χίλια πεντακόσια χρόνια ήρθες να διδάξης στους ανθρώπους την ελευθερία.=

 Μα εμείς, αφού τους υποδουλώσαμε, τους κάναμε να πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι, αν και φέρανε την ελευθερία τους και την ρίξανε στα πόδια μας.

Αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος που κάνει τους ανθρώπους ευτυ­χισμένους.

Μα Εσύ δεν θέλησες να τον ακολουθήσης.

Ευτυχώς όμως που μας έδωσες την εξουσία "του δεσμείν και λύειν", και κάνουμε εκείνο που Εσύ δεν το έκανες. Τώ­ρα δε μπορεί να σκέπτεσαι πως μπορεί να μας πάρης πίσω αυτήν την εξουσία.

 Λοιπόν, γιατί ήρθες να μας ενοχλήσης;

Το Μέγα Πνεύμα Σου έβαλε τρία ερωτήματα, τότε που Σε πεί­ραξε στην έρημο.

 Μέσα σ' αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται όλη η μέλ­λουσα ιστορία της οικουμένης και της ανθρωπότητας. Ενώ το κρα­ταιό Πνεύμα Σου είπε να το προσ­κύνησης για να γίνουν "οι λίθοι άρτοι", Εσύ του αποκρίθηκες: "Δεν θα ζήση ο άνθρωπος μοναχά με το ψωμί", δηλ. μόνο με τις υλικές απολαύσεις.

 Εσύ δηλαδή, αντί αυτή τη χεροπιαστή υλική επιτυ­χία, τους έδινες μια ελευθερία που δεν μπορούν να την καταλάβουν οι άνθρωποι, γιατί ο νους κι' η καρ­διά τους είναι περιωρισμένα.

Η ελευθερία που τους έδωσες, είναι γι' αυτούς το πιο ανυπόφορο πρά­γμα. Ενώ αν έκανες τις πέτρες ψω­μιά, όλη η ανθρωπότητα θα Σε ακο­λουθούσε με ευγνωμοσύνη. Εσύ όμως είπες: "Δεν θα ζήση με ψωμί μοναχά ο άνθρωπος".
Ξέρεις λοιπόν πως εν ονόματι αυτού του επίγειου ψωμιού θα σηκωθή καταπάνω Σου το πνεύμα της Γης (του κόσμου);

Ξέρεις ακόμα πως η ανθρωπότητα με το στόμα των σοφών της και των διανοουμένων της θα διακηρύξη, ύστερ' από αιώνες, πως δεν υπήρξανε μήτε αμαρτίες, μήτε εγκλή­ματα, παρά μοναχά πεινασμένοι άνθρωποι;

Εσύ τα ξέρεις αυτά.

 Η σημαία που θα σηκωθή καταπά­νω Σου θα γραφή απάνω: "Πρώτα χόρτασέ μας, κι' ύστερα ζήτα από μας να κάνουμε τον λόγο Σου!"
Με αυτή τη σημαία θα γκρεμίσουν τον ναό Σου, και στη θέση του θα χτίσουνε ένα φοβερό πύργο του Βαβέλ.
Εμείς όμως θα τους χορτάσου­με, και θα τελειώσουμε αυτόν τον πύργο του Βαβέλ. Και θα τους πούμε ψέματα πως αυτό που κά­νουμε το κάνουμε στ' όνομά Σου.

 Εσύ τους υποσχέθηκες "τον ουράνιον άρτον".
Μπορεί αυτό το ψωμί να συγκριθή με το χεροπιαστό ψωμί, με το επίγειο ψωμί; Κα­λά, τέλος πάντων, για "τον ουρά­νιον άρτον" θα Σε ακολουθήσουν χίλιοι, δέκα χιλιάδες, εκατό χιλιά­δες.

Αλλά τί θα γίνουνε τα εκα­τομμύρια και τα δισεκατομμύρια πλάσματα που δεν θάχουνε τη δύ­ναμη να περιφρονήσουν το επί­γειο ψωμί, για να λάβουν "τον ουράνιον άρτον" Σου;

 Εμείς θα γίνουμε σωτήρες γι' αυτά τα εκα­τομμύρια, και θα μας θεοποιήσουνε, γιατί εμείς πήραμε απάνω μας την ελευθερία τους.

 Εμείς όμως θα πούμε πως έχουμε για αρχηγό Εσένα, και πως πήραμε την εξου­σία από Εσένα.

Θα λέμε ψέματα, μα αυτό θα είναι χρέος μας. Να, αυτά είχα να πω για το πρώτο ερώ­τημα του πειρασμού, που Σου πρό­τεινε στην έρημο.

Περιφρόνησες το μόνο μέσον που μ' αυτό θα μπορούσες να κάνης να σε λατρεύουν όλοι οι άνθρωποι, κι' όχι μοναχά εκείνοι οι λίγοι (δηλ. εκείνοι που κρατούνε τον αληθινό λόγο του Χριστού, Φ.Κ.).

Οι άνθρωποι θέ­λουν να παραδώσουν την ελευθε­ρία τους σε κάποιον.

Κι' Εσύ, αντί να πάρης την ελευθερία τους και να γίνης εξουσιαστής τους, τους χάρισες ακόμα περισσότερη ελευ­θερία. Αυτό ξεπερνά τη δύναμη τους, και για τούτο Εσύ στάθηκες γι' αυτούς σκληρός, και δεν τους αγάπησες με το να τους δώσης την ελευθερία.

Γι' αυτό, Εσύ ο ίδιος συνήργησες στο γκρέμισμα της βασιλείας Σου, και δεν πρέπει να κα­τηγοράς κανέναν γι' αυτή την καταστροφή».

Ο Ιεροεξεταστής εξακολού­θησε να μιλά δίχως να παίρνη απάν­τηση από τον Χριστό, που στεκό­τανε μπροστά του.
Του μιλά για τον δεύτερο πειρασμό:
«Το πονηρό και ισχυρό Πνεύμα Σού είπε ακόμα να πέσης από την σκεπή του ναού, για να Σε σηκώ­σουν οι άγγελοι για να μην πάθης τίποτα. Μα Εσύ κι' αυτό δεν το παραδέχθηκες, και του αποκρί­θηκες: "Ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου".

Και τότε που Σε σταυρώσανε και Σου φωνάζανε περιπαιχτικά "κατέβα, αν μπορής, από τον σταυρό", Εσύ δεν κατέ­βηκες να τους κάνης να σέρνονται μπροστά Σου, γιατί δεν ήθελες να καταργήσης την ελευθερία τους.
Γι' αυτό, ο προφήτης και μαθη­τής Σου έγραψε πως είδε στην πρώτη ανάσταση μοναχά δώδεκα χιλιάδες σωσμένους (Αποκάλυψις Ιωάννου ζ', 5. Λέγει όμως για δώδεκα χιλιάδες από κάθε φυλή του Ισραήλ, Φ.Κ.).

Λοιπόν, μοναχά αυτοί οι λίγοι ήτανε εκείνοι που βαστάξανε τον σταυρό Σου και γινήκανε παιδιά της ελευθερίας Σου, δηλαδή οι δυνατοί; Κι' οι άλλοι; Τι θα γίνουν οι άλλοι;

Ήρθες λοιπόν στον κόσμο μοναχά για τους λίγους εκλεκτούς;
Μα αυτό είναι ένα μυστή­ριο που δεν το καταλαβαίνουμε.

Λοιπόν, εμείς τελειοποιήσαμε το έργο Σου, και κάναμε ένα σύστη­μα που να μην χάνονται κι' οι αδύ­νατοι. Ώστε δεν είχαμε δίκιο να κάνουμε όπως κάναμε;(1).
Δεν αγαπή­σαμε εμείς την ανθρωπότητα όπως φερθήκαμε;

 Γιατί λοιπόν ήρθες να μας το χαλάσης;

Όλα όσα Σου λέγω γνωρίζω πως τα ξέρεις. Λοιπόν, γιατί να Σου κρύψω το μυστικό μας;

Αλλά ας Σου το πω, να τ' ακούσης από το στόμα μου: "Λοιπόν, δεν ήμαστε με Σένα, αλλά μ' Αυτόν (τον διάβο­λο). Από οχτακόσια χρόνια πήγαμε μ' Αυτόν"(2).

Από οχτώ αιώνες δεχθήκαμε απ' Αυτόν το τρίτο δώρο που Σου πρόσφερε, δείχνοντάς Σου τα βα­σίλεια της γης, κι' Εσύ δεν τα δέ­χτηκες, τα πέταξες.

Η εξουσία είναι τρομερή δύναμη, και Σου την πρόσ­φερε το σοφό Πνεύμα, κι' Εσύ δεν την πήρες. Εμείς όμως την πήρα­με. Ναι. Πήραμε απ' Αυτόν τη Ρώμη και το σπαθί του Καίσαρα, κι' ανα­κηρύξαμε τους εαυτούς μας επίγει­ους αυτοκράτορες, μάλιστα κοσμοκράτορες, αν και το έργο αυτό δεν τελείωσε ακόμα. Και ποιος φταί­ει γι' αυτό;

Το έργο μας βρίσκεται ακόμα στην αρχή, αλλά θα βαστάξη στον αιώνα, ως να πεθάνη η γη. Όπως και να είναι, εμείς θα το τε­λειώσουμε, θα ήμαστε Καίσαρες.
Εσύ όμως θα μπορούσες να αδράξης το σπαθί του Καίσαρα από τότε που Σου το πρόσφερε το τρομερό και σοφό Πνεύμα, πριν από χίλια πεντακόσια χρόνια. Αν είχες ακούσει τη συμβουλή του, θα είχες πραγματοποιήσει όσα ποθούν οι άνθρωποι. Θα είχανε γί­νει ένα κοπάδι που θα σκέπαζε τη γη, που θα Σε προσκυνούσε. Γιατί η ανθρωπότητα έχει μέσα της την επιθυμία να γίνη μια παγκόσμια οργάνωση.

Οι μεγάλοι κατακτη­τές, όπως ο Ταμερλάνος κι' ο Τζέκις-Χάν, θελήσανε να υποτάξουνε όλον τον κόσμο, φανερώνοντας έτσι κι' αυτοί, χωρίς να το γνωρίζουνε, πως ο πόθος της ανθρωπό­τητας είναι να κάνη μια παγκό­σμια ένωση.
Αν είχες δεχθή τότε την εξουσία τούτου του κόσμου και τη χλαμύδα του Καίσαρα, θα είχες τώρα ιδρύσει ένα παγκόσμιο κράτος και θα είχες χαρίσει την ειρήνη σ' όλον τον κόσμο.

 Γιατί, ποιος άλλος μπορεί να κυριαρχήση απάνω στους ανθρώ­πους, παρά εκείνος που εξουσιάζει τα ψωμιά τους, "τους άρτους" τους;

Εσύ όμως έλεγες: "Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου". Αλλά εμείς δεχθήκαμε το σπαθί του Καίσαρα, κι' έτσι Σε πετάξαμε Εσένα, κι' ακολουθήσαμε Αυτόν, το μέγα και κραταιό Πνεύμα.

Οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουνε να τελειώσουνε τον πύργο του Βα­βέλ που αρχίσανε να χτίζουνε, αν δεν αναλάβουμε εμείς, αλλοιώς θα φαγώνουνται μεταξύ τους.
Και σαν αναλάβουμε εμείς, τότε θα ανατεί­λει για τους ανθρώπους το κράτος της ειρήνης και της ευδαιμονίας.
Εσύ είσαι περήφανος για τους λίγους που θα έχης ("το μικρόν ποίμνιον", που είπε ο Χριστός, Φ.Κ.), ενώ εμείς θα χαρίσουμε την ειρήνη και την ευτυχία σε όλη την ανθρωπότητα.

Ποιος ξέρει αν κι' αυτοί οι διαλεχτοί Σου δεν θα βαρεθούν να Σε περιμένουνε, κι' αν στο τέλος δεν σηκωθούνε κι' αυτοί καταπάνω Σου! Έννοια Σου.
Θα τους πείσουμε πως θα είναι ελεύ­θεροι και ευτυχισμένοι, αν αφοσιωθούν σε μας.
Θα συρθούνε μπροστά μας και θα κράζουνε: "Είχατε δίκιο· μοναχά εσείς γνωρίζετε το μυστικό του Μεγάλου Πνεύμα­τος!". Θα δούνε πως εμείς μπορεί να μην κάνουμε ψωμί τις πέτρες, αλλά θα το παίρνουνε από τα χέ­ρια μας, και θα θυμούνται πως πριν και το ψωμί στα χέρια τους γινό­τανε πέτρες.


Εσύ μπόδισες τους ανθρώπους νάρθουνε σε μας. Εσύ κομμάτια­σες το κοπάδι και το έκανες να σκορπίση σε άγνωστους δρόμους. Αλλά θα μαζευτή πάλι, και θα γί­νη υπάκουο σε μας. Κι' αυτή τη φορά στους αιώνες των αιώνων.
Θα τους χαρίσουμε εμείς μια ευτυχία ταπεινή και ήσυχη, που είναι για αδύναμα πλάσματα, όπως είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα τους διδάξουμε την ταπείνωση, επειδή Εσύ τους σήκωσες πολύ ψηλά(3), και περηφανευθήκανε.

Εμείς θα τους δώσουμε να καταλάβουνε πως είναι αδύνατα και φοβιτσάρικα ανθρωπάρια.
Θα μας θαυμάζουνε και θα είναι περήφανοι για μας, που ήμαστε τόσο δυνατοί και τετραπέρατοι, και γιατί μπορέσαμε και δαμάσα­με ένα κοπάδι τόσο μεγάλο με εκα­τομμύρια κεφάλια που θα σκύβουν μπροστά μας(4), θα τρέμουνε τον θυ­μό μας.

Μα θα μας αγαπούνε κιό­λας, γιατί θα τους δίνουμε συγ­χώρεση των αμαρτιών, επειδή θα τους πούμε πως εμείς έχουμε τη δύναμη να σβήσουμε τις αμαρτίες τους, και πως μπορούνε να κάνουνε αμαρτίες, και πως τις συγχωρούμε από αγάπη.

Όλα όσα λέγω θα γίνουνε, και το βασίλειό μας θα στεριωθή απά­νω σε γερά θεμέλια.

Αύριο θα δης αυτό το κοπάδι, που είναι υπάκουο σε κάθε χειρονομία μου, να πλημμυρίση το μέρος που θα προστά­ξω να Σε κάψουνε, και να συνδαυλίζη τη φωτιά.
Γιατί, αν υπάρχη ένας που είναι άξιος να καή, αυτός είσαι Εσύ! Αύριο θα Σε κά­ψω».

Εδώ τελειώνει αυτός ο βασα­νιστικός μονόλογος κι' η κατα­χθόνια αυτή ιστορία.

Μια ιστορία συμβολική, που, όπως είπαμε, την είχε γράψει ο Ιβάν Καραμάζωφ και τη διάβαζε στον αδελφό του Αλιόσα, τον καλόγερο, τον φανατισμένο Ορθόδοξο.

Ο Αλιόσας κάθε τόσο έκοβε στη μέση τον Ιβάν, για να του κάνη κάποια πα­ρατήρηση. Ανάμεσα σε άλλα, είπε και τα παρακάτω:
«Οι Ιησουίτες είναι ο ρωμαϊκός στρατός για το μελλοντικό επίγειο κράτος, μ' έναν Καίσαρα επί κε­φαλής, τον Πάπα, τον αυτοκρά­τορα.

Σκοπός τους είναι το ν' αποχτήσουνε δύναμη και πρόστυχα επίγεια πλούτη. Αυτός είναι όλος-όλος ο σκοπός τους. Σε Θεό φαί­νεται πως δεν πιστεύουν.

Το με­γαλύτερο μυστικό τους, που θα το κρύβουνε καλά, είναι η αθεΐα τους.

Ο Ιεροεξεταστής σου, Ιβάν, δεν πιστεύει σε Θεό. Αυτό είναι όλο το μυστήριό του».

(Βλέπε αν θες  και σχετικό θέμα με τις απόψεις του π. Σεραφείμ Ρόουζ περί αντιχρίστου και της πλάνης του παπισμού )Σημειώσεις:

(1) Οι παπικοί κάνουνε μια θρησκεία βολική, με θεατρινισμούς, με τραγούδια, με φιέστες, με παρδαλά φορέματα, με ζωγραφιές ευχάριστες, κ.λπ. (Φ.Κ.).
(2) Θέλει να πη για το σχίσμα που χώρισε τον Παπισμό από την Αποστολική Εκκλησία.
(3) «Εγώ είπα, θεοί εστε» (Ιωάν. ι', 35) (Φ.Κ).
(4) Οι παπικοί καυχιούνται και περηφανεύονται γιατί είναι εκατομμύρια οι οπαδοί τους (Φ.Κ.)


(«Ορθόδοξος Τύπος», 10 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου, 10 Απριλίου, 1 Μαΐου 1970. Το άρθρον τούτο εδημοσιεύθη αρχικώς εις την «Ελευθερίαν» τω 1965, ολίγον προ του θανάτου του Φωτίου.)

Σημείωση (Πηγή: Περιοδικό "ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ", Ιαν.- Φεβρ. 2006)

Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι

· Περισσότερα για ΘΕΟΛΟΓΙΑ
· Νέα alopsis

 ΠΗΓΗ:http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=441
.....................................................................

59 σχόλια:

 1. O kontoglou htan me to neo hmerologio ki as evlepe tosa lathoi.de stamathse thn koinwnia me thn ekklhsia.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν θα ξαναρχίσουμε, περιστέρι μου, κουβέντα περί ημερολογίου.

  Το θέμα μας ΕΔΩ
  ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ,
  ειναι η ΣΤΥΓΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΙΣΑΊΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ.

  Αν θες κουβέντα περί ημερολογίου έλα στην ανάρτηση για Άγιο Μάξιμο, να σηκώσουμε τα μπρατσάκια μας, να τα πούμε...
  :-)
  Φιλάκια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ενδιαφέρουσα και Αυτή η Ανάρτησή σου.
  Βιβή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ όμορφο το ιστολόγιό σας. Το δικό μας είναι το:
  http://church-taxiarchon-kernitsas.blogspot.com
  Καλή συνέχεια από την Παναγία Κερνίτσης. Αν μπορείτε πάρτε το banner μας... Σας ευχαριστούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σαλογριούλα μου, σου φιλώ τα χεράκια που γράφουν τόσο ωραία πράγματα.
  Και μια και μιλάμε για την επιβολή στα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων (υπερ ων Χριστός απέθανε και ανέστη) βρήκα αποσπάσματα ενός πολύ ωραίου κειμένου εδώ:
  http://www.philologus.gr/2008-08-02-10-20-04/37/77

  Ρίξτου μια ματιά. Εσένα (επειδή είσαι και τρελούτσικη) είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
  Εύχου, Χ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προς Ιστιολόγο από Μονή Κερνίτσης
  Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Δυστυχώς δεν μπορώ ακόμα να το ανεβάσω. Θα ξαναπροσπαθήσω.
  Είδα και τη σελίδα σας. Πολύ ενδιαφέρουσα.
  Καλά Ταξίδια, εν ευλογίαις ευχόμαστε να έχετε πάντοτε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Βιβίκα"
  δεν ανεβαίνει ακόμα το σχόλιό σου.
  Μου αρέσει που είσαι άψογη στην ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!
  Φιλιάαα!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χριστοφόρε
  ευχαριστώ!
  Θα το κοιτάξω.
  (Μεταξύ μας:ΠΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είσαι; αυτός που γνωρίζω και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν με λένε Χριστόφορο καλή μου, αλλά Χρήστο. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, απλά χαίρομαι να διαβάζω το blog σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλό φθινόπωρο!
  Πολύ καλός ο Ντοστογιέφσκυ πολύ καλός και ο Κόντογλου, καλώς χρονισμένη και η αναφορά του δεύτερου στον Ντοστογιέφσκυ!
  Σε ότι αφορά όμως το κείμενο του Δρος Σιαμάκη, το θεωρώ εάν μη τι άλλο εμπαθές, ανέντιμο και ψυχοφθόρο. Εμπαθές διότι αναλύει μια κατάσταση μονόπλευρα (σε ένα σημείο μόνο λέει ότι όλα αυτά τα οικοτροφεία, κατασκηνώσεις κλπ "ίσως να μην είναι κακά") χωρίς να μιλά καθόλου για υγειείς καταστάσεις αδελφοτήτων (μοναστηριακές ή μη). Ανέντιμο διότι θίγει ως μη όφειλε την δεύτερη αυτή κατηγορία, χωρίς να μας πεί ούτε ένα όνομα (όχι παθόντων, αλλά "παρθενοσυλλέκτη") ώστε αφ ενός μεν να "νοιάσει" κάποιες που τυχόν έχουν εμπλακεί σε άσχημονούσες αδελφότητες, αφ ετέρου να του δώσει δικαίωμα να απολογηθεί. Ψυχοφθόρο τέλος ένεκα σκανδαλισμού: "ουαί δι ου το σκάνδαλον έρχεται"

  Στέλιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Χρήστοοοοοο!
  :-(
  Τι έστειλες στη γριά μπάμπω μεσημεριάτικα;
  Πάς να μου κόψεις την όρεξη;
  Να μη φάω τίποτα από τη σιχαμάρα;
  Έλεος δηλαδή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Στέλιο
  χαίρομαι που σε ξαναβλέπω!
  Καλό φθινόπωρο ας έχουμε όλοι με υγεία και φώτιση και... ψυχραιμία.

  Τώρα διαβάζω το κείμενο και όσο το προχωράω τόσο..."ανακατεύομαι".
  Είμαι κάπου στη μέση της ανάγνωσης.
  Δεν κατάλαβα ακόμη που θέλει να καταλήξει.
  Θα επανέλθω.

  Πραγματικά όμως, δεν ξέρω σε τι ωφελεί ένα τέτοιο ξετίναγμα.
  Στο να πονηρέψει-πονηρέψει, αγαθές νεάνιδες μάλλον;
  Προσωπικά ευτύχησα να γνωρίσω εξαιρετικούς πνευματικούς εκ νεότητος.

  Φίλες μου όμως είχαν πέσει σε κάτι φρικτές ιστορίες, αλλά τι θα ωφελήσει αν βγουν και δημοσιοποιήσουν την σεξουαλική αρρώστια του εξομολόγου τους;

  Για τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ αμαρτήματα, έκαστος τω ιδίω Κυρίω, στήκει ή πίπτει.

  Και ο μοναχός οφείλει υπακοή, ΕΚΤΟΣ και ΑΝ ο προεστώς του κηρύσσει ΑΙΡΕΣΗ ή ΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ.

  ΔΕΝ ΑΓΙΑΖΕΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ, παρά μόνο σε ΠΟΛΥ μεγάλες ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  (π.χ.βίος σαλών με ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΑ, ας πούμε ο μέγας Αγιος Συμεών, χόρευε στους δρόμους αγκαλιά με τις πόρνες ΑΛΛΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ούτε κατά διάνοιαν ΔΕΝ ΕΠΟΙΕΙ,ΟΥΤΕ ΑΥΤΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
  ΑΥΤΕΣ ή ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΑΝ ΣΑΝ ΧΑΖΟ, Ή ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝ ΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΓΟΝΤΑΝ και παράταγαν τα έργα της αμαρτίας και άλλαζαν ζωή, ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν έχω σκοπό να υπεραμυνθώ του κ. Σιαμάκη τον οποίο ούτε ξέρω ούτε με ξέρει.
  Παρέθεσα ένα κείμενο που αναφέρεται σε συγκεκριμένη κατηγορία θρησκευτικών ανθρώπων οι οποίοι αρέσκονται στην επιβολή σε ψυχές και σώματα συνανθρώπων τους στο όνομα του Χριστού.
  Σαφώς και υπάρχουν πνευματικοί γνήσιοι οι οποίοι στο όνομα του Χριστού (γνησίως αυτοί)θυσιάζονται κυριολεκτικά για τον λαό του Θεού.
  Έχω γνωρίσει και τις δύο κατηγορίες ανθρώπων.
  Αν ωστόσο το κείμενο θεωρείται σκανδαλιστικό ή ψυχοφθόρο, σε παρακαλώ Σαλογραία αφ' ενός να με συγχωρέσεις γιατί δεν ήταν τέτοια η πρόθεσή μου, αφ ετέρου να αφαιρέσεις το link από το σχόλιό μου (ή και όλο το σχόλιο) για να μην σκανδαλίζεται κανείς.
  Χ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Χρήστο
  ευχαριστώ για την εξήγηση.
  Τώρα το δώσαμε το λινκ άστο. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟ ΕΧΩ ΑΦΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΠΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ.

  Χαίρομαι που αναγνωρίζεις οτι:

  " Σαφώς και υπάρχουν πνευματικοί γνήσιοι οι οποίοι στο όνομα του Χριστού (γνησίως αυτοί)θυσιάζονται κυριολεκτικά για τον λαό του Θεού"

  Αυτό για μένα είναι αρκετό , φίλε μου.

  Και πάλι σε ευχαριστώ που θέλησες καλοπροαίρετα-νομίζω- να μοιραστείς κάτι μαζί μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Τώρα κατάφερα και το διάβασα το πόνημα περί ΠΑΡΘΕΝΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ.

  Να ξαναπώ ότι ο συγγράψας το πόνημα και ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ δέκα ευρά το κομμάτι, μπορεί να έχει δίκιο, αλλά εγώ προσωπικά, αυτό το καλογραμμένο και γαργαλιστικο ξεμπρόστιασμα των Αδελφοτήτων-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, και όχι μόνον, ΔΕΝ θα το αγόραζα.

  Άλλο να το έβλεπα ως καταγγελία σε μια σελίδα ΔΩΡΕΑΝ στο Ίντερνετ και άλλο να βλέπω κοστολόγηση.

  ΟΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΗΧΟΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Ή ΘΡΟΙΣΜΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΥΜΠΩΝΟΜΑΙ μέχρι τα λαιμά ΚΑΙ ΒΑΣΤΑΩ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ.

  ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ,ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΣΙ ΚΙΟΛΑΣ, ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ,
  ΣΕ Τ Ι Π Ο Τ Α ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ, διότι με πιάνουν οι καχυποψίες μου.

  -ΕΠΟΜΕΝΩΣ;
  -ΕΠΟΜΕΝΩΣ, την αγορά, Δ Ε Ν ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ.
  ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΗΘΕΛΕ.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΣΉΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ άπαιχτου στη χρήση της ΓΛΩΣΣΑς ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ,ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ.

  ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΛΑΔΙΑ ΞΙΔΙΑ"

  ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ...

  ΑΥΤΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΩΣ ΘΕΜΑ, ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ...

  Εκαστος επενδύει κατά το δοκούν, και δόξα τω Θεώ που ακόμη περισσεύουν κέρματα για επενδύσεις του είδους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τα σχόλια πάντως Σ. είναι δωρεάν.χχαχα Με αφορμή το κομμάτι περί παρθενο...σκέφτηκα διάφορα. Η πραγματικότητα είναι πως ο χριστιανισμός γέμει από δύσκολες καταστάσεις. Άνδρες κρύβουν εκεί αναπηρίες πάσης φύσης, γυναίκες το ίδιο και παιδιά αποπροσανατολίζονται! Δυστυχώς. Είναι δύσκολο να βρει κανείς φωτισμένες ψυχές που θα οδηγήσουν μια ψυχή στο φως και στη λύτρωση. Πάντα αναρωτιόμουν τι ακριβώς συμβαίνει κι οι χριστιανοί είναι τόοοοοσο κολλημένα άτομα(παλιού και νέου, δεν κάνω εξαιρέσεις). Μπορεί να φταίνε οι πνευματικοί, μπορεί οι εξομολογούμενοι. Μπορεί και τα δύο. Το σίγουρο είναι πως η ορθοδοξία τα τελευταία χρόνια έχασε κάτι από την ουσία της. Κι αυτό γιατί οι άνθρωποι παρερμήνευσαν πολλά και διέστρεψαν πολλά.Ευτυχώς στις μέρες μας βρέθηκαν διακριτικοί γέροντες που αναδείξαν ικανά άτομα και με αγώνα για να ποιμαίνουν ψυχές. Προσωπικά ανήκω στα τυχερά άτομα στο χώρο των πνευματικών, δεν μπορώ να εκφράσω παράπονο μια και δεν έχω. Βλέπω όμως, ακούω κι έβλεπα. Δύσκολα πράματα. Το σημείο ένωσης του προτεσταντικού πνεύματος με την ορθοδοξία αλλοίωσε το ορθόδοξο πνεύμα στο πρακτικό του κομμάτι που είναι η ποιμαντική. Αυτό διαιωνίζεται. Ωραία τα λέει ο Γιανναράς στο Καταφύγιο ιδεών. Γλαφυρή περιγραφή με βαθύ πόνο. Δεν είμαι και σε θέση να δω, αν και τόσο δυνατό μυαλό, κατάφερε τελικά βαθιά μέσα του να ξεφύγει από τις αγκυλώσεις στις οποίες τον υπέβαλλαν οι οργανώσεις στα νιάτα του. Μεγάλα ζητήματα που δεν εξαντλούνται σε μικρά σχόλια και δεν λύνονται εύκολα και δεν χάνεται η επίδρασή τους τόσο απλά. Πρέπει να περάσουν χρόνια. Το μοντελάκι της τυποποιημένης χριστιανής και του χριστιανού κυκλοφορεί κι ηλεκτρονικά μέσα από webtv!!! Παλιά θυμάμαι, φοιτήτρια γαρ, έμενα στα Εξάρχεια και το μπαλκόνι του σπιτιού έβλεπε στη Μαυρομιχάλη. Στη Μαυρομιχάλη είναι ο Σωτήρας. Κάθε απόγευμα, μια συγκεκριμένη ώρα, βλέπαμε από το μπαλκόνι τους σωτηρικούς να κατεβαίνουν από την Ισαύρων(άλλος δρόμος). Θυμάμαι πως καταλαβαίναμε τα άτομα από τη χωρίστρα και το βάδισμα!!!!! Τρομερό!!
  Όμως όσα ειπώθηκαν σε αυτό το κείμενο μεταφέρουν μια μικρή αλήθεια. Ένα ελάχιστο κομμάτι της. Όσο διάβασα, σχεδόν όλο, δε μ άρεσε. Τι δε μ άρεσε: η αυθεντία και το αλάθητο του τύπου που περιγράφει τα συμβάντα. Μα είναι δυνατόν να μπορεί να διεισδύσει τόσο βαθιά στην ψυχή των άλλων και να εξάγει τόσα συμπεράσματα; Εδώ εμάς αγνοούμε! Θα συμφωνήσω μόνο στο ότι υπήρχε ένα τυπικό στρατολόγησης συγκεκριμένο. Το γνωρίζω κι από φίλες.
  Ας περάσουμε όμως και στις παντρεμένες!! Θυμάμαι τη διήγηση μια γνωστής κυρίας που την πάντρεψαν πριν πάρα πολλά χρόνια με το ζόρι. Δεν τον ήθελε τον άνδρα της και ακόμα δεν τον θέλει. Λογικό το βρίσκω να μαι ειλικρινής. Ωστόσο από αυτή τη συμβίωση προκύψαν 3 παιδιά 2 αγόρια κι ένα κορίτσι που μονάζει τώρα πια. Τα αγόρια είναι στα 40 κοντά κι είναι ελεύθερα. Η μητέρα σε μια μεγάλη ηλικία κάπου πριν την κλιμακτήριο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που αφορούσε το γυναικολογικό της κομμάτι. Έκανε επέμβαση κι όλα οκ. Όμως στη συζήτηση με τον πνευματικό της, άγαμος και καλός, της είπε κείνος(με βάση λεγόμενά της) πως γλίτωσε με την επέμβαση. Αυτή το ερμήνευσε ως εξής: αποφάσισε να μην συνευρίσκεται πια με τον άνδρα της!! Επειδή ο πνευματικός είπε έτσι. Εκείνος βέβαια μπορεί να εννοούσε διάφορα(εγω πχ. σκέφτηκα πως εννοούσε πως γλίτωσε τις ορμονικές διαταραχές της κλιμακτηρίου). Πάντως επειδή τώρα ζυγώνει τα 70 καταδίκασε τον άνδρα της στην...αγαμία για πάνω από 20 χρόνια ...και από κει και πέρα στο σπίτι συνέβαιναν διάφορα.Καυγάδες, προβλήματα. Ειρήνη πάντως δεν είχαν!!
  Θέλω να πω πως και πολλά είναι δικές μας ερμηνείες. Εμείς αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό ή για να μπουν οι άλλοι ή για να παρερμηνεύσουμε. Προσωπικές προβολές,ως ένα βαθμό. Υπάρχουν καλοί πνευματικοί. Σίγουρα. Μπορεί να ναι κι άγαμοι ή και έγγαμοι. Δεν είναι τίποτα απόλυτο. Για μένα φυσικά. Αλλά θέλει προσοχή, προσευχή και κυρίως διάθεση να ακούσουμε ή να ρωτήσουμε. Όχι να ερμηνεύουμε κατά το δοκούν ή κατά το λογισμό μας.
  λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. λ
  Σ'ευχαριστώ πολύ, αγαπημένο μου για την τοποθέτηση.
  :-)
  Υπομονή.
  "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι", μας είπε ο Κύριος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. περιστεράκι μεσσήνιο8 Σεπτεμβρίου 2011 στις 1:21 π.μ.

  Ευχαριστώ πολύ πολύ την κα Σαλογραία για εισαγωγή στο κείμενο του Κόντογλου
  κι ευχαριστώ σχόλιο από λ -το βρήκα πολύ σαφές, ωραίο, πλήρες, ατόφιο, αυθεντικό, ενημερωτικό για εμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αγαπητές Σαλογραία και λ.
  Εν πολλοίς συμφωνούμε, θα ήθελα όμως να σημειώσω κάποιες διαφωνίες:
  1)Οι πνευματικοί έχουν επίσκοπο, όπου μπορούν να γίνουν οι καταγγελίες ώστε το άρρωστο μέλος να μπαίνει σε θεραπεία και να μην βλάπτονται άλλα μέλη. Την δημοσίευση και εγώ δεν την εγκρίνω, διότι γίνεται τροφή για τους πολεμίους της εκκλησίας. Αν τώρα και ο επίσκοπος δεν ενεργήσει, η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται έστω με απειλή δημοσίευσης ή και, εν τέλει όμως, με δημοσίευση. Δεν χρωστάνε τίποτα αθώες ψυχές να "φτύσουν" το Χριστό και την Εκκλησία, επειδή κάποιοι είναι Ιούδες (προδότες απόστολοι.
  2)Σε ότι αφορά το "εκεί κρύβουν άνδρες και γυναίκες αναπηρίες πάσης φύσης"(λ.), συμφωνώ με την έννοια ότι η εκκλησία (παράδεισος)είναι πνευματικό νοσοκομείο γι αυτό απαρτίζεται από αμαρτωλούς (μετανοημένους)σε αντίθεση με την εκτός εκκλησίας κόλαση που απαρτίζεται από αμαρτωλούς αμετανοήτους. Αυτό όμως που πρέπει να γίνεται διακριτό, είναι ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται- παραμένουν οι βαριά άρρωστοι γιατροί...
  3)Σε ότι αφορά τη στρατολόγηση συμφωνώ. Αυτό ως ένα σημείο είναι (κατ εμέ) δόκιμο. Γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει στην εκκλησία, να μην κάνει ένα κατηχητικό εκεί που δεν υπάρχει κατηχητής; (στην ενορία μου π.χ δεν έχουμε σταθερό κατηχητή, ευτυχώς έρχονται από τις οργανώσεις). Γιατί να μην λειτουργήσει ένα οικοτροφείο σε μια μεγάλη πόλη να εξυπηρετούνται οι φτωχοί επαρχιώτες φοιτητές;κ.ο.κ. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να γίνονται χωρίς εξαναγκασμό ή πειθαναγκασμό, αλλά και περιμένοντας να φυτρώσουν στελέχη στην εκκλησία δεν γίνεται τίποτα.(Στην ενορία μου, ας πούμε, να περιμένουμε να ρωτήσει κάποιος που πέρασε απ έξω "ρε παιδιά μήπως θέλετε κάναν κατηχητή; ενδιαφέρομαι"). Δηλαδή υπάρχει μια σειρά ("τρόπος στρατολόγησης"): Το παιδί να παρακολουθεί το κατηχητικό, του αρέσει, γνωρίζει το Χριστό, του λέει ο Κατηχητής "ξέρεις, και συ μπορείς τώρα που μεγάλωσες να βοηθάς στα κατηχητικά, έλα να παρακολουθήσεις σεμινάρια κατήχησης" κ.ο.κ.Ευτυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται και διαλογή των ακαταλλήλων. Από κει και πέρα, όπως κάθε παρέα έχει δικούς της κώδικες εμφάνισης, επικοινωνίας κλπ (θα έχεις δει ότι οι ακούοντες ραπ, έχουν ένα σκέιτμπορντ υπό μάλης και παντελόνι λιγο κάτω από τα γόνατα ή οι ίμο την μαλούρα μπροστά στα μάτια κλπ) έτσι και οι του "Σωτήρος" δικό τους στυλ, της "Ζωής" άλλο κοκ. Ξαναλέω: Ελεύθερα και μακρυά από κάθε πειθαναγκασμό, πολύ δε περισσότερο μακρυά από κάθε αμαρτία.
  Στέλιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Στέλιο

  ευχαριστώ για την τοποθέτηση.

  Προσωπικά παρότι δεν συχνάζω πια εκει στις Αδελφότητες, πήρα μεγάλη βοήθεια στα χρόνια τα δύσκολα της εφηβείας από "Δεσποινίδα".

  Τα περιγράφω κατά πλάτος στην ανάρτηση με τίτλο "Σοφία η πνευματική μας μητέρα"
  (αν θες Χρήστο, ρίξε ματιά:http://salograia.blogspot.com/2010/07/blog-post.html)

  Εδώ η παρούσα ανάρτηση θίγει το θέμα του ΦΑΣΙΣΜΟΥ των ΑΝΑΞΙΩΝ, ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΩΝ κληρικών.
  Την ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ που γίνεται από μέρους τους, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ.

  Οι κακόμοιροι οι ρασοφόροι, επειδή τελεσιουργούν τα του Θεού, αρχίζουν μετά και ταυτίζουν τόσο πολύ τον εαυτόν τους με το Θεό, αρχίζουν και πάσχουν ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΥΦΗ ΕΠΑΡΣΗ από το ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(, Μαρίνα μου, δηλαδή, ξέρεις εσύ, από σύνδρομα,και... ψυχαναλύσεις χαχα...)
  και νομίζουν ότι μπορούν να ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
  Ε Λ Ε Ο Σ ΑΔΕΛΦΟΙ. Ε Λ Ε Ο Σ.
  ΞΥΠΝΗΣΑΜΕ ΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ.
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ Π Ω Σ ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

  ΥΠΕΡΟΧΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΕΔΩ Ο ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ...

  ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ Η Α Ν Ι Ε Ρ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΣΩΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ,ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 1965 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ.

  ΑΝ ΖΟΥΣΕ ΕΙΜΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΒΕΒΑΙΗ ΟΤΙ ΘΑ Ε Κ Ο Β Ε
  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΚΟΨΕ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ.

  Ο ΑΛΕΞ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, με την ΕΝΘΕΡΜΗ προτροπή του Φώτη Κόντογλου, έγραψε το καταπληκτικό του βιβλιαράκι "ΚΑΤΑ ΕΝΩΤΙΚΩΝ"

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΆΚΙ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Η
  ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ, ΟΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ , ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ,ΟΥΤΕ ΜΙΣΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΑΝ.

  ΚΟΙΜΟΜΟΥΝΑ ΟΡΘΙΟ, ΤΟ ΟΡΝΙΟ!
  ΤΗ ΒΡΗΚΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ.
  ΒΟΗΘΑΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΟΣΟΥΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
  Α Λ Η Θ Ε Ι Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Υ.Γ.
  Μην την στρίψουμε την κουβέντα στο ημερολογιακό.
  Απλά, έδωσα μια εκτενέστερη απάντηση με το προηγούμενο κείμενο, στο πρώτο σχόλιο με τα γκρηκλις που μας έστειλε μια καλή ψυχούλα
  :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Όλα καλά Σαλογραία μου.
  Εμένα με τύπτει το γεγονός οτι ενώ γνωρίζω ποιός είναι ο ορθός δρόμος, δεν χαλάω καθόλου το βόλεμά μου και δεν πιέζομαι ούτε λίγο για να κάνω κάτι λίγο, αλλά κάτι Αληθινό για κάποιους "πλησίον" μου που δεν νοιώθω γιαυτούς καμιά αγάπη. Και πως θ αντιμετωπίσω αύριο τον Δίκαιο Κριτή που θα μου πεί : τι έκανες στην Πράξη; Αυτό θα μου πει. Πίστεψέ με οτι αυτό μου κάνει Αγωνία. Και το χειρότερο είναι οτι κρίνω συνέχεια τους άλλους την ίδια στιγμή.. Είμαι εκτός θέματος; Ο διάβολος θέλει από μας να είμαστε πάντα εκτός θέματος, ώσπου να περάσει ο καιρός για μόνο ένα πράγμα που είναι Αναγκαίο: τη Μετάνοια.
  Σε φιλώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ρεγγίνα
  αρχοντική πάντα στη σκέψη -και όχι μόνον-
  αυτό ΑΚΡΙΒΩΣ που λές εσύ ποιητικά πάντα, το έγραψα και γω σήμερα ως σχόλιο(πολύ βιαστικό και άτσαλο) σε ένα άλλο μπλογκάκι.

  Κάποτε στο Μιλάνο, είδα στο καταχείμωνο, έναν νέο άστεγο με καλογερικό προσωπο, να τυλίγεται το βράδυ, απέξω από πολυτελές κατάστημα που μόλις είχε κλείσει-μπροστά στη βιτρίνα του μάλιστα- τον είδα να τυλίγεται -λέω-σε ένα μεγάλο καφέ μισοδιαλυμένο χαρτόκουτο, προκειμένου να προστατευτεί απ' το κρύο και να κοιμηθεί.
  Μιλάμε για ΚΡΥΟΟΟ!
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΣ.
  ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΟΣ ΗΡΕΜΑ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ.
  Θα θυμάμαι πάντα το ΔΑΓΚΩΜΑ της συνείδησης.
  Γι αυτό και γω το πιστεύω:
  Δεν έχει σημασία που ΦΑΝΕΡΑ, δεν κλέψαμε και δεν αδικήσαμε άνθρωπο.
  Το ότι ΚΛΕΙΣΑΜΕ τα μάτια ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΤΟΣΗ ΑΔΙΚΙΑ και αδρανήσαμε με ΘΛΙΒΕΙ βαθύτατα.
  Αυτό όμως είναι έτερο ζήτημα, για συζήτηση...
  Σ ευχαριστώ πολύ και σε ασπάζομαι
  πάντα εν αγάπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. καλησπερα Σαλογραιαααα......πολυ χαιρομαι που σε διαβαζω.....παντα επικαιρη...

  .....οποιος καταχραται την εξουσια που του δινεται ευκαιριακα για να διαχειριστει κατι, ειναι οτι χειροτερο στη κοινωνια....!!!!!φτερα και πουπουλα θελει!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Έστω και ένας εκεί έξω να είναι όπως περιγράφεις, αυτός μας κρίνει..
  Σε φιλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Μήτσο αδερφέ

  Καλό Φθινόπωρο με υγεία και φώτιση και σθένος για όλους μας.

  Ο Κύριος Σταυρώθηκε για να θανατώσει τη ΒΙΑ του πολύμορφου μίσους και οι"άγιοι" εκπρόσωποι του κηρύγματος της Αγάπης Του, συχνά, πρωτοστατούν σε πράξεις ΒΙΑΣ κατά των αδελφών τους.
  Αυτό είναι άξιο πολλών δακρύων, πράγματι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. To περιστατικό των παγωμένων Μεδιολάνων (που διηγήθηκε δυο σχόλια πιο πάνω η Σαλογραία), που συνέβη κάποτε, παλιά,
  μόλις προστέθηκε και στο δικό μου απόθεμα "συνειρμών και σκέψεων με ερέθισμα τη λέξη Μιλάνο" και μπολιάστηκε με τα υπόλοιπα στο μυαλό μου, Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. To μιλανέζικο περιστατικό:

  °Κάποτε στο Μιλάνο, είδα στο καταχείμωνο, έναν νέο άστεγο με καλογερικό προσωπο, να τυλίγεται το βράδυ, απέξω από πολυτελές κατάστημα που μόλις είχε κλείσει-μπροστά στη βιτρίνα του μάλιστα- τον είδα να τυλίγεται -λέω-σε ένα μεγάλο καφέ μισοδιαλυμένο χαρτόκουτο, προκειμένου να προστατευτεί απ' το κρύο και να κοιμηθεί.
  Μιλάμε για ΚΡΥΟΟΟ!
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΣ.
  ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΟΣ ΗΡΕΜΑ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ.
  Θα θυμάμαι πάντα το ΔΑΓΚΩΜΑ της συνείδησης.°

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Και δεν είναι η μόνη δύσκολη κατάσταση.

  ΣΤην Πάτρα ΤΩΡΑ, βλέπουμε πια ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...

  ΌΜΩΣ...ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΔΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η
  Κ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ.

  ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ.
  ΑΥΤΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΝ ΚΟΛΑΣΗ.

  ΦΤΩΧΟΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ.
  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΟΡΤΑΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ, ΕΝΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ.

  ΟΜΩΣ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ Σ Τ Η Λ Ι Τ Ε Υ Τ Ε Υ Σ Ε ΉΤΑΝ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ Η Υ Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α
  ΚΑΙ Η Κ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η
  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

  ΜΟΝΟ όποιος σύρθηκε σε πυρές άδικες από ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ, ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Εσύ σύρθηκες; αυτό προκύπτει από το σχόλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλησπέρα, πάντως κι αυτό ακόμα , να συρθείς άδικα σε πυρές απο παπάδες, δεν δικαιολογεί αυτον που βγαίνει από την εκκλησία. Η εκκλησία έχει και δικαιους και άδικους λειτουργους, και καλους και κακους.
  Αλίμονο στα παιδιά που παρατάνε το σχολείο γιατι ο καθηγητής τους δεν είναι καλός. Αυτα χάνουν κι όχι το σχολείο.
  Μαρίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. προς ανων.10:43 και προς Μαρίνα

  Έχω μιλήσει σε προηγούμενα για την ευγνωμοσύνη που οφείλω σε πνευματικούς πατέρες και μητέρες που με βοήθησαν σε καιρούς δύσκολους εφηβείας, να στερεωθώ και να ωριμάσω, ακριβώς όπως η μάνα και ο πατέρας παίρνουν το νήπιο από το χεράκι και το περπατάνε "στράτα στρατούλα"μέχρι να ορθοποδήσει.

  Από κεί και μετά ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ το "παιδί" (ισχύει αυτό και στα πνευματικά) αποκτά ά λ λ η κρίση και όραση, διαβάζει, ενημερώνεται, μαθαίνει ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, βλέπει παραδείγματα και παραδείγματα αγίων και "αγίων"και τότε Ω Ρ Ι Μ Ω Σ
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ, Μαρίνα, αγαπημένη.

  Θες να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτηση που ξεκινήσαμε στα σχόλια του Τρελογιάννη;

  Θες να σου δείξω-έτσι, επειδή είσαι και μάνα- και μια φωτογραφία του αδικοσκοτωμένου στα 23 του χρόνια Αγιορείτη-Εσφιγμενίτη π. Τρύφωνα Μπογδανόπουλου, αδικοσκοτωμένου με τραγικό θάνατο,
  λόγω ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, όσιοι "πατέρες"με την άδεια ΒΕΒΑΙΩΣ, του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου;

  (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ( β συνέχεια από προηγούμενο)

  προς Μαρίνα

  (ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ Ο κ. Βαρθολομαίος παραπονέθηκε στον ΚΗΔΕΜΟΝΑ του πάπα- όταν επισκέφτηκε, πρόσφατα σχετικά, ο πάπας το Φανάρι- ότι οι Τούρκοι, δεν τον... σέβονται και τόσο -τον κ. Βαρθολομαίο- ως...μειονότητα. ΧΑ!

  -Εσείς κύριε Βαρθολομαίε μου, τη Μειονότητα της Ι.Μ.Εσφιγμένου, τη ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΤΕ;
  ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΩΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ, ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ- ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ λόγω της Πατριαρχικής σας ιδιότητας διαθέτετε ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΟΝΙ- ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΝΕΤΕ;

  ΔΕΝ ΞΈΡΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΔΙΔΕΤΕ, ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ;
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ.

  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΣΑ ΤΑ ΜΑΛΑ.

  ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ
  ΚΑΙ Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ, ΠΟΥ αμέτρητους ανθρώπους ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΚΑΨΕ ΣΕ ΠΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ, ΕΛΕΗΛΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΣΕ.

  Εφόσον, ΟΙ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ, σας θεωρούν Αιρετικό ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΕΠ ΕΚΚΛΗΣΊΑΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΜΕΧΡΙ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ, Ή ΝΑ ΈΡΘΕΙ ΑΛΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ.

  ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α ΤΟΥΣ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

  ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΦΤΙΑΞΑΤΕ -ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΙΑΤΙ ΦΤΙΑΞΑΤΕ, ΞΑΝΑΡΩΤΩ, ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟ "ηγούμενο" -παρμένο από το πουθενά και όχι από την ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ- ΓΙΑΤΙ ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΜΕ ΤΟ "ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ" ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΒΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΑΣ, ΛΊΓΟ ΠΙΟ ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ "ΜΑΙΜΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ";
  ΓΙΑ ΝΑ ΡΊΧΝΕΤΕ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΣΧΕΤΩΝ;
  ΧΑ!

  ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ;
  ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΟΙ καλόγεροι του Αγίου Όρους, ΚΑΙ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ;
  ΕΛΕΟΣ! ΕΛΕΟΣ! ΕΛΕΟΣ!
  Η ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΑ ΣΑΣ, ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ!)
  ......................

  (συνέχεια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ( γ συνέχεια από προηγούμενο)

  Προς Μαρίνα


  Θες, λοιπόν, Μαρίνα μου ξαναερωτώ, να την ξαναπιάσουμε εδώ την μακριά κουβέντα;

  Δεν τον λυπάσαι τον... Παναγιώτατο, πρωινιάτικα να του ανεβάσουμε πάλι την πιεση;
  ;-)

  Ας το αφήσουμε προς το παρόν, τουλάχιστον, ευλογημένο μου. Έχουμε και μαγείρεμα!
  ;-)

  Το ΠΟΙΟΣ είναι ΕΝΤΟΣ Εκκλησίας, καλή μου , και ποιος είναι ΕΚΤΟΣ, άσε να το πει ο ίδιος ο Κύριος, εφόσον εσύ δικαιώνεις τη δική σου συνείδηση,χωρις να βλέπεις την ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1924 ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΑΘΗΜΑΓΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΜΑΤΩΜΕΝΗ δηλαδή, και εφόσον εγώ η κάργια, ακούω τη δική μου συνείδηση.

  Δεν έχει νόημα να φιλονεικούμε.
  ΣΤα έχω πει από παλιά, εσύ επιμένεις.

  Όσο το σκαλίζουμε το θέμα τόσο πιο ΠΟΛΛΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ οι αναγνώστες.
  ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ; ΑΝ ΝΑΙ. ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙ ΑΛΛΑ!

  :-)

  Η δική μου πρόθεση ΔΕΝ ήταν να το σκαλίσω.

  Όταν όμως εσείς επιμένετε, εντάξει, τότε δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατιράκι.

  Διαλέξτε.

  Τα φτάσαμε εκατό τα σχόλια στον Τρελογιάννη.

  Όποιος επιθυμεί ας πάει στην ανάρτηση με τίτλο ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, και στη σελίδα και να πληροφορηθεί γεγονότα : http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7479418127797102964&postID=2921175878315814726&page=0&token=1314607648265

  Προς το παρόν, δεν θα επανέλθω με περισσότερα.

  Εδώ η τοποθέτηση για τον Παποκαισαρισμό του Διαβόλου, από τον Ντοστογιέφσκι και τον Φώτη Κόντογλου, είναι ΓΕΝΙΚΗ.

  Έκαστος, καθώς διαβάζει, ας κάνει τις δικές του αναγωγές, κατά περίπτωση.

  Όσο για το παράδειγμα με τα σχολεία- επειδή κάτι κατέχουμε και μεις απο σχολεία- σου λέω περιστέρι μου, ότι θα ήταν ΠΟΛΥ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ, ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ.

  Σχολεία ΑΠΟ Σχολεία ΕΧΟΥΝ Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Α διαφορά.

  Ασε που έγινε μαζική η εκπαίδευση για λόγους σκοπιμότητας του μεγάλου Κεφαλαίου από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά, ΚΑΙ ΟΧΙ από την ΠΑΡΑΜΙΚΡΟΤΕΡΗ καλή διάθεση των κρατούντων, ΤΟ ΧΡΗΜΑ (ΕΚΑΤΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ) έναντι της πλέμπας-ημών των μικρών και ασημάντων, δηλαδή.

  Μέχρι τότε οι σοφοί και οι ΚΑΤέχοντες, εκπαίδευαν τας παιδιά τους οίκοι, στο σπίτι δηλαδή, με τους ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ιδιωτικούς ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ.

  Πολύ πρόσφατα, μια φοιτήτρια με αστέρι μυαλό, όντας στο πρώτο της έτος και κάνοντας αξιολόγηση των σχολείων μου είπε:

  -Ξέρετε τι κατάλαβα, μανδάμ Σαλογραία μου;
  Ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία είναι ΜΆΛΛΟΝ για να αποβλακώνουν τα μυαλά των παιδιών και όχι για να τα ΑΦΥΠΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

  Θαύμασα με την κουβέντα της, διότι δυστυχώς, όταν ήμουν στη δική της ηλικίας, αυτή την αλήθεια, ΔΕΝ την είχα συνειδητοποιήσει.

  Ίσως Μαρίνα μου, κάτι ανάλογο και πολύ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ, να συμβαίνει με ό,τι ονομάζουμε ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σήμερα.

  Δεν ήθελα να τα γράψω αυτά, για να μην ανεβάσω την πίεση στον Παναγιώτατο και όχι μόνο, όταν όμως επιμένετε να με ρωτάτε επί του θέματος, δεν θα μείνω με το στόμα κλεισμένο.

  ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΕΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑ, να σιωπούμε ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ, ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΚΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

  Φίλησέ μου
  τη μικρή Ελισάβετ.

  Υ.Γ.
  Ελπίζω όταν μεγαλώσει η Ελισάβετ να καταλάβει πόσο ΕΥΚΟΛΟ είναι να ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ οι ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ.

  ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ.

  "Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΟΙΜΗΝ ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ".

  Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΟΙΜΗΝ, ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟ Χ Ρ Ε Ο Σ
  απίστευτα ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ, γλυκειά μου Μαρίνα, ΤΡΕΜΕΙ μην απολέσει το μιστουλάκο του
  και ΕΤΣΙ, ΜΕ ΤΗ ΡΑΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ
  του ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ, ο Νοητός ΛΎΚΟς, ο Εωσφόρος με το τάγμα του, ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΕΙ, ΤΗΣ ΠΟΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ.

  Ο ΑΓΏΝΑΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ άλλο σιωπηλά, άλλοτε ΜΕ ΟΡΥΜΑΓΔΟ,
  ΚΡΑΤΑΙΟ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μας.

  ΜΕΤΑ, Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΝΙΚΗΣ.

  ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ ΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Για τη Μαρίνα

  από τον Αχρείο Δούλο της προηγούμενης ανάρτησης "περί Διακοπής Μνημοσύνου του Πατριάρχη" από Σαλογραία:
  ............................

  «Βλέπεις παιδάκι μου;

  Στον πλανήτη μας υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι διαφόρων θρησκευμάτων : Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Ινδουϊστές, Βουδδιστές, Μπαχάϊ, Ταοϊστές και άλλοι.

  Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν ένα κοινό συμβατικό πολιτικό ημερολόγιο για τις συναλλαγές μεταξύ τους, και αφήνουν το θρησκευτικό τους ημερολόγιο ανέπαφο.

  Το ίδιο κάνουν και πολλοί ομόδοξοί μας στα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, την Ρωσσία, την Σερβία και την Βουλγαρία.

  Είναι ποτέ δυνατόν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια να είναι τόσο ανόητοι και ο Μεταξάκης και ο Παπαδόπουλος, που προσάρτησαν το εορτολόγιο της Εκκλησίας στο ημερολόγιο της Πολιτείας, να είναι τάχα πιο έξυπνοι»;

  Εγώ από την γιαγιά μου την συχωρεμένη αυτά κληρονόμησα.

  Και αφού δεν άλλαξα τίποτε από αυτά που κληρονόμησα, δεν βλέπω τον λόγο γιατί θα πρέπει ν’αλλάξω και όνομα προσθέτοντάς του, περισσά επίθετα.

  Έτσι το «Ορθόδοξος Χριστιανός» μου αρκεί.

  Εσείς όμως κ. Σημάτη, από την δική σας την γιαγιά τι πράγμα και ποιο εορτολόγιο κληρονομήσατε;

  Δεν γίνεται κάθε φορά που εσείς εισαγάγετε μια καινοτομία να … «παλιώνουμε» εμείς!
  Δεν είναι ούτε σωστό ούτε δίκαιο".
  .......................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Aγαπητή Σαλογραία καλημέρα και χαίρε πάντα..
  Είναι η αλήθεια ότι πληγωνόμαστε εμείς οι του νέου κάθε φορά που οι αδελφοί μας και μη εξαιρετέοι του παλαιού με τα ανοίγματα του Πατριαρχείου λοιδωρείται όλη η εκκλησία.Δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς όταν πάσχει ένα μέλος πάσχουν όλα τα μέλη.Δεν γνωρίζω που θα οδηγηθούμε με αυτούς τους χειρισμούς της εκκλησίας.Ένα είναι σίγουρο,πως στην εκκλησία δεν υπάρχει ίδιο φρόνημα.Όμως ο Κύριος γνωρίζει πολύ καλά ποιός είναι εντός εκκλησίας και ποιός αν και είναι εντός είναι στην ουσία εκτός.Η Αγία Γραφή θεωρεί τους αιρετικούς στίγματα της εκκλησίας τους οποίους δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε.Αυτοί από μόνοι τους δεν κοινωνούν με Τον Κύριο.Αν και είμαι γυναίκα και δεν μπορώ να μιλώ πολύ για αυτά τα ζητήματα θα αναγκαστώ να παραθέσω χωρία Γραφικά[όχι στην καθαρεύουσα αφου είμαι δυσλεκτική και δυσκολεύομαι]''Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία Του Χριστού αλλά την παραβαίνει δήθεν πέρα από αυτήν ,δεν έχει κοινωνία με Τον Θεό Ιωάννου Β!1-9..''Οποιος δεν αγαπάει τον Κύριο,ας είναι χωρισμένος από το σώμα της εκκλησίας Α!Κορ16-22''ο καθένας θα πάρει τον μισθό του,ανάλογα με τον κόπο του Α!Κορ4-8''''Με τον αγιασμό που ενεργεί Το Άγιον Πνεύμα και με την Πίστη σας στην αλήθεια ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε στη σωτηρία Α Θεσσ 2-13''--εδώ ισχύει αυτό του είχε πει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς [όσοι είναι της αληθείας είναι της του Χριστού Εκκλησίας,όσοι δεν είναι της αληθείας δεν είναι της του Χριστού Εκκλησίας]''Τις έσχατες μέρες οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι,υπερήφανοι,φιλάργυροι,αλάζονες..1]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Αγαπητή φίλη των 11:14

  όταν βλέπω άνθρωπο και ΘΛΙΒΕΤΑΙ εν ΑΓΑΠΗ από τα χάλια του ιερατείου όπως εσύ, η φτωχή μου καρδιά, νιώθει μια μικρή ελπίδα και ανάπαυση.

  Κρατάω τις φράσεις σου:

  " Όμως ο Κύριος γνωρίζει πολύ καλά ποιός είναι εντός εκκλησίας και ποιός αν και είναι εντός είναι στην ουσία εκτός.

  Η Αγία Γραφή θεωρεί τους αιρετικούς στίγματα της εκκλησίας τους οποίους δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε.

  Αυτοί από μόνοι τους δεν κοινωνούν με Τον Κύριο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ''Ο Κύριος γνωρίζει να σώζει τους ευσεβείς από τις δοκιμασίες τους ενώ τους άδικους τους κρατεί σε τιμωρία ως την ημέρα της ΚρίσεωςΒ!ΠΈΤΡΟΥ 2-9''''Όποιος τηρεί τις εντολές του μένει ενωμένος μαζί Του κι εκείνος με αυτόν Α!Ιωάν 3,23-24''..''Ο Υμένιος και ο Φιλητός που ξεστράτησαν από την αλήθεια λέγοντας πως η ανάσταση των νεκρών έγινε ήδηγκρεμίζουν την πίστη μερικών και ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΝΕΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ^ Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που του ανήκουν και όποιος λέει οτι ανήκει στον Κύριο να φυλάγεται από την αμαρτία.Τιμ Β!,18-20.''Μέχρι να καταντήσωμεν οιπάντες εις την ενότητα της πίστεωςκαι της επιγνώσεως Του Υιου Του Θεούεις άνδρα τέλειον,εις μέτρον ηλικίαςτου πληρώματος του Χριστούίνα μηκέτι ωμεν νήπιοικλυδονιζόμενοι και περιφερόμενοιπαντι ανέμωνδιδασκαλίας εν τη κυβεία των ανθρώπων εν πανουργία προς την μεθοδείαν της πλάνηςΕφεσ δ!14''^^^^^
  Όλα αυτά μας παραπέμπουν του πως εν αγάπη θα επιστρέψουμε τους πεπλανη΄μένους αδελφούς μας εις την αλήθεια της πίστεως--[ας είναι και ιερείς] διά της προσευχής μας και της μελέτης των αγιοπατερικών κειμένων --του πως εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε Τον Κύριο θρηνώντας δια τις αμαρτίες μας και φοβούμενοι Τον Κύριο--και του πως θα κάνουμε υπομονή να περιμένουμε να λαλήσει Ο Κύριος και να διδάξει πότε με την ράβδο του πόνου και πότε με θαύμα ώστε η εκκλησία Του Χριστού να πορευτεί μέχρι της συντέλειας.Είναι γεγονός πως κάποιες κινήσεις είναι απαράδεκτες...όποιος διαβάζει Ευαγγέλιο παραξενεύεται με αυτά που γίνονται.Μόνον Ο Κύριος γνωρίζει τον τρόπο .Αλλά κατά την ατελή μου γνώμη Του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη παρόλο που στενοχωρούμαι που τα ακούμε και από τους φίλους μας εκ του παλαιού.Διότι μπορεί να ''δεχόμαστε την μαρτυρία των ανθρώπων,αλλά η μαρτυρία Του Θεού είναι πολύ ισχυρότερη Α!Ιωάνν 5-9''.
  πην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. καλησπερα σε Σενα και στην πολυ αξιολογη παρεα του ιστοτοπου της αγαπητης Σαλογραιας...οντως η αβασταχτη ελαφροτητα καποιων εκπροσωπων της εκκλησιας ειναι πραγματικοτητα ...αποκυημα και αυτο της πρωτικης καταστασης που ειναι η κοινωνια μας στα χρονια αυτα!!! αλλα φιλεναδα και το δικο μας Εγω ειναι με ενα τεραστιο Ε ....και δεν σηκωνουμε μυγα στο σπαθι μας!!!! Κυριε Ελεησον!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Μητσάκο μου
  προσωπικά δήλωσα εξαρχής

  (μην πεις ότι άλλα δήλωσα και αλλιώς σου προέκυψα, χαχα) δήλωσα, λέγω, και Σαλο-γραία.

  Τι θέλει, λοιπόν, μια Σαλογραία;
  Τίποτα ιδιαίτερο.

  Απλώς αραιά και πού, θέλει η κάργια, κανά καλό παράδειγμα από καλογέρους και παπάδες, προκειμένου να παίρνει και κείνη ένα κουράγιο στον καθημερινό αγώνα της.

  Νομίζω, ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ, πρέπει ΠΡΩΤΑ
  ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕς ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΚΑΙ
  Μ Ε Τ Α , ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ Θ Υ Σ Ι Ε Σ
  ΑΠΟ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΤΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
  :-(

  Το ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

  (αυτοί ΠΡΩΤΟΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΟΒΑΝΕ ΤΙΣ ΧΟΝΤΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΕΣ, ΚΎΡΙΕ ΠΑΓΚΑΛέ μου, και όχι να κόβεις 15 ευρά από τη σύνταξη του ανάπηρου Γιώργου(είναι και το πετσί και το κόκαλο ο αθρωπάκος) από το Ασυλο Ανιάτων στην Παντοκράτορος της Πάτρας, που μου τα λεγε με παράπονο...αλλά ποιος νοιάζεται για το μαύρο το Γιώργο; Ουδείς κερατάς, κυρία Φροξυλάνθη μου! )

  Τέλος πάντων ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ακόμη πολύ ΔΕΝ ΘΥΜΩΝΩ(ακόμη έχουμε να φάμε, γι αυτό...)διότι, τους πολιτικούς, ΕΞΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΤΟΥς ΕΧΩ (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) ΟΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ...

  Τι ειχαμε τι χάσαμε;
  ΚΛΕΦΤΕΣ πράσινους γαλάζιους είχαμε.
  ΚΛΕΦΤΕΣ γαλάζιους πράσινους θα χάσουμε.

  Αλλά, με τους παπάδες, ένας πιστός άνθρωπος, κινδυνεύει να κατασκανδαλισθεί, όταν τους βλέπει να λειτουργούν όχι ως Χριστοί, αλλά ως αντίχριστοι- Θε μου συχώρα με...Πηνελόπη, τις δικές σου υπομονές, ΔΕΝ τις έχω!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλη μου, αν με έβλεπες από μια μερια πως γράφω θα το θεωρούσες , αν και σαλή,αφροσύνη που ακόμα κάνω blocking. Οχρόνος μου είναι ελάχιστος, ρίχνω μια ματιά και απαντάω σύμφωνα με την εικόνα που μου έμεινε.λοιπόν
  1. Καμια ιστορία δεν αποδεικνύει τίποτα. Ενας νεος καλόγερος οδηγάει με κλειστα τα φωτα γιατί η μονή του είναι περικυκλωμένη από αστυνομικους και φοβάται μην τον συλλάβουν και τον απελάσουν. Δεν βλέπει στο σκοτάδι πέφτει στο γκρεμό και σκοτωνεται. Αυτα λέει η ιστορία. Εσυ με τα παλαιοημερολογίτικα γυαλιά σου λες " φονιάδες οι αστυνομικοι κι αυτοι που τους έστειλαν". Καποιος πιο ήρεμος παρατηρητης σκέφτεται " ρισκαρε την ζωή του ο μοναχός, οδηγώντας στο σκοτάδι, είθε ο Θεός να τον ελεησει για τον ζήλο που έδειξε, αν και δεν ήταν κατεπίγνωση" . Και κάποιος πατριαρχικος φανατικός θα πει " φονιάδες οι γεροντάδες της Εσφιγμένου, θυσιάσαν τον μοναχό για να γίνει ντόρος". Ο Καθένας βλέπει τα πράγματα αναλογα με τα γυαλιά που φοράει. (Πάντως δεν μπορω να πιστέψω ότι επειδη είσαι μάνα αγαπάς τον αδικοσκοτωμένο μοναχό περισσότερο κι από τους οικείους του που συντάσονται με τις τελευταιες αποψεις) Επομένως οι ιστορίες δεν μας δειχνουν τίποτα , όπως και τα βιβλία ακόμα και η αγια Γραφή. ΄΄ολοι οι αιρετικοι στην Αγια Γραφή στηρίζονται. Η ερμηνεία έχει σημασία, και για να κάνεις σωστη ερμηνεία απαραιτητη προυπόθεση είναι η κάθαρση της καρδιά και ο φωτισμός του νοος.
  Μαρίνα (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. 2. Ανήκουμε στην εκκλησία; Αυτό πρεπει να μας απασχολεί. i have a dream. Να μπορούσες να απαντήσεις θετικά σ΄αυτο το ερωτημα. Δυστυχώς δεν μπορείς σε ποια εκκλησία από όλες μπορείς να πεις ότι ανηκεις. ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ. Νομίζω όμως ότι επειδη από τις οργανώσεις πέρασες στους παλαιοημερολογίτες, μαλλον γι'αυτο έχεις κενα στην εκκλησίολογία (αυθέραιτο δικό μου συμπέρασμα , πιθανον λάθος). Λοιπον ένα μικρό μαθηματάκι. Την αλήθεια δεν την κατέχει κάνεις άνθρωπος από μονος του ολόκληρη, αλλά το πλήρωμα της εκκλησίας. Αυτό τι σημαίνει; οτι πολλοι ακόμα κι άγιοι κάνανε λάθη, ακόμα και δογματικά (π.χ. Αγ. Αυγουστινος). Αυτό που έχει όμως σημασία μεγαλύτερη από τα λάθη είναι η υπακοη στην εκκλησία. Αν λοιπόν μια σύνοδος δογματίσει για κάποια θέματα , οπιστός πρέπι να κάνει υπακοή. Μεχρι όμως η σύνοδος να αποφασίσει καθένας μπορεί να λεει τη γνώμη του. Το λάθος όλων των αιρετικών ήταν ότι δεν υπάκουσαν στις συνόδους και συνεχίζαν τις αιρετικές δοξασίες τους. Επομένως το να βγαίνεις απο την εκκλησία είναι απο μόνο του σχίσμα.
  Το να λες ότι αποκόπηκα από την εκκλησία γιατί αυτη δεν ομολογεί Χριστό είναι κουταμαρα. Τι ομολογεί δηλαδή; Δεν βγάζει αγίου ακομα και σήμερα; Δεν τελεί μυστήρια;
  Και πήγες πού; Σε κάποια παλαιοημερολογήτικη παραφυάδα που ομαλογεί Χριστό; Είναι όμως εκκλησία; Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ , ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ. Και φυσικά όποιος αποκάβει τον εαυτό του από την εκκλησία δεν έχει σχεσεις και με τον Χριστό που είναι η κεφαλή, το καταλαβαίνεις αυτό πιστευω.
  Συχνά φέρνεται σαν παραδείγματα αγίους όπως ο Μαρκος ο Ευγενικός ή ο Αγ. Μαξιμος. Για τον αγιο Μαρκο θα πω μόνο ότι δεν ήταν ο μόνος που δεν υπέγραψε, αλλά έμεινε η άρνηση του στην ιστορία γιατί την σχολίασε ο παπας, οι υπόλοιποι υπέγραψαν σχεδον δια της βίας και όταν έφυγαν απο την Ιταλία πήραν πίσω τις υπογραφές τους. όσο για τον αγιο Μαξιμο δεν ίδρυσε ποτε δικιά του εκκλησία , αλλά κατέφυγε στον Πάπα που ήταν ορθοδοξος τότε και ο οποιος συγκάλεσε σύνοδο και τον δικαίωσε. ( ειρωνεια ο πάπας δικαιωσε ον αγιο που αγαπάς).. Η εκκλησία έχει συνοδικό συστημα καλή μου, Και κανεις ποτέ δεν έχει επιτρέψει ο Θεός να σηκώσει μόνος του την αλήθεα ολόκληρης της εκκλησίας.Η εκκλησία της Ελλάδος εχει κοινωνια με όλα τα πατριαρχεια και τις εκκλησία του κόσμου.
  Είναι δυνατον λοιπόν ολόκληρη η εκκλησία να είναι μια παλαιοημερολογητικη φατρία;
  Και τέλος βλέπεις ότι σ΄αυτες τις δύσκολες περιόδους ο Θεός έχει αγίους ανθρωπους που αναλαμβάνουν να θεολογήσουν και να εκφράσουν τις αλήθειες της εκκλησίας μας. Ποιοι είναι οι άγιοι που θεολόγησαν για το παλαιο ημερολόγιο. Αυτοί που μεταξυ τους έχουν αφοριστεί και χωριστεί σε χιλια κομμάτια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. 3. Εχεις φαγωθει με τους μισθωτους ποιμένες. Καποτε γνώρισα καλή μου κάποιο μοναστηρι, που μόλις ο δεσπότης αποφάσισε να του κάνει οικονομικό έλεγχο, θυμηθηκαν το πάτριο ήμερολόγιο και κατάλαβα καλή μου, ότι πολλές φορές οι μισθοί είναι πενιχροί και οι δωρεές πλουσιότατες.
  Όσο για τους ιερεις που πληρώνονται νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι, γιατί πάρα πολλοι ιερεις δεν πέρνουν ποτέ τυχερα, και δεν έχουν το νου τους να βγάλουν τον επιούσιον. Αν όμως τους κόψουν το μισθό τότε τα τυχερά θα καθιερωθούν και το χρήμα αλλοιώνει την ψυχή του ανθρώπου. Καλύτερα λοίπον έτσι.
  Μαρίνα καληνυχτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Φυσικά, συμφωνώ απολύτως. "Αλλά, με τους παπάδες, ένας πιστός άνθρωπος, κινδυνεύει να κατασκανδαλισθεί, όταν τους βλέπει να λειτουργούν όχι ως Χριστοί, αλλά ως αντίχριστοι".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Συμφωνώ απόλυτα με τη λογική του συλλογισμού αυτού. "Όσο για τους ιερεις που πληρώνονται νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι, γιατί πάρα πολλοι ιερεις δεν πέρνουν ποτέ τυχερα, και δεν έχουν το νου τους να βγάλουν τον επιούσιον. Αν όμως τους κόψουν το μισθό τότε τα τυχερά θα καθιερωθούν και το χρήμα αλλοιώνει την ψυχή του ανθρώπου."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Μαρίνα μου
  έλαβα τα μηνύματά σου τώρα που πήγαινα για ύπνο.
  Μου αρέσει που δεν τα παρατάς, πάντως.
  :-)
  όμως...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ, ΑΣ ΠΆΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ.

  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ, ΘΑ ΑΦΙΕΡΩΣΩ ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΓΩ ΧΡΟΝΟ...

  Φύλαξε, λοιπόν, τα επιχειρήματα για τότε.
  Το θέμα των μισθωτών ποιμένων της Κρατικής Εκκλησίας, άστο, ΔΕΝ ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ...

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ¨ΤΥΧΕΡΑ"ΤΟΥς ΑΠΑΙΤΟΥΝ,ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ.
  Ξ Ε Ρ Ω ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ. ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΛΥΠΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΘΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΩΦΕΛΉΣΕΙ ΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΣΩ.

  Ας μιλήσουμε Μαρίνα μου για θέματα που ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ.
  Ας ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ...
  ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ...ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ...

  ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΑΝΩ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

  ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ.

  ΘΑ ΠΩ ΜΟΝΟ, ΌΤΙ ΤΟ 1967-68,
  ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕς
  ΕΙΧΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕ
  Τ Ρ Ε Ι Σ "ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΤΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο
  Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Σ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ:

  ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΚΟΤΣΩΝΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΩΣΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΘΡΟΝΟ Η ΧΟΥΝΤΑ, ΤΟΝ ΙΑΚΩΒΟ ΒΑΒΑΝΑΤΣΟ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, ΤΟΝ ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ.

  ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ" ΑΓΑΠΗ, ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΉΤΑΝ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Σ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΤΑ.
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΛΕΩ ΑΣΕ!

  ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ.Δεν θα κοιμηθεί απόψε το βράδυ η Πηνελόπη μας.
  :-)
  Θα επανέλθουμε εν καιρώ ευθέτω.
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Π. ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟ, ΕΠΙΤΡΕΨΕ ΜΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΦΊΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ.

  ΜΕΝΟΥΝ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

  ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΥ.
  Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,και τα δικά μας, ΔΙ ΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ, ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Στη λογική αυτού του τελευταίου επιχειρήματος απάντησα παραπάνω.
  Καλό βράδυ αγαπημένο μου.

  Σας ευχαριστώ όλους γι αυτό το υπέροχο εκκλησιολογικό "μαλλιοτράβηγμα" χαχα...
  Φιλάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Πολλά θέματα πέσαν βλέπω. Δεν θα ασχοληθώ με το ημερολόγιο ιδιαίτερα. Είμαι στο νέο και χαίρομαι γι αυτό. Συμφωνώ με κάποια που γράψανε προηγούμενοι( με κάποια άλλα φρίκαρα όπως: είμαι γυναίκα και δεν έχω γνώμη κλπ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) κι ΕΥΧΟΜΑΙ εκ μέσης καρδίας στη Σ. επειδή τη συμπαθώ πολύ να τη φωτίσει ο Θεός να καταλάβει. Την από δω πλευρά εννοώ στην οποία υπήρξε η αφετηρία της.
  Φιλικά λ..
  (εν μέσω νέων φόρων φυσικά!! Το πιο αγχωτικό ταξίδι της ζωής μου!! Ακούγοντας τα λεχθέντα νόμιζα πως θα φτάσω σπίτι μου και δε θα το βρω εκεί!!! τέσπα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. lpap
  έγραψες:" Είμαι στο νέο και χαίρομαι γι αυτό".

  Και γω λέω ότι ακολουθώ το Πάτριο εκκλησιαστικό εορτολόγιο που το ευλόγησαν τόσοι άγιοι και τόσες Οικουμενικές Σύνοδοι, και χαίρω επίσης γι αυτό!

  Αντεύχομαι ταπεινά με τη σειρά μου, να σας φωτίσει ο Θεός να καταλάβετε...

  Το πράγμα, βλέπεις, είναι σοβαρότερο από όσο φαίνεται, περιστεράκι μου.

  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. εδω πας να το χαλασεις Σαλη.....σου ειπε κανεις με το νεο οτι δεν εισαι καλα εκει που εισαι? δε νομιζω!!!! ε μη το χαλας τωρα με το περι φωτισμου κλπ κλπ.....αστο στο τελος θα γινει η σουμα!!! να ειμαστε ο καθενας μας ενω εταχθει σωστοι και τα αλλα.......στα θυμαρακια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Μήτσο
  δεν προσπάθησα, στη ζωή μου, να πείσω ΚΑΝΕΝΑΝ για τα θέματα του εορτολόγιου.

  ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ.

  ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΠΕΙΣΩ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΥ ΠΟΣΤΑΚΙΑ, το ξέρεις...
  :-)

  ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΣΥΧΝΑ:
  Αν δεν εξαρτάται ο άνθρωπος από παπάδες και εκκλησιαστικά μαγαζάκια προκειμένου να επιβιώνει, ΑΣ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ.

  (Αν εξαρτάται οικονομικά, δυστυχώς, η πνευματική ελευθερία και ανεξαρτησία είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ)

  Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ.

  ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
  Ε Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α ΒΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ προκειμένου ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΤΑ Υ Λ Ι Κ Α ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥ, απομυζώντας Ψ Υ Χ Ε Σ, εξουθενώνοντάς τες, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑς ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΟ έργΟ.

  ΧΑΙΡΟΜΑΙ Α Φ Α Ν Τ Α Σ Τ Α ΠΟΥ
  Ο Μ Ο Ν Ο Σ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΡΙΤΗΣ, ΕΝ ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ.

  Σε ασπάζομαι, εν βαθεία ειρήνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. @Ad. Makrina

  Πράγματι, όπως σημειώνει και ο αδελφός, η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ που
  ΣΥΧΝΟΤΑΤΑ γίνεται- απο τη μεριά των "πνευματικών"που μόνο πνευματικοί με την αληθινή έννοια του όρου δεν είναι- υφίσταται ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ.
  Δυστυχώς οι πιστοί οι λαικοί, όντες πιο τίμιοι και πιο αγαθοί και φοβισμένοι απο πολλούς παπάδες, υφίστανται την ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, αδιαμαρτύρητα και συνειδητοποιούν την ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥΣ από ΆΣΧΕΤΟΥΣ, ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ της λάθος επιλογής, ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΣΑΚΙΣΕΙ.

  Γιατι θεωρώ τους λαικούς καλυτέρους απο ΠΟΛΛΟΥΣ παπάδες;
  Διοτι οι κακόμοιροι οι λαικοί,ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, πάνε στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ, επειδή το λέει η καρδιά τους, και οχι ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

  ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΑΚΙ, ΤΟΤΕ, ΟΙ ΤΖΟΥΤΖΕΔΕΣ "πνευματικοί" , ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΟΠΩΣ ΒΑΡΟΥΝ ΤΑ ΝΤΑΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Μ Ε Γ Α ΑΜΑΡΤΗΜΑ.
  ΑΥΤΉ ΕΙΝΑΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,ήτις ουκ αφεθήσεται, στον αιώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Σας παραθέτω 2 κείμενα, γραμμένα από 2 (πάρα) πολύ μεγάλους Ορθόδοξους Θεολόγους, τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο** και τον μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη (Ζηζιούλα)*. Το ένα μιλά για τον Ντοστογιέσκι και την ηθική από την πλευρά της Ορθόδοξης θεολογίας, και το άλλο μιλά για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία γενικότερα.

  * = http://www.antifono.gr/portal/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/%CF%80-%CE%96%CE%B7%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CF%82/a%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/2748-%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE.html
  ** = http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=23.04.2008,id=95738224

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9458:-video-&catid=13

  An ki etsi de linetai kanena thema.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Το είδα το βίντεο που μου έστειλες, αγαπημένο μου.

  Είμαι ΕΝΑΝΤΙΑ στην πρακτική της πρόγκας, διότι παρότι χρειάζεται θάρρος για να γίνει η πρόγκα (και εκτιμώ ΠΟΛΥ την αρετή του θάρρους, έχει χαθεί πια από τις ζωές των ανθρώπων της εκκλησίας, ιδίως από τις ζωές των κατ'επάγγελμα "αντιπροσώπων"του Κυρίου, χαχα)

  όμως, υπάρχει ο κίνδυνος, ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΚΑΣ, ο διαμαρτυρόμενος, να φωνάζει ΕΜΠΑΘΩΣ, τουτέστιν ΜΙΣΩΝΤΑΣ, ΟΧΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ,
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΙΔΙΟ, ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, και ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, ο διαμαρτυρόμενος, γίνεται ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ το ίδιο και ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ με αυτόν που ελέγχεται, γι αυτό γράφει κάπου το Ευαγγέλιο, "αν κάποιος παρεκτρέπεται, με ΠΝΕΥΜΑ ΗΠΙΟΤΗΤΟΣ να τον ελέγχετε", διότι αν ΕΠΕΙΔΗ ο άλλος εξετράπη, εμείς μεταμορφωνόμαστε σε Τορκουεμάδες και τον καίμε πάραυτα στην πυρά του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μας μίσους, τότε, ΟΥΔΟΛΩΣ ωφέλησε η διαμαρτυρία μας.

  Να ελέγχεις τον αδελφό με ηπιότητα, "σκοπών(προσέχοντας) ίνα μη και συ πειρασθής" αναφέρει η Γραφή, και όταν ο μέγας Παύλος παρέδιδε τους αιρετικούς στο ανάθεμα, ΗΞΕΡΕ ΚΑΛΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΑΘΕΙΑ.

  Παραδίδω κάποιον στο Ανάθεμα, σημαίνει τον ΑΝΑ-ΘΈΤΩ,( ΑΝΑ-ΤΙΘΗΜΙ, ΑΝΑ-ΘΕΜΑ)

  ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

  ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΑ, ΠΟΝΩ ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΝ, ΑΛΛΑ ...ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΑΙ ΓΩ ΑΠΟΛΕΣΘΩ, ίνα μη πειρασθώ.

  Αυτά, βέβαια, σήμερα, ακούγονται περίεργα.

  Οι περισσότεροι αναθεματίζοντες, το κάνουν με ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ, ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ, ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΙΖΕΙ τον...έρωτα, χαχά...ξέρεις εσύ, από παπάδες, σου έχουν τριφτεί καλά στα μούτρα, οι αντίχριστες πρακτικές τους.

  ΚΟΥΡΑΓΙΟ.

  Ο,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ , ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ παπά, ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΣΠΟΤΗ.

  Ο,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, Μ Ο Ν Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ, ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ.

  Έχω στο νού μου έναν ιερέα που επειδή ένα δύσμοιρος ενορίτης έκανε κάποιο σφάλμα κατά την άποψή του, άρχισε να ουρλιάζει ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ του ενορίτη, σαν να είχε καταληφθεί από ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ, ο παπάς(και ήταν και έγγαμος. Αν ήταν και άγαμος, και του του την είχε δώσει η πολλή αγαμία στο κεφάλι, οι εκδηλώσεις οργής , ΜΠΟΡΕΙ να ήταν τρισχειρότερες, Παναγίτσα μου, φύλαγε! Σου θυμίζω ότι τον μεγάλο άγιο Ιωάννη Μαξιμόβιτς, του οποίου του ΑΦΘΟΡΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΒΡΊΣΚΕΤΑ ΣΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
  (πήγαινε από κει σε πρώτη ευκαιρία να του πεις τον πόνο σου, θα σε ακούσει..)

  ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ, ΠΑΠΑΔΕΣ.

  ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΗ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΙΤΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ
  ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ...

  Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΣ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Προς Ρωμαίους Επιστολή του Παύλου: "Ο καθένας να υποτάσσεται στις αρμόδιες αρχές. Γιατί δεν υπάρχει αρχή/ εξουσία που δεν έρχεται από τον Θεό, και αυτές που υπάρχουν έχουν τοποθετηθεί από τον Θεό. Συνεπώς, όποιος ανθίσταται στην εξουσία, εξεγείρεται ενάντια στην τάξη πραγμάτων που έχει εγκαθιδρύσει ο Θεός".
  Δηλαδή και ο θεόπνευστος είναι με τον ιεροεξεταστή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. O Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, αναφέρεται στις κοσμικές εξουσίες, αγαπημένο μου, όχι στις πνευματικές.

  Η κοσμική εξουσία, όποια και αν είναι ΔΕΝ τον ενδιαφέρει, διότι η υποταγή σε αυτήν είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ, όχι εσωτερική-πνευματική, τουτέστιν εσωτερικά ΔΕΝ συγκατατίθεται ο πιστός στη ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ και την απανθρωπία της κοσμικής εξουσίας(βλέπε ΔΟΥΝΟΥΤΟΥΔΕΣ).

  Απλά δεν εξεγείρεται με όπλα ο Χριστιανός, διότι από το νόμο του Θεού ΤΗς ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
  Η ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ.
  ΜΗΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΝΕΚΡΟ ΛΑΖΑΡΟ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΔΕΣ ΤΟΥ;

  ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ.

  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ, "ημίν υπολιμπάνων υπογραμμόν, ίνα επακολουθήσωμεν τοις ίχνεσιν αυτού".

  Η πορεία του χριστιανού επάνω στη γή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ.

  Όποιος αρνείται το ΜΑΡΤΥΡΙΟ, ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΠΡΟΣ Π Α Ν Τ Α ΠΛΗΣΙΟΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΣ.

  Γι αυτό ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΚΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ.

  Επί Στάλιν, οι χριστιανοί ιερείς στη Σοβιετική ένωση, ασχολούνταν με τα πνευματικά τους, χριστιανικά καθήκοντα, αλλά ο δαίμονας που κατοικούσε στην ψυχή του Στάλιν, τους μισούσε μέχρι θανάτου και με γελοίες προφάσεις φριχτά τους εξόντωνε.

  Διάβασε την ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ μαρτυρία- εξομολόγηση του διαπρεπούς Ρώσου σκηνοθέτη Γεωργίου Π. Ανσίμωφ, για τον πατέρα του, τον νεομάρτυρα π.Παύλο Ανσίμωφ στο βιβλίο με τίτλο:

  "Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ"(εκδόσεις "Αρχονταρίκι") και θα καταλάβεις τι θέλω να πω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Υ.Γ.Αν θες, διάβασε το βιβλίο "ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ" του ΚΩΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ " από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.
  Θα σε βοηθήσει στον προβληματισμό σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή